2014. május 29.

Magastetõk hõszigetelése szarufák között

Magastetõk hõszigetelése szarufák között

Nagyon sokan elfelejtik, hogy a tetõszerkezet – mint például a homlokzat – külsõ határolószerkezet, így közel sem foglalkoznak vele olyan mélységben, mint kellene. Nem veszik például figyelembe, hogy a tetõszerkezet a nap beesési szöge miatt sokkal jobban fel tud melegedni, mint a homlokzat.

A tetõtéri szigetelés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ugye nem szeretnénk, ha a meleg miatt nyáron nem tudnánk aludni a tetõtérben, vagy a külsõ zajok beszivárognának a lakótérbe? Télen pedig rengeteg energiát pazarolhatunk el, mivel a meleg levegõ felfelé száll, így ha a földszinten szeretnénk elérni egy kívánt hõmérsékletet, akkor a tetõtérben annál 3-4 °C-kal melegebb lesz.

Magastetõk hõszigetelésére kitûnõ megoldást nyújt a jó minõségû – legalább 0,039-es vagy annál is alacsonyabb l értékû – Ecose üveggyapot, amit a lehetõ legnagyobb vastagságban (a következõ bekezdésben ajánlottak szerint) célszerû beépíteni. Egy jól kivitelezett hõszigetelés 50 éven keresztül szolgálja a házat, és a befektetés többszörösen megtérül!

Magastetõk hõszigetelése szarufák között

A tetõtéri hõszigetelések kialakításakor a fólia is kritikus kérdés. Felújításnál meg kell nézni, hogy páraáteresztõ vagy párazáró fólia van-e felrakva alátéthéjazatként. Ha párazáró fólia van fent, akkor a szarufa vastagságát nem szabad teljes keresztmetszetében szigetelõanyaggal kitölteni (tehát ha a szarufa 10/15-ös, akkor nem szabad 15 cm vastag szigetelést berakni), hiszen a beltérrõl a hõszigetelõ rétegbe jutó párát a kondenzáció megelõzésére megfelelõ keresztmetszetû légréssel ki kell szellõztetni. Páraáteresztõ fóliánál a szarufaköz teljes keresztmetszetben kitölthetõ szigetelõanyaggal.

Nagyon sok gondot okoz a nem megfelelõ minõségû vagy rosszul beépített belsõ páratechnikai réteg, amelynek feladata, hogy meggátolja a fûtött helyiségekbõl kiáramló pára bejutását a hõszigetelõ rétegbe. A nem légtömör, kiszakadt páratechnikai réteg nagyon rövid idõ, akár egy fûtési szezon alatt a hõszigetelõ réteg, sõt a tetõszerkezet végleges károsodását okozhatja.

Magastetõk hõszigetelése szarufák között

Ahhoz, hogy a tetõ homogén és hõhídmentes szigeteléssel rendelkezzen, a rétegrendet már a ma hatályos hõtechnikai elõírások betartásához (a hõátbocsátási tényezõ értéke tetõkre 0,25 W/m2K) is célszerû kiegészíteni 5-10 cm-es hõszigeteléssel, ami a szarufák belsõ oldalán, azokra merõlegesen helyezhetõ el. A hõszigetelõ rétegek teljes vastagsága legalább 25 cm legyen. A jövõ januárban hatályba lépõ új elõírások a tetõkre vonatkozóan is szigorodnak. A hõátbocsátási tényezõ tetõkre 0,17 W/m2K lesz, ami a fedélszékek geometriai méreteit is befolyásolni fogja. Minél alacsonyabb l értékû anyagot építünk be, annál jobban szigetel a termék, így ilyen anyaggal jelentõsen javítható a szigetelõképesség, illetve helyhiány esetén csökkenthetõ a beépítendõ vastagság.

(x)

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog