2013. október 21.

Irányelv készült a műgyanta padlóbevonatokról

Irányelv készült a műgyanta padlóbevonatokról

Egyszerűen használható tervezői és kivitelezői segédlet készült a műgyanta padlóbevonatokhoz, benne – többek között – közérthetően megfogalmazva a műgyanta padlóbevonatok készítésének fogalmait, meghatározva az alkalmazási területek elvárásait, követelményeit, a tervezési, kivitelezési és ellenőrzési minimumokat.

A különböző igényeket kielégítő műgyanta alapú padlóbevonatok egyre gyakrabban választott és egyre szélesebb körben alkalmazott burkolati megoldások, már nemcsak ipari létesítményekben, üzemekben, parkolóházakban, hanem egészségügyi létesítményekben, üzemi konyhákban, közösségi terekben, iskolákban, lakásokban és a magas esztétikai, tisztasági igényekkel bíró helyiségekben is.

A műgyanta bevonatok, burkolatok tervezésének és készítésének területén számottevő minőségromlás volt tapasztalható az elmúlt években, melynek legfőbb okai a következők voltak:

  • a megrendelői igények, elvárások pontos megfogalmazásának hiánya;
  • részletes tervezési és kivitelezési szabályozás hiánya;
  • a tervezői általánosítások;
  • vállalkozói kényszerek;
  • kivitelezői szakképzés hiánya;
  • individuális kivitelezői megoldások;
  • kivitelezési minőség;
  • az ellenőrzés és a minősítés szabályozatlansága.

E hiányosságok életre hívtak egy, a minőség mellett elkötelezett, a szakma véleményét tolmácsoló, a piacot meghatározó szakmai csoportot. Az újonnan létrejött ipari padló munkacsoport a Magyar Építőkémiai és Vakolat Szövetség keretein belül működik, az anyaggyártó és forgalmazó szervezetek műszaki szakembereinek összefogásával végzi munkáját. A szakmai csoport mindenki számára egyszerűen használható tervezői és kivitelezői segédletet állított össze. Közérthetően megfogalmazta a műgyanta padlóbevonat készítéséhez kapcsolódó fogalmakat, meghatározta az alkalmazási területek elvárásait, követelményeit, a tervezési, kivitelezési és ellenőrzési minimumokat.

A Műszaki irányelv célja, hogy segédlet legyen a megrendelők, tervezők és kivitelezők kezében az azonos és egységes szakmai nyelv biztosításához, a műszaki és kivitelezési minimumok adott feladatban történő alkalmazásához. Az irányelvet összeállító, az adott piac szempontjából meghatározó gyártó, valamint anyagforgalmazó szervezetek egységesen és magukra nézve is érvényesnek fogadták el a Műszaki irányelvet. A létrejött ipari padló munkacsoport célja, hogy az adott műszaki feladatban részt vevő összes fél számára minden szempontból megfelelő, tartós, jó minőségű műszaki megoldások születhessenek.

Az alapfogalmak, aljzattípusok, alkalmazható anyagrendszerek alapvető tulajdonságainak bemutatása mellett az irányelv számba veszi a kivitelezési eljárásokat, valamint az egyes bevonatirendszer-típusokat. Lépésről lépésre nyújt segítséget a megrendelő és a tervező számára – az igénybevételek (azaz a terhelés), valamint az egyes alkalmazási területek funkcionális követelményeinek meghatározása után – az optimális műgyanta bevonat kiválasztásához, műszaki specifikációjához.

Az irányelv meghatározó a vállalkozói és kivitelezői oldal számára is, mivel számba véve a kivitelezés minőségi követelményeit, valamint az ajánlott vizsgálati módszereket, javaslatot tesz a minősítésre és a kivitelezett munka minőségének értékelésére. Külön fejezet mutatja be a műgyanta padlóburkolatok általános ápolását és karbantartását, mely elengedhetetlen részre a bevonatok fenntartásának, állagmegőrzésének.

A Műszaki irányelv hozzáférhető és elérhető nyomtatott és elektronikus formában a tematikus konferenciákon, az irányelveket összeállító anyaggyártói és forgalmazói központokban és honlapokon, a fontosabb építőipari tartalomszolgáltató portálokon és a Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség irodájában.

hírlevél-feliratkozás

épjog