2010. március 26.

Fenntarthatósági díj: az első az új gödi szakiskola

Fenntarthatósági díj: az első az új gödi szakiskola

2010. március 25-én a Kiscelli Múzeumban tartott díjátadón második alkalommal osztották ki a Saint-Gobain Trófea díjakat; az első helyezés a gödi Piarista Szakiskola tervezőié. Az épületet az Építési Megoldások folyóirat 2010/1 száma is bemutatja.

A fenntartható építészet témakörében a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. három divíziója (Rigips, Weber, Isover) és a Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi zRt., Raab Karcher üzletága azzal a céllal írta ki pályázatát, hogy olyan építészeti teljesítményeket ismerjenek el, melyek képesek a minőségi építészetbe a fenntarthatóság szempontjait integrálni, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben az építészeti minőség és a környezetünk iránti felelősség ne egymást kioltó, hanem akár egymást erősítő szempontok legyenek.

A neves hazai szakemberekből álló bíráló bizottság a megvalósult épület kategóriában három építészt, illetve építészirodát és egy további dicséretet ítélt oda.

A nyertes pályaművek:

I. díj

Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium, Asztalos és Kőfaragó Műhely, Göd
Tervezők: Golda János, Buella Csaba, Kertesy Bálint, László Tamás, Radnóczi László
M-Teampannon Kft., R-124 Műhely Bt.

II. díj

Családi ház - Budakeszi Makkosmária
Tervezők: Bártfai-Szabó Gábor és Bártfai-Szabó Orsolya

III. díj

Családi ház - Pécs, Bárány utca 83.
Tervező: Keller Ferenc

Dicséret

Krüll-Ung Irodaház - Budapest, III.kerület Reményi Ede utca 2.
Építészek: Kalo Emese Pásztor József, Szabó Eszter
Építész-Kaláka Kft.

 

A bírálatról részletesen

A pályázatokat a Saint-Gobain magyarországi vállalatcsoport vezetői által felkért bíráló bizottság bírálta el.

Elnök:
Patartics Zorán, Pro Architectura díjas, Ybl-díjas építész

Tagok:

Eltér István építész, a Magyar Építész Kamara volt elnöke
Földes László, Pro Architectura díjas, Ybl-díjas építész
Schreck Ákos, építész, a Minusplus és a TEAM0708 egyik alapító tagja.
Medgyasszay Péter PHD, építész, Magyar Passzívház Szövetség alapító tagja
Kontra Jenő PHD, gépészmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár

A bizottság részletes bírálatai:

I. díj (1 millió forint): 3. számú pályamű
Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium, Asztalos és Kőfaragó Műhely – Göd

Az épület már funkciójával is reflektál a fenntarthatóság kérdésére – szakembereket, asztalosokat és kőfaragókat képeznek itt. A beruházó felismerte, hogy az utóbbi két évtizedben az egyetemi képzés mennyiségi növekedése mellett a jó szakemberek képzése leépült, s hogy így jövőnk aligha fenntartható. Színvonalas és következetes építészet ez. A fenntarthatóság szempontjai nem teherként jelentkeznek, hanem természetes követelményként integrálódnak a magas építészeti minőségbe. A hagyományos építészeti eszközök és az új technológiák jóarányú együttese hiteles választ ad az ökológiai felvetésekre. A nyí lászárók tudatos hangsúlykülönbségei a különböző homlokzatokon, a méltóságteljes, kétszintes tornác, a belső terek magától értetődő, egyszerű alakítása mind erről tanúskodnak. A beépítés maximálisan alkalmazkodik a környezet értékeihez. A megoldás nem kompromisszumos, hanem az adottságokból következő, szimpatikus állásfoglalás. Evidenciaként kezeli, hogy a koros és értékes fasor nem válhat az építés áldozatává. Elegáns, ahogy a fák gyökérzetének megóvása érdekében a pinceszint a földszint alatt visszalép, megtartva ezzel a földet a fáknak. Az épület metszete ezt a gesztust sűrítve, emblémaszerűen fejezi ki. Az erős alapvetést jól építik tovább olyan eszközök, mint a pinceszinten alkalmazott fényvezető cső, vagy a természetes környezetet szimbolikusan és érzetében is visszapótló zöldtető – ez a tető a szomszédos épületből látszik, így esztétikai szempontból is értelme van. A műhely épület kitűnően illeszkedik a meglévő épületegyüttesbe, tájolása ezzel együtt is nagyszerű. Az alap energiahordozók, biomassza kazánok, és a távlatilag betervezett hőszivattyú az oktatást is jól szolgálja. A mindennapos használat során azt is megtanulhatják a diákok, hogy a műhelyben keletkező faforgács nem hulladék, hanem az apríték a kazánban felhasználható fűtőanyag. Így a ház nevel is. Az épület példaértékű abban, hogy a fenntarthatóság követelményeivel a társadalmi szerepvállalástól, a környezethez való viszonyán és az építészeti – műszaki válaszadáson át, egészen a jövő nemzedék környezettudatos, felelős neveléséig teljes mértékben azonosul.

Fenntarthatósági díj: az első az új gödi szakiskola

A gödi Piarista Szakiskoláról az Építési Megoldások folyóirat 2010/1. száma közöl cikket. (Előfizetési lehetőség itt.)

 

II. díj (500 ezer forint): 13. számú pályamű
Családi ház – Budakeszi-Makkosmária

A ház tervezői felismerték a legfontosabbat: szükségleteik pontos meghatározása erősebb szempont, mint minden megalapozott, vagy megalapozatlan igény újabb és újabb eszközökkel való kielégítése. Példamutató és felelősségteljesen végiggondolt tervezési folyamat eredménye az épület. Legfontosabb felvetése és kiindulópontja az igények, a méret helyes meghatározása. A házacska jelenleg 36 m2, két szinten. Pontosan kidolgozott a család gyarapodására tervezett többlépcsős bővítés ütemezése, mely aztán a gyerekek kirepültével visszalépni is képes. A mértéktartó felütés folytatásaként a további kidolgozás is aprólékos, körültekintő mérlegelés eredménye. Az építészeti, szerkezeti koncepció a hagyományos építészeti elvek, tradíciók és a korszerű energetikai, épületfizikai elvek együtteséből következik, optimális és józan arányokban – ott költ, ahol indokolt, és sehol sem költ, ahol felesleges. Rendszerei a passzív nyereséget részesítik előnyben az aktívval szemben. A józan önmérséklet mind a szükségletek, mind a megoldások szintjén példaértékű. Kis mérete ellenére ez az épület a fenn tarthatóság legszebb garanciáit, az elkötelezettség és az alaposság szép példáit mutatja fel. A cellulóz hőszigetelésű falszerkezet hő- és páratechnikailag nagyon jó választás. A tervezők az újrahasznosítást ezzel, valamint a fal bontott tégla szerkezetével, és az ugyanígy újra felhasznált agyag tetőcseréppel példaszerűen valósítják meg. Elkötelezettségük ebben is megnyilvánul – miért menne a szemétre az, ami teljes értékűen újra felhasználható? Nem a szokásos társadalmi mintákat követik, nem érik be azzal, hogy a hulladék kerüljön a megfelelő gyűjtőbe. Ők megvizsgálják, hogy mi a hulladék, s ami nem az, azt felhasználják, új házat építenek belőle. Gépészeti téren is figyelembe veszik lehetőségeiket. A pellettüzelés fűtési és HMV készítési célra az épület léptékéhez jó választás.

III. díj (300 ezer forint): 10. számú pályamű
Családi ház – Pécs

A Mecsek oldal déli lejtőjére tervezett családi ház mintaszerűen telepített, egyedi karakterű, emblematikus épület. Háromoldalú ház, a negyedik oldala szinte a terep része, zöldtetős kialakítása tehát e helyen indokolt. Az igen jól használható és példaszerűen szerkesztett belső alaprajzi elrendezést kiválóan egészítik ki a déli homlokzaton a külső félig zárt, félig nyitott átmeneti terei, illetve az északi átrium. Ezek pozitívan befolyásolják a ház jó hőháztartását, és teszik az épület menti külső tereket sokféleképpen használhatóvá. A fenntarthatóság jelentette kihívásra adható építészeti válaszok viszonylagossága ebben a tervben jól megmutatkozik. A Mecsek déli lejtőjén, a közeli erdőből nyáron leáramló hűvös levegő hatását a beépítés jól használja ki. A ház északi udvara, arra szervezett terei, és a zöldtető együttesen az év nagy részében hatékonyabbak és komfortosabbak bármilyen klíma berendezésnél, és mindez ingyen rendelkezésre áll, a környezetet nem terheli. A bontott tégla felületi alkalmazása összességében és részleteiben is igényes, minőségi architektúrát eredményezett. A fal által a fenntarthatósághoz való viszony kinyilatkoztatásnak tekinthető: ha egy épület lebontásra ítéltetett is, a jó minőségű tégla anyagot újra fel lehet, és fel is kell használni. A választás által filozófiai kiterjesztéssel gazdagodik a fenntarthatóság – jelentés. A tégla újra beépítése reinkarnációszerű képzeteket ébreszt. A fenntarthatóság lényegében a körforgáson alapul. Az épület arra szép példa, hogy a megfontolt építészeti kialakítás, és a környezeti adottságok felismerése és kihasználása magas komfortot biztosítani, a költséges és gyorsan avuló gépészeti megoldásokat részben kiváltani képes.

Dicséret (200 ezer forint): 15. számú pályamű
Krüll-Ung Irodaház – Budapest

Az épület egy prémium kategóriájú árnyékolástechnikai cég irodaháza. A beruházó fenntarthatóság melletti elkötelezettsége ebből fakadóan sem lehet kérdéses. A tervezők ezt a szempontrendszert teljes mértékben magukévá tették, és az építészeti alapvetésbe tökéletesen integrálták. Az épület komplett fegyverzettel válaszol a fenntarthatóság kihívásaira. Az összes külső térelhatároló szerkezet példásan méretezett, az építtető profiljából adódóan is kiválóak az árnyékolási megoldások, és azok működtetése. A szerkezet – temperálás – különösen a nyári hidegvizes födémhűtés – a saját kút vízével előnyös és gazdaságos. A vízfelhasználás esővíz hasznosítása példaértékű. Az irodaház a fenntarthatóság kérdéseire adható válaszok tekintetében referencia épületnek tekinthető, amely a magas építészeti minőség mellett természetesen viseltetik az újszerű gépészeti megoldásokkal.

 

hírlevél-feliratkozás

épjog