2010. április 12.

Teljes erőből lobbiznak a szakmai szervezetek

Teljes erőből lobbiznak a szakmai szervezetek

A Construma szakkiállítás első napján, 2010. április 14-én mutatják be a Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi Programot, melyet széles körű szakmai összefogással, a Magyar Építőanyag-ipari Szövetség vezetésével dolgoztak ki. A konferenciára várhatóan fontos szerepekhez jutó szakpolitikusokat is meghívtak.

A Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi (KÉK) Program „a takarékos otthonok és közintézmények, a felemelkedő magyar építőipar programja. Az éghajlatvédelem követelményeiből indul ki és egy szemléletében is gyökeresen új támogatási rendszert alapoz meg” – olvashatók Széman György MÉASZ-elnök szavai a Construma 2010 szakkiállítás magazinjában.

Teljes erőből lobbiznak a szakmai szervezetekA szakember a kiadványban kifejti: „A Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi (KÉK) Finanszírozási Mechanizmus olyan – koncepciójában új – támogatási rendszer, mely a korábbi rendszerektől független, nem azok továbbfejlesztése, viszont azokat felváltani hivatott. Az épületenergetika az EU egyik fő prioritási területe, mert bizonyítottan ez az a terület, ahol a leghatékonyabban lehet a klímavédelmi célokat teljesíteni. Az új EU-irányelvek új támogatási rendszert tesznek szükségessé, mely a korábbiaknál jóval hatékonyabb, lényegesen nagyobb átbocsátó képességű. Mind a műszaki-környezetvédelmi szempontok, mind az uniós elvárások a komplex energiahatékonysági projektek irányába mutatnak, és ez a szemlélet érvényesül a KÉK rendszer kialakításában, bár ernyője alá veszi a kisebb projekteket is.

A mechanizmus egységes keretbe kívánja foglalni a lakóépületeket és a középületeket, az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrásokat, a felújítást és az energiahatékony új építést, a komplex projekteket és a kisebb léptékű felújításokat. Az egységes szemléletű rendszeren belül a számításba jöhető projektekkel kapcsolatos sajátosságokat, a különböző célcsoportok érdekeit áttekintve típuspályázatokat dolgoztunk ki, melyek az egységes kereteken belül struktúrájukban, követelményeikben, az alkalmazandó pénzügyi eszközökben eltérnek egymástól. A KÉK Finanszírozási Mechanizmusnak nem képezi tárgyát a vállalkozói szféra épületeinek támogatása, az épületléptéknél nagyobb megújuló és nem megújuló energiára épülő energiatermelő és szállító rendszerek támogatása. Ezek ösztönzése más támogatási rendszerek (például a Gazdaságfejlesztési Operatív Program) keretében oldhatók meg.

A mechanizmus egyik újdonsága a pontrendszer, melynek előnye, hogy különböző skálán mérhető szempontok együttes érvényesítésére alkalmas. A legfontosabb szempont az energiahatékonyság. Egyéb szempontok érvényesítésére alkalmas a bónuszrendszer. Bónuszpont adható minőségi, szociális, fenntarthatósági és egyéb szempontok alapján. A bónuszrendszer előnye a flexibilitás és gyors adaptálhatóság.

A különböző típuspályázatoknál különböző pénzügyi eszközök, finanszírozási megoldások alkalmazását javasoljuk. Ezek: a vissza nem térítendő támogatás, a támogatott hitel, a hitelgarancia és a visszatérítendő támogatás. A kedvezményezett ugyan általában a tulajdonos, de középületek esetén az ESCO konstrukcióknak kulcsszerep jut.

A nagy átbocsátóképességű komplex pályázati rendszer újfajta szervezeti hátteret, működési mechanizmust igényel. Kulcsszerepe a van a rendszerben egy újonnan létrehozandó, állami tulajdonú non-profit Zöld Banknak, melynek feladata a forráskoordináció és a finanszírozási termékek működtetése. A Zöld Bank kapcsolattartó, döntés előkészítő szerve a szintén újonnan létrehozandó Klímabarát Épületek Mentori Ügynökség, mely egy decentralizált, végfelhasználó központú projektkezelést valósítana meg. A megvalósítandó projektek és a támogatási rendszer minőségét számos új elem garantálja. Ilyen például a termékek, szolgáltatók és kivitelezők akkreditációs rendszere, a Kiváló Építési Termék védjegyért járó minőségi bónusz, a Klímabarát Épületek Mentori Ügynökség Hálózat által nyújtott szakértői és konzultációs szolgáltatások, az elektronikus pályázatkezelői rendszer, valamint a megvalósult projektek monitoring- és nyilvántartó rendszere.

A másik nagy program a Társaság a Lakásépítésért egyesület által kidolgozott Bérlakás-program, mely a KÉK programmal összeilleszthető” – fogalmazza meg a MÉASZ-elnök.

A programot részletesen a Construma első napján, 2010. április 14-én mutatják be egy konferencia keretében, melyet a G pavilon konferenciatermében tartanak, 11 órától.

A kidolgozott program megvalósulási esélyei szempontjából jelzésértékű lehet, hogy a rendezvényen várhatóan részt vesz a Fidesz két szakpolitikusa: Matolcsy György és Bencsik János is.

A konferencia tervezett programja itt megtalálható.

hírlevél-feliratkozás

épjog