2013. július 08.

Bitumenes szigetelésű lapostetők felújítása

Bitumenes szigetelésű lapostetők felújítása

Tudomásul kell venni, hogy a lapostetők felújítása minden esetben egyedi feladat, a tapasztalt beázások okai és körülményei nem általánosíthatók. Ezért a felújítási munkák előtt mindig helyszíni vizsgálatot kell tartani, aminek eredménye alapvetően meghatározza a további lépéseket.

A helyszíni vizsgálat nélkülözhetetlen

1. Szemrevételezéssel kell vizsgálni:

 • Megfelelőek-e a tető lejtései, pontra vagy vonalirányban kialakítottak?
 • A tetőösszefolyók helye, száma és mérete megfelelő-e?
 • Milyen állapotúak az attika- és ereszszegélyek?
 • Készültek-e bádogos szerkezeti dilatációk?
 • Vannak-e salak- és páraszellőzők, azok működőképesek-e?
 • Milyen állapotúak a csőáttörések és a tetőfelépítmények?
 • Milyen a szigetelőlemez állapota, van-e rajta fényvédelem, jelentkeztek-e rajta gőzhólyagok, hullámok, gyűrődések, azok hol és hogyan helyezkednek el stb.

2. Feltárással (amit mindig a födémig kell végezni) megállapítandó:

 • Az egyes rétegek anyaga, vastagsága, nedvességtartalma elegendő információt ad a födém állapotáról.
 • Meg kell vizsgálni a meglévő hőszigetelés alatti párazárást (ez ugyanis többször be van építve, de nem működik).
 • A hőszigetelés anyaga, állapota és vastagsága eldöntheti, hogy a szerkezet elbontandó vagy megtartható.
 • Ellenőrizni kell a vízszigetelő lemezek egymáshoz tapadását.

3. Számítással lehet pontosan meghatározni:

 • Van-e párakicsapódás-veszély a tetőszerkezet valamely rétegében?
 • Elegendő számú és keresztmetszetű lefolyó van-e beépítve?
 • Alkalmas-e a tető a szélszívás igénybevételét elviselni?
 • Terhelhető-e még a tető, növelhető-e a felújításkor az önsúlya?

 

A vizsgálatok eredménye meghatározza a szükséges lépéseket

A teljesen elázott hőszigetelés nem tartható meg, hiszen annak kiszáradása lassú, nehézkes, közben környezetének szerkezeteit tartósan károsítja, elnedvesíti. A hőszigetelés megfelelősége mellett arra is figyelni kell, hogy a beltéri felületek hőmérséklete használati pára jelenlétekor se okozzon kedvezőtlen mértékű páralecsapódást (kapilláris kondenzációt), mert ez penészesedést eredményezhet vagy éppen fenntartja, sőt fokozza azt.

Kiegészítő vagy új hőszigetelés – akárcsak új vízszigetelő anyag – elhelyezésekor a szigetelőanyag rögzítésének módját a hőszigetelés anyaga, valamint a meglévő tetőfelület átnedvesedésének, átázottságának mértéke határozza meg. A rögzítés lehet:

 • terheléses (kavics, betonlap, terasztető, zöldtető stb.);
 • ragasztásos (forró vagy hideg bitumen, hidegragasztó, PUR-hab stb.);
 • mechanikus (például különböző típusú dübelekkel).

A lejtés mindenütt legalább 2 százalékos legyen (vápában minimum 1,2-1,5 százalékos). Ha szükséges, lejtéskorrekciót is végre kell hajtani:

 • cementbázisú lejtésképzőkkel (minimális vastagság az alkalmazási előírások szerinti);
 • bitumenbázisú lejtésképzőkkel (SBS bitumenes emulzió + kvarchomok vagy valamilyen őrlemény + cement vagy Icopal Villaplan).

Számítani kell arra, hogy a kész aljzatok hőhatás és szerkezetmozgás (dilatáció, hőtágulás, lehajlás, szerkezeti elemek csatlakozásának elmozdulása stb.) miatt különböző irányban és mértékben elmozdulhatnak. Az elmozdulások helyére, irányára és nagyságára vonatkozó információk a helyszíni szemlén teljes körűen beszerezhetők.

A tetőfelújítások leggyakoribb kérdése: milyen lemezekkel és hány rétegben készüljön a vízszigetelés? Ezt is több tényező határozza meg:

 • Mennyire nedves, átázott a tető felülete? (Nedves tetőhöz ugyanis csak páraelvezetéssel rendelkező alátétes lemezek alkalmazhatók.)
 • Készül-e kiegészítő hőszigetelés? (Ha igen, a mechanikus rögzítés vagy ragasztás nem nélkülözhető.)
 • Milyen lesz az új vízszigetelés rögzítése?
 • Mennyire legyen időálló a szigetelés? (Oxidbitumenes lemezeknél csak 5 év, modifikáltaknál 10–45 év a vízzáróság garanciája.)
 • Egyenes rétegrendű lesz-e a tetőszerkezet vagy takart (azaz fordított rétegrendű, leterhelt tetőszerkezet)?
 • Milyen módon valósul meg a felső/záró szigetelőlemez napsugárzás elleni fényvédelme? (Törekedni kell az élettartam-növelő felületi bevonat alkalmazására.)

 

Ha csak a vízszigetelést kell felújítani

Elsődlegesen el kell dönteni, hogy a felújítás csak a vízszigetelésre korlátozódik vagy kiegészítő hőszigeteléssel együtt készítik. Ha csupán a vízszigetelés felülete lesz felújítva, a lejtéskorrekció végrehajtása után a felületet perforálni kell. A perforáció elkészítése előtt a szigetelni kívánt felületet Siplast Primer Speed SBS bitumenes kellősítővel kell bevonni. A szerkezet kedvező kiszáradása érdekében általában négyzetméterenként 3-4 darab 20 mm átmérőjű lyukat kell a meglévő szigetelésbe mélyíteni úgy, hogy az leérjen a betonaljzatig vagy a hőszigetelés felső harmadáig.

A következő lépés a felújítólemez kiválasztása, melyek egy- vagy kétrétegű rendszerek lehetnek. Egyrétegű rendszernél a választott SBS (elasztomerbitumenes) lemez általában 5 mm vagy ennél vastagabb, míg az alátét- és zárólemezből álló kétrétegű rendszerek összvastagsága minimum 6,5-7 mm.

A lapostető-felújításokhoz az Icopal Villas Kft. hosszú élettartamú megoldást javasol: a kellősített felületén páraelvezető csatornával gyártott, alsó részén ragasztósávval ellátott lemezek közvetlenül fektethetők, és az enyhe lánghatás eredményeként aktívvá váló ragasztóanyagnak köszönhetően gyorsan a felújítani kívánt tetőfelülethez ragadnak. A kész szigetelés felületére alumíniumpigmenteket tartalmazó, élettartam-növelő Silver Primer Speed Varnish SBS bevonat felhordása ajánlott, ami 4–6 évvel meghosszabbítja a tetőszigetelés élettartamát. Szakszerű kivitelezés esetén erre a felújítórendszerre (amelynek szigetelőlemeze az extra páracsatornás SBS lemez, azaz a Ventillation Base 3 Speed Syntan SBS alátét- és Beta Top 4 Speed Profil SBS zárólemez) a gyártó 25 év vízzárósági anyaggaranciát ad. A rendszer természetesen egy rétegben is kiépíthető (kellősítés + 5,6 mm vastag SBS lemez + élettartam-növelő bevonat), ebben az esetben a gyártó vízzárósági anyaggaranciája 23 év.

 

Bitumenes szigetelésű lapostetők felújítása
Kellősített felületén páraelvezető csatornával gyártott, alsó részén ragasztósávval ellátott Ventillation Base 3 Speed Syntan SBS lemez. A felszakításakor készült képen jól látszanak a kiszellőző páracsatornák

 

Törekedni kell a szegélyező és dilatációs bádogos szerkezetek SBS modifikált bitumenes lemezekkel történő kiváltására, így a tető szigetelése homogénebb, anyagfolytonosabb lehet.

Az összefolyók felújításakor az EPDM anyagú „szegélyező béléselemek” egyszerűsítik a szigetelési csomópontképzést. Rendkívül fontos azonban az új elem tömítettsége a „benn maradó” régi lefolyócsőhöz (a régi szegélyező fémlemezeket ki kell bontani).

A tetőn lévő pára- és salakszellőzőket le kell bontani, és azok helyére épített új szellőzőelemekkel kell gondoskodni a kiszellőzésről.

A szegélyek kialakítása a tető legkényesebb csomópontja:

 • párazárást az új szigetelésen is ki kell alakítani, de kis aljzatmozgásoknál szegélyező bitumenes lemezrögzítés is elég;
 • várhatóan nagyobb aljzatmozgások (szálas és habanyagú hőszigetelések) esetében mechanikus módon (dübellel) kell az új szigetelőlemezvégeket rögzíteni;
 • 60 cm-es vagy ennél magasabb attikafalra felvezetett szigetelőlemezt kiegészítő rögzítőszegéllyel kell biztosítani a lecsúszás ellen;
 • ha a szigetelni kívánt függőleges vagy vízszintes felület nem „bitumenes jellegű”, kellősítő bitumenes mázzal (például Siplast Primer Speed SBS, Elastoprimer Speed SBS stb.) kell előkészíteni, kellősíteni.

 

Bitumenes szigetelésű lapostetők felújítása
Siplast Silver Speed Varnish SBS élettartam-növelő bevonattal ellátott kész tetőszigetelés 

 

Ha kiegészítő hőszigetelést is kell alkalmazni

Ha a tetőfelújításkor kiegészítő hőszigetelés is készül, el kell dönteni a rögzítés módját. Amennyiben a födém szilárd aljzatszerkezetébe dübel nem hajtható be, illetve terheléssel sem rögzíthető a szigetelési rendszer, lehetőség van a gyorsított bitumenes ragasztási technológia alkalmazására. E technológia olyan lemezeket alkalmaz, amelyekkel a hőérzékeny EPS-hab hőszigetelésekre közvetlenül is rámelegíthető a kétrétegű bitumenes szigetelés, károsodás, kedvezőtlen felmelegedés nélkül. (Ez kedvelt megoldás például panelépületek felújításakor.) Lényege, hogy a lefektetett és PUR-rögzítésű EPShab hőszigetelő anyagra öntapadó bitumenes lemezt (például Plaster P 180/2000) fektetnek, majd 4 mm vastag SBS modifikált bitumenes zárólemezt (például BETA TOP 4 Speed Profile SBS) hegesztenek rá, illetve az alátétlemezre. A zárólemez fektetésekor keletkező hő elegendő, hogy az alátétlemez károsodás nélkül ráragadjon az EPShabra.

Haraszti László

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

Építési jog

ÉPÍTÉSI JOG 2023 – október 15-ig nézze meg az előadásokat, és szerezze meg a kamarai pontokat (MÉK 1,5 pont, MÜK 9 pont)

December 16-a lehet a Magyar Építészet Napja

Lázár János bemutatta a főépítészeknek a magyar építészetről szóló törvény tervezetének főbb elemeit (VIDEÓ)

ÉPÍTÉSI JOG 2023 – Beharangozó videók a szeptember 27. és október 5. között megtekinthető előadásokról

Becsöngettek! 2023. szeptemberével számos közbeszerzési előírás módosult (1. rész)

épjog