2013. március 26.

Áprilisban hivalosan is megalakul a Fiatal Mérnökök Csoportja

Áprilisban hivalosan is megalakul a Fiatal Mérnökök Csoportja

A Fiatal Mérnökök Csoportjának céljai között szerepel a pályakezdő mérnökök segítése: elsősorban a mérnöki kreativitást szeretnék ösztönözni épületbejárások, szakmai kirándulások, előadások szervezésével. Március 27-i gyűlésükre – melyen dr. Hajtó Ödön lesz vendégük a BME Vásárhelyi Pál kollégiumában – szívesen látják az érdeklődőket. 

A február 27-i gyűlés összefoglalója

Februári gyűlésünkön először dr. Farkas József egyetemi tanár és dr. Nagy László egyetemi docens tartott előadást a BME Geotechnikai Tanszékéről A kolontári gátszakadás tanulságai címmel. Az előadást nem véletlenül övezte nagy érdeklődés: az eseményeket vizsgáló szakértői bizottság tagjai számoltak be saját tapasztalataikról. Az előadók minden részletet érintve, több szemszögből is körüljárták a katasztrófához vezető események kiváltó okait. Részletesen kitértek a kármentesítés és a helyreállítás lépéseire, valamint professzor úr beszámolt a károsodott X. tározó melletti IX. tározó gátszakadásának kicsiny valószínűségéről is.

Második előadónkkal, Karsa Álmossal, a ZÁÉV Zrt. nyugalmazott műszaki igazgatójával beszélgettünk szűk körben a TQM vezetési módszer elméletéről, és különböző példákon keresztül ismerhettük meg az egyes vizsgált vállalkozások gyakorlati tapasztalatait. A felmerült kérdések hatására összehasonlítottuk az ISO minőségirányítási rendszer filozófiáját a TQM rendszer filozófiájával, illetve a beszélgetés során más területeket is érintettünk: a magyar mérnöki mentalitást, a pozitív példák bemutatásának szükségességét, valamint a munkapszichológiával támogatott pályakezdést.

Az előadóknak ismételten köszönjük a színvonalas előadásokat és a kérdésekre adott konstruktív válaszokat!

 

A Fiatal Mérnökök Csoportjával kapcsolatos további információk

A Fiatal Mérnökök Csoportjának megvalósítandó céljai között szerepel a pályakezdő mérnökök segítése. Elsősorban a szakmai tapasztalatokat, gyakorlati fogásokat, egyszóval a mérnöki kreativitást szeretnénk nekik átadni az előadásokon, épületbejárásokon, szakmai kirándulásokon való aktív részvétellel, személyes beszélgetésekkel. Célunk, hogy gyűléseinkre színvonalas, interaktív előadásokat szervezzünk, melyek a tagság igényein alapulnak. A rövid, lényegre törő előadásokat követően megvitatjuk a hallottakat, akár az apró, de fontosnak vélt részletekbe belemenő kérdésekkel. Megpróbáljuk felkelteni a fiatal mérnökök érdeklődését szakmájuk iránt, hogy ezáltal is jobb teljesítményre legyenek képesek, munkájukat nagyobb lelkesedéssel és kreativitással, újító szándékkal végezzék.

Március 27-én, 18 órai kezdettel, a Vásárhelyi Pál Kollégiumban (1111 Budapest, Kruspér u. 2-4.) dr. Hajtó Ödön, az MMK alapító elnöke tart tájékoztatót az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU Rendelet gyakorlati alkalmazásáról, valamint a hatályon kívül helyezett 89/106/EGK tanácsi irányelvről. Ez a rendelet meghatározza többek között az építési termékek teljesítményének értékelésére vonatkozó követelményeket, valamint a CE jelölés használatának feltételeit. Másik előadónkkal, Leposa Péterrel, a Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. fiatal mérnökével egy pályázati árkalkuláció tapasztalatairól fogunk beszélgetni.

Április 24-én hivatalosan is megalakul a Fiatal Mérnökök Csoportja. Az alakuló ülést nem a Vásárhelyi Pál Kollégiumban, hanem a BPMK felajánlását elfogadva az MMK (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) I. emeleti tárgyalójában tartjuk 18:00 kezdettel, Barsiné Pataky Etelka, az MMK Elnök Asszonya, és Dr. Kiss Jenő Úr, az Építési Tagozat Elnöke jelenlétében. A megalakulási procedúrát követően az elnökség tagjaival beszélgetünk a mérnökök, különösen a fiatal mérnökök, valamint a Fiatal Mérnökök Csoportjának helyzetéről, jövőjéről, elérendő céljairól. 

Április 26-án, 14:00 és 17:00 között konferenciát szervezünk a Vásárhelyi Pál Kollégiumba mérnökjogi, jogszabály változási és minőségbiztosítási kérdésekben. Előadóink: dr. Arany Piroska, Kapu László és dr. Kiss Péter lesznek.

Május 29-i gyűlésünkön dr. Pankhardt Kinga, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának docense, és Jakab András, a BME Építőmérnöki Karának MSc végzős hallgatója tart előadást „Teherhordó üvegszerkezetek, üvegoszlopok kialakításának kérdései" címmel.

Június 26-i gyűlésünkön egy vasútépítési projekt, valamint a Zeneakadémia Liszt Ferenc téri építkezésének tapasztalatait mutatjuk be.

A Fiatal Mérnökök Csoportjának eseményeiről a fiatalmernokokcsoportja[kukac]gmail.com címre írt levélben lehet bővebb tájékoztatást kérni.

Harkai Balázs 

sajátjaink

sajátjaink

hírlevél-feliratkozás