2014. március 17.

Négyezer embert dolgoztatnak magyar cégek németországi építési beruházásokon

Négyezer embert dolgoztatnak magyar cégek németországi építési beruházásokon

A magyar építőipar alapvetően nem exportorientált. Külpiaci tevékenységében meghatározó Németország, ezért az ÉVOSZ folyamatosan elemzi a németországi munkavállalási és foglalkoztatási helyzetet. 

A vállalkozási szerződéses konstrukcióban, illetve határon átnyúló szolgáltatások keretében Németországban tevékenykedő magyar vállalkozások számáról hivatalos statisztikai adatok nem lelhetők fel.

Ugyancsak semmiféle statisztikai forrás nincs sem Magyarországon, sem pedig Németországban arról, hogy 2013-ban hány magyar munkavállalót küldtek ki Németországba vállalkozási- és szolgáltatási szerződések keretében. Erre csak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartásából lehet következtetéseket levonni, amely szerint 2013-ban 38.420 (2012: 37.508) darab A1-es igazolást adtak ki német viszonylatra. Az A1-es igazolás bizonyítja a magyar munkavállaló szociális hozzájárulási fizetésének rendezettségét. Ez a szám azonban nemcsak a csoportos vállalkozási formában Németországba kiküldött munkavállalók számát tartalmazza, hanem benne van az egyéni vállalkozóknak, konszernen belül kiküldötteknek, szakmai betanulásra kiküldötteknek kiadott igazolások száma is.

A szövetségi belügyminisztérium (BMI) 2013-ban is felkérte a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatalt (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) arra, hogy készítsen jelentést a szövetségi kormány részére a németországi migrációs mozgásokról 2012-ig bezárólag.

Az elkészített anyag adatai alapján is csak nagyvonalú következtetéseket lehet levonni arra nézve, hogy 2012-ben, az a munkaerő-piaci nyitás első teljes évében, hány magyar kiküldött munkavállaló lehetett Németországban.

Az anyag szerint 2012.végén 107.398  magyar állampolgárt tartottak nyilván Németországban. (2011: 82.760). Ebből 20.411 azok száma, akik több, mint egy éve tartózkodnak Németországban. Az év során Magyarországról 53.892 fő érkezett az országba (magyar és nem magyar állampolgár), valamint Magyarország felé 27.727 fő távozott. A Németországba érkezők 71 %-a (37.981 fő), a Németországból távozók 79 %-a ( 21.779 fő) volt férfi.

A Szövetségi Munkaügyi Minisztérium statisztikai adatai alapján 2013-ban 57.300 (2012: 40.735) magyar állampolgárt német cégek alkalmaztak teljes és 5.900 állampolgárt rövidített munkaidőben, azonban németországi tb-járulékfizetési kötelezettség mellett. A regisztrált magyar állampolgárságú munkanélküliek száma 4.780 fő volt 2014. januárban. Tehát kb. 39 ezer magyar állampolgár valamilyen más formában, de nem német alkalmazásban volt Németországban. Erősen vélelmezhető, hogy e számnak csak egy kisebb részét teszi ki a kiküldött magyar munkavállalók száma, hiszen nagyon sok au-pair gyermekgondozó, Erasmus-diák, egyéni vállalkozó, valamint egyéb, munkaviszonyban nem álló magyar állampolgár (pl. házastárs, élettárs) van regisztrálva.

A német statisztikai adatok alapján, valamint az OEP által kiadott A1-es igazolások számából kiindulva nagyon óvatos becslés alapján arra lehet következtetni, hogy 2013-ban kb. 13-15 ezer magyar kiküldött munkavállalót foglalkoztattak vállalkozási szerződéses konstrukcióban Németországban. Ebből a magyar építési vállalkozások mintegy 4000 főt foglalkoztattak a németországi vállalkozási szerződéseik teljesítéséhez.

A vállalkozási szerződések értéke 2013-ban becslések szerint megközelítette a 630 millió eurót. Ebből az építőipar mintegy 180 millió eurót tudhat a magáénak.

Forrás: Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 


hírlevél-feliratkozás

épjog