2013. november 26.

A fő cél a pályakezdő mérnökök segítése

A fő cél a pályakezdő mérnökök segítése

„Az eltelt másfél évben a Magyar Mérnöki Kamara céljaiban példaértékű és szakmai szempontból elismert csoportjává váltunk, illetve a korosztály erős passzivitását is lassan érdeklődéssé tudjuk enyhíteni" – írja beszámolójában a Fiatal Mérnökök Csoportjának elnöke. 

Ez év áprilisában hivatalosan is megalakult a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatán belül működő Fiatal Mérnökök Csoportja. Az eltelt félévben megtapasztaltuk, hogy az építés-kivitelezésben dolgozó fiatal mérnökök összefogására, tudásbázisuknak szükségszerű fejlesztésére, egy összefogó mérnöki közösség kiépítésére nagy szükség lenne, de amint erre időt kellene szánni, azonnal eltűnik a lelkesedés – korosztálytól függetlenül. Cikkünkben a csoport tevékenységére kívánjuk ismételten felhívni a figyelmet.

Mi az a Fiatal Mérnökök Csoportja?

„A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatának Fiatal Mérnökök Csoportja az életkor és szakmai érdeklődés alapján közös érdekeltségbe tartozó fiatal mérnökök szervezeti egysége" – határozza meg a csoport Szervezeti és Működési Ügyrendje. E szerint a 40 év alatti, építés-kivitelezésben dolgozó, szakmájuk iránt érdeklődő mérnököket hozzuk össze a csoport gyűlésein szakmai problémák felvetésére, tapasztalatok átadására. Előadásainkat mindig az aktuális témákhoz, problémákhoz, a tagjainkat érintő és igény szerint bővebben kifejtendő kérdésekhez igazítjuk. Térítésmentes gyűléseinken minden érintettet – tervezőt, kivitelezőt, műszaki ellenőrt, beruházáslebonyolítót, kereskedőt, jogi-gazdasági előadókat – szívesen látunk, hogy a felvetett kérdéseket minél több szemszögből elemezhessük, valamint az előadásokat követő szakmai beszélgetésen, vitán elmélyítsük a hallottakat.

Mi a csoport célja?

A mérnöki munka szerteágazóságának és gondolatmenetének bemutatása mellett elsődleges célunk, hogy az előadásokat követő vitákon elősegítsük a közös gondolkodást, a felmerült szakmai problémák különböző megoldásaival fejlesszük a kreativitást. Egy fiatal mérnök – tapasztalat hiányában – egyáltalán nem biztos, hogy felismeri például egy kivitelezési tevékenység hibáit, egy esetleg bekövetkező vészhelyzetet: sodródik az eseményekkel, és próbálja feldolgozni a történéseket, jobb esetben levonni a tanulságokat. Ezért is tartjuk szükségesnek, hogy a fiatal mérnökök már rendelkezzenek rálátással a kivitelezési tevékenység ellenőrzési pontjaira.

A szakmai tudás gyarapítása közben megismerjük egymás munkáját, kapcsolatokat építhessünk ki egymással, a szakmával, valamint a Magyar Mérnöki Kamarával is. Fontosnak tartjuk egy új szemléletű, mérnököket összekovácsoló közösség kiépítését, melyet a fiatalok dinamizmusával indítanánk útjára. Nem titkolt szándékunk, hogy megváltoztassuk a fiatal mérnökök és a Magyar Mérnöki Kamara viszonyát is. Ehhez az elképzelésünkhöz elengedhetetlen, hogy beinduljon egy interaktív kommunikáció a kamara és a mérnökök között, valamint hogy a kamara szolgáltatóként jelenjen meg: érdeke legyen egy kivitelezésben dolgozó mérnöknek a kamarai tagság, ami által megbecsültsége és precizitása nő, tudásbázisa folyamatosan gyarapszik.

Minden gyűlésünkön két, maximum 30 perces, vagy egy maximum egyórás előadást hallhatunk – saját tapasztalatainkról, munkáinkról, illetve külső előadóktól. A rövid, lényegre törő előadások kiterjednek a bemutatott munkafolyamatok fontosabb lépéseire, a gyakorlati fogások elméleti hátterére, azaz nem csak egy általános bemutatásra hagyatkoznak. Az előadók kérése szerint az előadások interaktívan zajlanak, illetve az előadást követő beszélgetés során megvitatjuk az elhangzottakat, azaz az előadótól kérdezni lehet, kérdéseinkre azonnal választ kapunk.

Hogyan lehet a fiatal mérnököket megszólítani?

Feltett szándékunk, hogy minél szélesebb spektrumban terjesszük tevékenységünk hírét. A nyomtatott és az internetes sajtótól a közösségi oldalakig, a saját és a kamarai hírleveleken keresztül mindenhol jelen kívánunk lenni.

A kamarai tagokat a Mérnök Újságon keresztül érjük el. A Tagozati Hírek rovatban tavaly november óta folyamatosan szerepelnek a csoport működésével, szervezett programjainkkal kapcsolatos hírek, valamint Harkai Balázs – a csoport elnöke – is rendszeresen vesz részt az újságban megjelenő cikkekben, interjúkban. Tavasz óta mind a kamarai hírlevelekben, mind a kamara honlapján megjelenő hírekben is értesülni lehet programjainkról.

Nem kamarai tagokat májusban az ÉpítésiMegoldások.hu oldalon, valamint a Magyar Építéstechnika szaklapban megjelent bemutatkozó cikkünkkel szólítottuk meg. Tevékenységünk után érdeklődőket felvesszük a csoport címlistájára, ahonnan a havi rendszerességgel kiküldött hírlevelünk jelenleg több, mint 150 címre megy ki közvetlenül – bízva abban, hogy ezek előbb-utóbb másokhoz is eljutnak.

A BME Építőmérnöki Karának III. éves BSC és MSC képzésben résztvevő hallgatóit a Neptun rendszer segítségével értesítjük gyűléseinkről.

Jelenleg fejlesztés alatt áll egy közösségi oldalon a csoport saját bemutatkozó, tájékoztató oldala, melyet még az idén beindítunk. A közösségi oldalakon való szerepléstől a frissen végzett mérnökréteg elérését várjuk.

Milyen eredményeket tud felmutatni a csoport?

Első összejövetelünk tavaly márciusban volt. Azóta 16 gyűlést és egy konferenciát tartottunk, amiken szakmai előadások, viták, beszélgetések, megemlékezések hangzottak el, valamint bemutattuk a Magyar Mérnöki Kamarát és a megszerezhető jogosultságok felépítését is.

Aktív kapcsolatban vagyunk a Magyar, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségeivel, valamint felvettük a kapcsolatot a Komárom-Esztergom Megyei, a Hajdú-Bihar Megyei és a Zala Megyei Mérnöki Kamarák elnökségeivel is. Nagyon jó az együttműködésünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégiumával.

Az írott és elektronikus médiákon keresztül is egyre nagyobb körben terjesztjük tevékenységünk hírét, bízva abban, hogy idővel a szakma is elismeri eredményeinket. Az elmúlt évben a csoport kapott már több közvetlen szakmai megkeresést, meghívást. Támogatóink között tartjuk számon a Heti Válasz Kiadót, az Artifex Kiadót, az Építésijog.hu portált, valamint a Burkolástechnika Egyesületet is.

Összefoglalva, az eltelt másfél évben a Magyar Mérnöki Kamara céljaiban példaértékű és szakmai szempontból elismert csoportjává váltunk, illetve a korosztály erős passzivitását is lassan érdeklődéssé tudjuk enyhíteni.

Mi kell a sikeres működéshez?

Elengedhetetlen a taglétszám, az aktivitás növelése. Az elsőt a lehetőségeinkhez mérten legjobb tevékenységi kör bemutatásával, a hallgatók becsalogatásával, a másodikat a megjelenő hallgatók visszajelzéseinek azonnali kiértékelésével, a gyors válaszlépésekkel lehet serkenteni. Tudjuk, hogy még csak az első lépésnél tartunk, de hisszük, hogy a gyűléseinken és azt követően mutatott aktív részt vétel többet tehet a tudásbázis naprakészen tartásában, mint egy félnapos előadássorozat. Az aktivitás kialakulása esetén már abszolváljuk a mérnöki közösség kialakulásának alapjait, ami a siker kulcsa.

Hogyan tovább?

Céljaink között első pontban szerepel a pályakezdő mérnökök segítése: a tapasztalatok átadása, a mérnöki kreativitás fejlesztése, valamint a Magyar Mérnöki Kamara mentori rendszer bevezetésének aktív szereplői, az eredmények értékeléséhez szükséges indikátorok kívánunk lenni. Éves programunkat folyamatosan terjesztjük, melynek vázlatos kivonata az alábbi:

  • November 27-én Horváth Péter, a Swietelsky Kft. fiatal mérnökének vezetésével fogjuk megtekinteni a Kálvin téri M4 metróállomás területét, BKK üzempróba közben. A bejárás alkalmával röviden bemutatásra kerül az új állomás építésének menete (kivitelezés nehézségei, organizáció, monitoring rendszer, egyéb érdekességek), valamint betekinthetünk a kulisszák mögé is.
  • December 11-én Beno Botond tart előadást külföldi munkáinak, tapasztalatainak bemutatásáról. Az előadást követően a résztvevőkkel együtt fogunk beszélgetni a külföldi munkavállalás előnyeiről és hátrányairól is.
  • 2014. január 29-én Józsa Vendel, a BME Geotechnikai Tanszék doktorandusza tart előadást „Alapozási hibák" címmel.
  • Február 26-án dr. Kézdi Miklós, a BME Magasépítési Tanszék nyugalmazott egyetemi adjunktusa tart előadást „Vízszigetelési hibák" címmel. Az előadással érintjük a legrejtettebb hibák kialakulásának tervezési és kivitelezési okait is.
  • Március 26-án dr. Kézdi Miklóssal „Hőszigetelési hibák"-ról fogunk beszélgetni a februári gyűlésünkhöz hasonlóan.
  • Április 23-án egyéves évfordulós gyűlésünket a Magyar Mérnöki Kamara Angyal utcai székházában tartjuk. Előadónk Bocz Gábor, a Presting Optimum Mérnöki Zrt. fiatal mérnök vezérigazgatója lesz, aki az elektronikus építési napló bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokat fogja megosztani a jelenlévőkkel.
  • Május 28-án a PERI Kft. mérnökei tartanak előadást a „Zsaluzatrendszerek és állványzatrendszerek tervezésének és kivitelezésének hibái"-ról. Az előadás nagyobb kivitelezési munkák állványzatépítési problémáit is érinteni fogja.
  • Június 25-én az MMK jogi osztályának képviselőitől kapunk tájékoztatást az aktuális mérnökjogi kérdésekről.

Bízunk abban, hogy a megfogalmazott célok és előadásaink felkeltik az olvasók érdeklődését. A csoport tevékenységéről, gyűléseinkről bővebben a fiatalmernokokcsoportja[kukac]gmail.com címre írt levélben tudunk tájékoztatást adni.

Harkai Balázs
az FMCs elnöke 


sajátjaink

sajátjaink

hírlevél-feliratkozás