2014. szeptember 23.

Komplex rendszer extenzív zöldtetõk építéséhez

Komplex rendszer extenzív zöldtetõk építéséhez

Sokszor nehéz feladat egy extenzív zöldtetõ rétegrendjét úgy összeállítani, hogy megfeleljen a vonatkozó ÉMSZ-irányelveknek, sõt a jelenleg érvényes úgynevezett CPR-rendeletnek is, hiszen valamennyi réteg anyagának, vastagságának és minõségének meg kell felelnie a teljesítményelvárásoknak.

A kivitelezõ szempontjából pedig sokszor nehéz logisztikai feladat a tervben meghatározott anyagok beszerzése és rövid idõn belüli beépítése.

Az Icopal cégcsoport a Komplex Zöldtetõ Rendszerével e feladaton kíván egyszerûsíteni oly módon, hogy egyetlen beszállítói kézbõl kínálja az extenzív zöldtetõ valamennyi szükséges rétegelemét. A kialakult európai trendnek megfelelõen egyenes és fordított rétegrendhez, vasbeton és trapézlemez födémekhez egyaránt készült megoldás. A rendszer fõ erénye, hogy nemcsak lapostetõre, hanem 35 fokos tetõhajlásig magastetõre is alkalmazható. A vízszigetelés egyenes rétegrendû födémekhez mechanikailag és ragasztással rögzíthetõ, a többi réteg csak ragasztható, fordított tetõknél valamennyi réteg ragasztással helyezendõ el.

Komplex rendszer extenzív zöldtetõk építéséhez

 

A Komplex Zöldtetõ Rendszer elõnyei:

  • beépítés után azonnal élõ vegetációval rendelkezik a tetõfelület;
  • nem igényel gondozást, ellenálló a gyomokkal szemben, évenként kell csak felülvizsgálni;
  • biztonságos tûz esetén (Broof(t1) besorolású);
  • mindhárom fõ rendszerelem megbízható cégtõl származik (Icopal, Colbond/Bonar és Xeroflor);
  • a teljes rendszer „egy kézbõl” beszerezhetõ;
  • egyszerûen és gyorsan telepíthetõ;
  • könnyû, kismértékben terheli a tetõszerkezetet;
  • minõsítõ intézet által jóváhagyott mûszaki rendszer;
  • garancia a vízszigetelésre (20–40 év) és a vegetációra (1 év) (évente egyszeri felülvizsgálattal, gyomtalanítással és tápanyag-utánpótlással meghosszabbítható).

Amíg a hagyományos, 10 cm vastag vegetációval készített, egyenes rétegrendû födém súlya átlagosan 235 kg/m2, a fordított rétegrendû tetõé pedig 227 kg/m2, addig a Komplex Icopal Extenzív Zöldtetõ (öntözött vegetációval) súlya egyenes rétegrend esetén 57 kg/m2, fordított tetõ esetén pedig csupán 50 kg/m2.

A zöldtetõ építésének talán legérzékenyebb eleme, illetve rétege az Icomat Green 317 jelû vegetációs paplan. Követelmény, hogy a felszedett és szállítóeszközre rakott, majd leszállított növényzet a felszedéstõl a lerakásig csak 24 órát tölthet a raklapon összekötve. Amennyiben a szállítás hûtött kamionban történik, akkor ez az idõ 48 órára növelhetõ. E szabály betartása a növények jó állapotának megõrzése miatt szükséges.

Haraszti László

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog