2013. december 17.

Több parkolóhelyet kell tervezni a nagyobb üzletekhez

Több parkolóhelyet kell tervezni a nagyobb üzletekhez

A nagy forgalmú üzletekre nem vonatkozik majd a 100 m2 fölötti minden megkezdett 20 m2 nettó alapterület utáni kedvezmény. A parkolók megemelt számát akkor is biztosítani kell, ha a 300 m2 bruttó területet bővítéssel, átalakítással haladja meg az építtető. A szigorítás alól a települési önkormányzat már nem adhat felmentést. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 53/F. § rendelkezése (a „plázastop-törvény") 2012. január 1. napjától a kereskedelemért felelős miniszter felmentéséhez köti a 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény létesítését vagy ezt meghaladó méretre bővítését. Az OTÉK – e törvényi rendelkezés szelleméhez igazodva, de ettől részben eltérve – 2014. január 13. napjától megszünteti a 4. számú mellékletben a 100 m2 feletti árusítóterület fölötti (minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után) kedvezményt. Az érintett üzletek nem egyeznek meg a Plázastop törvény hatálya alá tartozó bevásárlóközpontokkal – olvasható az Építésijog.hu portálon.

Az OTÉK szóban forgó jogszabályhelye 2012. december 31. napjáig kimondta, hogy közlekedési vizsgálat alapján megállapított települési önkormányzati parkolási rendelet a 4. számú mellékletben meghatározottól eltérő értékeket is megállapíthat. A rendelet rögzítette továbbá, hogy a 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetében:

a) az árusítótér minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani;

b) meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében az a) pontban meghatározott számú gépjármű elhelyezését biztosítani kell;

c) az üzletre vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti önkormányzati rendelet az a) pontban meghatározottaktól nem térhet el;

d) ha az adottságok szükségessé teszik a gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) a telekhatártól mért, legfeljebb 50 m-en belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával alakíthatók.

Ezekre a nagy forgalmú üzletekre a változások értelmében tehát nem vonatkozik a 100 m2 fölötti minden megkezdett 20 m2 nettó alapterület utáni kedvezmény. További szigorítás, hogy a parkolók megemelt számát akkor is biztosítani kell az üzlet használatához, ha a 300 m2 bruttó területet bővítéssel, átalakítással vagy a meglévő épület rendeltetésének megváltoztatásával haladja meg az építtető. Ez alól a szigorítás alól a települési önkormányzat nem adhat felmentést, hiszen az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes a kormányrendelet előírásával.

Ha a műemlékben vagy helyi védelem alatt álló épületben 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet létesül, erre sincs kedvezmény, itt is az általános szabályoknak megfelelő számú gépjárművek elhelyezését kell biztosítani – olvasható többek között a cikkben, mely a szigorítások hatályba lépésének várható időpontját is kalkulálja a kapcsolódó törvénymódosítás kihirdetésének időpontjából kiindulva.

A teljes cikk – az Építésijog.hu Figyelő szolgáltatás részeként – itt olvasható:

http://epitesijog.hu/figyelo/1372-novekszik-a-nagyobb-napi-fogyasztasi-cikket-ertekesito-uzletek-hasznalatahoz-biztositando-parkolok-szama 


Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog