2011. január 07.

Elektronikusan intézhetjük majd az építési engedélyeket

Elektronikusan intézhetjük majd az építési engedélyeket

Az ügyfél elektronikusan feltölti az engedélykérelmet valamint a dokumentációmellékletet. Az illetékes építési hatóság és a szakhatóságok a rendszert használva tekintik meg, ellenőrzik a terveket, majd döntés után a dokumentációt elektronikus keltezéssel, aláírással és pecséttel látják el. A rendszer kialakítása – EU-támogatással – az év elején indulhat.

Mint az e-epites.hu portálon olvasható, a kialakítandó építésigazgatási szakrendszert az elektronikus kormányzat már eddig kialakult és működő rendszeréhez, mint általános keret-rendszerhez kell igazítani. Ennek a keretnek a pillérei az ügyfélkapu, a hivatali kapu, az elektronikus fizetés, a már működő ügyviteli-ügyintéző szolgáltatások és más szakrendszerekkel való összekapcsolhatóság lehetősége. Természetesen mivel hatósági engedélyezésről van szó alapvető követelmény az eljárási jogszabályok alapulvétele, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény betartása a folyamatvezérlés kialakítása során. A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv kötelezően előírja minden tagállam számára elektronikus egyablakos ügyintézési pontok létrehozását, továbbá az eljárások távolról és elektronikus úton történő teljesíthetőségének biztosítását mind az egyablakos ügyintézési pontoknál, mind az illetékes hatóságoknál, amely követelménynek szintén meg kell felelnie az építésügyi hatósági engedélyek elektronikus eljárása rendszerfejlesztési projektjének.

A projekt a jelenlegi elképzelés alapján a következők szerint alakul:

1. egyrészt megvalósul egy műszaki-tervi dokumentumkezelő rendszer, amely az engedélyezési eljárások tervi mellékleteit kezeli,

2. másrészt megvalósul egy folyamatkezelő alkalmazás, amely az építésügyi engedélyezési eljárások szabályai szerint követi le az ügymeneteket.

A rendszer az ügy indításától az döntés kézbesítéséig (a másodfokú eljárást is beleértve) fogja át a folyamatot az ügy állapotának nyomon követésével. Az ügyfél elektronikus azonosítás után jut el a rendszerbe, ahol kiválasztja a hatóságot és feltölti az engedély kérelmet valamint a dokumentáció mellékletet. Az illetékes építési hatóság és a szakhatóságok a rendszert használva tekintik meg, ellenőrzik a terveket, majd megfogalmazzák állásfoglalásukat, rendelkezésüket, végül a dokumentációt elektronikus keltezéssel, aláírással és pecséttel látják el. Az engedély intézése történhet a hatóság saját ügyviteli rendszerében is. A hitelesített tervi dokumentációt a rendszer megőrzi és a döntésről az ügyfelet értesíti.

A Belügyminisztérium építésügyi főosztályvezetőjének írása szerint az EKOP (Elektronikus Közigazgatás Operatív Program) Európai Uniós pályázat keretében elnyert projekt megvalósítás 2011 elején elkezdődhet. A projekt az „Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer megvalósítása” címet viseli és a közbeszerzési eljárások eredményeként megvalósuló fejlesztés során fogja elnyerni végleges formáját.

 

sajátjaink

sajátjaink

hírlevél-feliratkozás