2010. szeptember 01.

Lérták, állványok munkavédelmi felülvizsgálása a telephelyeken

Lérták, állványok munkavédelmi felülvizsgálása a telephelyeken

A Krause Kft. újabb szolgáltatással segíti partnereit, melynek keretén belül a felhasználók telephelyein elvégzi a létrák, kisállványok, valamint homlokzati állványok szabvány szerinti munkavédelmi felülvizsgálatát.

Mivel a létrák, állványok munkavédelmi szempontból történő rendszeres, időszakos vizsgálatát rendelet is szabályozza, e szolgáltatás igénybevételével nemcsak a balesetek kockázatának csökkenése és a biztonságosabb munkavégzés érhető el, hanem a 4/2002 (II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásainak való megfelelés is.

A Krause Kft. az alábbi szabványok, illetve előszabvány előírásai szerint végzi el a termékek munkavédelmi felülvizsgálatát:

• létrák: MSZ EN 131;

• kisállványok és gördíthető munkaállványok: MSZ EN 1004;

• homlokzati állványok: MSZE 17177.

A felülvizsgálat során vizsgálati jegyzőkönyv készül, mely a vizsgálati szempontok részletezésével tartalmazza, hogy az adott létra, homlokzati vagy gurulóállvány megfelel-e a vonatkozó szabványoknak. Az eredmény tükrében a szakemberek javaslatot tesznek a termék cseréjére, javítására, illetve amennyiben szükséges, úgy a Krause Kft. által gyártott termékek alkatrészeinek cseréjét, pótlását is elvégzik. A dokumentáció, mely által a cég átvállalja a felülvizsgálattal járó felelősséget pontos, nyomon követhető, áttekinthető.

A megrendelő telephelyén történő rendszeres, teljes körű ellenőrzés mellett a felhasználók szaktanácsot is kaphatnak az adott munkának megfelelő létra vagy állvány kiválasztásához.

 

Lérták, állványok munkavédelmi felülvizsgálása a telephelyeken

 

sajátjaink

nyerjenabaumittal

sajátjaink

hírlevél-feliratkozás