2009. december 31.

Comfort Budapest Épületenergetikai Szakkiállítás

Comfort Budapest Épületenergetikai Szakkiállítás

A szakkiállítást 2010. február 10. és 12. között rendezik az Expositor Kft. által kidolgozott "konferencia alapú szakkiállítás” koncepciója szerint.

A konferencia alapú szakkiállítás és a szinergiai hatások

Az Expositor Kft. által kidolgozott "konferencia alapú szakkiállítás” koncepciójának lényege, hogy a rendezvényen belül a konferencia és kiállítás aránya 50-50 %-os. Így valósítható meg, hogy a kreditpontos konferenciákon elhangzó elméleti előadások az egy légtérben levő kiállítói standokon azonnal a gyakorlatban is tesztelhetők, azokról további ár-műszaki- és minőségi információk kérhetők.

Ez a koncepció kiállta az idők próbáját, a 2009. évi TFH+E rendezvény több mint 6.000 regisztrált látogatója igazolta, hogy a konferencia alapú szakkiállításra mind kiállítói, mind látogatói oldalról igény van a jövőben is.

Már ezen új koncepció jegyében kerül megrendezésre 2010. február 10-12 között a Comfort Épületenergetikai Szakkiállítás is, melynek hívószava az ÉPÜLETENERGETIKA. A magas színvonalú szakmai programsorozat várja mindazon kiállítókat és a látogatókat, akik az épületek energiahatékonyságának alakulásában fontos szerepet töltenek be, akár a gyártói, akár a tervezői, kivitelezői, vagy végfelhasználói oldalt képviselik, függetlenül attól, hogy építőipari vagy épületgépészeti területére specializálták magukat.

Kedvező és költségtakarékos árak

A három napos üzemelési idő lehetőséget biztosít a részvételi díjak költségtakarékos csökkentésére, az új helydíj struktúra pedig lehetővé teszi a kiállítói igényeknek mindenben megfelelő terület megválasztását. Kiállítóink részére - kedvező feltételek - mellett lehetőséget biztosítunk konferencia előadások megtartására is.

Időpont: 2010. február 10-12., 10.00-18.00

Helyszín: SYMA Sport- és Rendezvényközpont, 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

Tematika:

I. Energiahatékony építőanyagok

• Hő-, hang- és vízszigetelő építőanyagok

• Épülethatároló-, tartó-, és nyílászáró szerkezetek

• Padló-, födém- és falburkolatok

II. Energiahatékony épületgépészeti termékek, megoldások

• Fűtéstechnika

• Lég- szellőzés- és klímatechnika

• Kéményrendszerek, füstgázelvezetés

III. Megújuló energiatermelés és hasznosítás

IV. Passzívházak, alacsony energiaigényű épületek, csarnokok

V. Tűz-és füstvédelem, állagvédelem, munkavédelem

VI. Épületautomatika, épületfelügyelet

VII. Pénzügyi és épületenergetikai szolgáltatások

 

Kísérő rendezvények:

• "Innovatív Kéménytechnika - Energiahatékony Fűtés" Nemzetközi Szakmai Találkozó: 2010. február 10

• III. Magyar Passzívház Konferencia: 2010. február 11.

• III. Weber Panelrehabilitációs Konferencia: 2010. február 12.

• III. Megújuló Energia Fórum - Biomassza 2010: 2010. február 12.

• Pellet Expo: 2010 február 10-12.

 

"Innovatív Kéménytechnika - Energiahatékony Fűtés" Nemzetközi Szakmai Találkozó: 2010. február 10.

 

Nagyot változott a „kémény-világ” az utóbbi egy-két évben. Minőségtanúsítási problémák miatt megszűnt a falazott kémény építésének a lehetősége, jelentősen visszaszorult a homlokzati égéstermék kivezetés, komoly szakmai vita folyik az egymással ellentétes előírások értelmezése és hatályossága tekintetében. Tovább burjánzott a honosított, de angol nyelven megjelent európai kéményszabványok lassan végeláthatatlan sora. Tervező legyen a talpán, aki biztonsággal eligazodik ebben az összekavarodott környezetben. Az intézményi vagy lakásberuházó, a kivitelező, az üzemeltető, de sokszor még a kémény átvevője is kétségek és megválaszolatlan kérdések között hánykódik. Tovább bonyolódik a helyzete annak, aki kéményfelújításra szánja magát, vagy kényszeríti őt egy korszerűtlen, leromlott műszaki állag. Talán nem véletlen, hogy a Magyar Szabványügyi Testület „kéményes” Műszaki Bizottsága is úgy foglalt állást, hogy szükség van egy a legfontosabb kérdésekre választ adó, magyar nyelvű nemzeti szabványra.

Hazai kéményhelyzetünk ugyanakkor, ha válságosnak nem is, de minimum kritikusnak mondható. Pár évvel ezelőtt, a terveken megjelenő és a használatba vett kémények adatbázisára alapozva készített tanulmány még azt állapította meg, hogy még az új kéményeknek is több mint 60 %-a a korszerűtlen kategóriába tartozik. Anyagválasztása, kivitelezésének módja a korszerű tüzelőberendezések használata mellett csak néhány éves élettartamot vetít előre. Meghatározó volt a téglából épített kémény, esetleg gáztüzelés esetén egy alumínium béléscsővel, de a tüzelőberendezések rohamléptekkel haladták túl ezt a technikai színvonalat. A fogyó és egyre dráguló energiával való takarékoskodás, a környezet terhelés csökkentése hívta életre a zárt égésterű rendszereket, a faelgázosítást és a pellet tüzelést. Mind-mind egy új kihívás a kémények fejlesztésével foglalkozó, vagy az azt alkalmazó felé. Igény a pontos illesztés, a funkcióhoz legalkalmasabb kéménytechnika és kéményrendszer megválasztása azért, hogy a kitűzött cél megvalósuljon és nem mellesleg az élet- és vagyonbiztonság szempontjai is érvényesüljenek.

A szakmai találkozó célja segítséget nyújtani a biztonsággal járható út megtalálásában, a mindennapi gyakorlatban. Neves külföldi és hazai szakemberek mondják el véleményüket, tapasztalataikat mind a tervezés, mind az engedélyezés, mind a kivitelezés kérdéseiről. A szakmai találkozóra meghívták az Európai Kéményszövetség elnökét, az Európai Kéményseprő Szövetség elnökét, osztrák és német egyetemek témában elismert szakértőit.

Az energia-hatékony fűtés a kéményrendszerek terén is felgyorsította az innovációt. Élenjáró kéményrendszereket gyártó és forgalmazó cégek adnak számot egyes esetekben több, mint hatvan év tapasztalataira alapozott fejlesztéseikről, jövőbe mutató műszaki megoldásaikról, az energia-hatékony fűtéshez alkalmazható kéményrendszereikről, vagy a passzívház hozta követelményeknek való megfelelésről. Európai szintű építés- és fűtéstechnológiához csak a velük azonos kvalitású kéményrendszerek illeszthetők. A szakmai kérdések taglalása mellett a szakmai találkozó lehetőséget kíván teremteni arra is, hogy az új kéményszabványba a mindennapi gyakorlat kérdéseire adandó válaszok kerüljenek.

A szakmai találkozó fórumot kíván teremteni a beruházási folyamat, az épületrekonstrukció és a létesítményüzemeltetés valamennyi résztvevőjének.

Nem titkolt cél az,

•hogy egyszerűsítse az építész és épületgépész tervező, a kivitelező vagy az engedélyező munkáját,

•hogy a résztvevő napra kész információhoz jusson és kevés ráfordítással lépést tartson az előírásokkal, a szakma fejlődésével,

•hogy ötleteket, gondolatokat kapjon a beruházó vagy az üzemeltető napi feladatainak zökkenő mentesebb ellátásához,

•hogy színtere legyen ez a szakmai találkozó az elmélet és a gyakorlat között időnként tapasztalható eltérések kiküszöbölésének, és nem utolsó sorban,

•hogy erősítse a „kéményes szakma” együvé tartozását.

Részletes program és jelentkezés www.comfortbudapest.hu

 

III. Magyar Passzívház Konferencia: 2010. február 11.

Mottója: Passzívház - Az Ésszerűség Művészete;

A III. Magyar Passzívház Konferencia 2010. február 11-én kerül megrendezésre a Magyar Passzívház Szövetség és az Expositor Kft. szervezésében a Comfort Budapest Épületenergetikai Szakkiállítás kísérőeseményeként. A konferencia megnyitó előadását az erfurti University of Applied Sciences európai hírű szaktekintélye, Ludwig Rongen professzor úr tartja, aki egyben az épületek energiahatékonysága területének vezéralakja.

A téma újszerű felvetése és a neves előadók sora garantálja, hogy a már korábban is kiemelkedően magas, 800 fős látogatottságot vonzó rendezvény újabb látogatói csúcsot érhessen el. A szervezők nagy gondot fordítottak arra, hogy a szinergiai hatásokat felerősítendő, a különböző témákat felölelő rendezvények kiállítói és látogatói szempontból is kapcsolódjanak egymáshoz, kompatibilisek legyenek.

Az energiahordozók korlátozott volta és az energiaárak folyamatos emelkedése még inkább ráirányítja a figyelmet és az alacsony energiaszükségletű házakra. A III. Magyar Passzívház Konferencia és a Comfort Budapest Épületenergetikai Szakkiállítás párhuzamos megrendezése jó alkalmat ad arra, hogy az elmélet és a gyakorlat ne váljon el egymástól, azaz a konferencián elhangzó előadások az egy légtérben levő kiállító standokon azonnal le is tesztelhetők, a gyakorlati kérdésekre pedig személyre szóló választ is kapjanak. A szervezők bíznak abban, hogy tovább tart a passzívház téma iránti fokozott érdeklődés, amit előrevetít az a tény, hogy a MAPASZ taglétszáma mára már megközelíti az ötvenet.

Fizetési feltételek:

Részvételi díj: 18.000,- Ft+áfa 2009. december 31-ig történő jelentkezés mellett, mely tartalmazza a kávé, üdítő és az ebéd árát is.

Mivel a konferenciaterem korlátozott befogadóképességű / max. 850 fő/, érdemes élni a december 31-ig tartó kedvezményes konferencia jelentkezési határidővel.

Részletes program és jelentkezés www.comfortbudapest.hu

 

III. Weber Panelrehabilitációs Konferencia: 2010. február 12.

2010-ben, immár harmadszor szervezik meg a Weber Terranova égisze alatt a panelépületek felújítását átfogó konferenciát. A III. Weber Panelrehabilitációs konferenciának idén a Comfort kiállítás ad otthont. A korábbi tapasztalatokból kiindulva az eseményen minden jelentős oldal képviselteti magát: állami, önkormányzati, banki, társasházi, műszaki ellenőri és gyártói részről hallhatnak előadásokat az érdeklődők. A szakmai találkozóra társasházi képviselőket, építészeket, önkormányzati és állami képviselőket várnak.

A már hagyományosan sikeres III. Weber Panelrehabilitációs Konferencia 2010. február 12-én és a II. Saint Gobain Épületfizikai Konferencia a hő-, hang- és vízszigetelés, a nyílászárók, a szellőzés, a felújítások során felmerülő újabb- és újabb kérdésekre ad válaszokat és megoldásokat.

Napjaink legaktuálisabb kérdése paneltüzek oka, megelőzése, a szabványok és a kivitelezés problematikái. A szakvélemények elkészültek, így élénk vita várható, melynek során nem csak az Önkormányzati Minisztérium, az ÉMI, és a Katasztrófavédelem képviselői mondják el állásfoglalásukat, de megszólalnak az anyaggyártók és a kivitelezők is.

A színdinamikai kutatásokról szóló előadás újszerűsége révén szintén nagy érdeklődést válthat ki, hiszen a panelházak "kozmetikája" révén eltüntethető a csúnya, egyhangú panelépületek látványa, lásd. Szőlő utcai épület.

Az új pályázati szisztémát ismertető előadás (több forrásra lehet pályázni egyszerre, 15%-ra levihető az önrész, stb. ), ugyancsak fontos témája lesz a konferenciának.

Részvételi díj: 10.000,- Ft+áfa , mely tartalmazza a kávé, üdítő és az ebéd árát is. Társasházi képviselők részére díjmentes a Weber Terranova jóvoltából.

Részletes program és jelentkezés www.comfortbudapest.hu

 

III. Megújuló Energia Fórum - Biomassza 2010: 2010. február 12.

A biomassza az ország energiafelhasználásának egyik legígéretesebb, de ma még kiaknázatlan forrása, melynek bemutatási, az ágazat piaci részesedésének fokozásának lehetőségét kínálja a két soron következő épületenergetikára fókuszáló szakkiállítás.

Az ágazat szereplői számára létrehozott rendezvény első ízben az országos jelentőségű Comfort Budapest Épületenergetikai Szakkiállítás – 2010. február 10-12. - társrendezvényeként jelenik meg önállóan.

A PELLET EXPO Faalapú tüzelőanyag és Tüzeléstechnikai Szakkiállítás, mely a témakör teljes vertikumára fókuszál: az erdőgazdálkodástól és az energetikai ültetvényektől kezdve az erdészeti és fafeldolgozási hulladék feldolgozáson keresztül az ipari és lakossági méretű tüzelőberendezések, kazánok, kandallók alkalmazásáig.

A PELLET EXPO eddig egyedül álló módon, egy helyen mutatja be az apríték előállítás, a brikett- és pelletgyártás, -szállítás, -tárolás és adagolás lehetőségeit. A PELLET EXPO több ezer - többségében építészek, mérnökök - látogatására számít, akik a kiállítás mellett konferencián is megismerhetik az ágazat legújabb fejlesztési eredményeit, a sokoldalú felhasználási lehetőséget. Természetesen a lakossági érdeklődőket is várják, az ún. ”keresők” első kézből kaphatnak helyszíni tájékoztatást, és egyúttal vásárlási lehetőséget.

A Pellet Expo-hoz szervesen kapcsolódik a III. Megújuló Energia Fórum - Biomassza 2010 konferencia.

A III. MEGÚJULÓ ENERGIA FÓRUM - BIOMASSZA 2010 Konferencia a hivatalos kormányzati szakpolitika képviselőivel, a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó hazai szakmai szervezetekkel valamint a hazai és nemzetközi piac jelenlévő reprezentánsaival közvetlen, naprakész, érdemi személyes konzultáció lehetőségét biztosítja a napi igényeket megfogalmazó önkormányzatok, költségvetési és egyházi intézmények üzemeltetőivel.

A konferencia meghatározó hangsúlyt fektet az erdőgazdálkodás, de még inkább a mezőgazdaság témájába vágó problémák megvitatására, a lágy- és fásszárú energianövények termelésének és felhasználásának kérdéseivel valamint az EU programokkal koherens árvízvédelmi tervekkel összefüggő ártéri területek hasznosítási problémáival.

A mezőgazdasági termelés és hulladék hasznosításának problematikájához számtalan szálon kötődő gáz alapú és a folyékony biomassza felhasználása lehetőségeinek és problémáinak a bemutatásától kezdve a "zöldáram" termeléssel összefüggő "hulladékhő" értékesítésen keresztül a közösségi felhasználás számtalan alternatívája kerül megvitatásra. A biomassza elégetésével történő mind hatékonyabb hőtermelés egyre feszítőbb igény hazánkban is. Nemcsak a lakossági kandallótüzelés, a bioszolár rendszerek, hanem a kis és középvállalatok, az intézményi és ipari méretű hőelőállítás kérdései is szóba kerülnek néhány kW-tól egészen a több MW teljesítményig.

A nemzetközi folyamatok és aktuális konferenciák tapasztalatai alapján az üvegházhatású gázkibocsájtás és a CO2 kereskedelem a nemzetgazdaságot érintő aktuális kérdései is megvitatásra kerülnek. A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások megvalósításához mind az Európai Unióban mind pedig hazánkban jelentős pályázati források és kedvező kondíciójú banki finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre. Ebben a témakörben a mind sikeresebb eligazodást teszi lehetővé az erről szóló szekció téma is. A megújuló energiaforrások felhasználásával foglalkozó vállalkozásokat képviselő meghatározó szakmai szervezetek támogatásával immár harmadszorra megvalósuló III. MEGÚJULÓ ENERGIA FÓRUM jelzi a minderősebb hazai megújuló energia piac résztvevőinek erejét, mind inkább csökkentve az európai piaccal szembeni jelentős lemaradását.

Részletes program és jelentkezés www.comfortbudapest.hu

Comfort Budapest Épületenergetikai Szakkiállítás

 

hírlevél-feliratkozás

épjog