2014. április 08.

Változott az építészeti-műszaki dokumentáció kötelező tartalma, szigorodtak az ideiglenes építmények létesítésének előírásai

Változott az építészeti-műszaki dokumentáció kötelező tartalma, szigorodtak az ideiglenes építmények létesítésének előírásai

A műszaki leírás 2014. március 15. óta csak olyan tartalommal készítendő el, amely a tervezés tárgya miatt valóban szükséges. Az építészeti műszaki leírás kötelező eleme lett az építmény tűzvédelmi kockázati osztályának megjelölése. Már csak a ténylegesen az ideiglenes időszakra elhelyezett építmények tekintetében lehet eltekinteni az építési engedélyezési eljárás lefolytatásától.

2014. március 15-i hatállyal az építészeti-műszaki dokumentációt érintő több szabályt is pontosították. A kormány döntésével egyebek mellett az Eljárási kódexnek egy valószínűleg téves – de a gyakorlatban helyesen alkalmazott – OTÉK-hivatkozását pontosította, egyértelművé tette az építészeti műszaki leírás kötelező elemeinek meghatározását, valamint a tűzvédelmi dokumentációra vonatkozó rendelkezéseket. Jelentősen szigorodtak az ideiglenes építmények létesítésének szabályai is.

Az építészeti műszaki leírás kötelező eleme lett az építmény tűzvédelmi kockázati osztályának megjelölése. Ezzel a kiegészítéssel az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát akkor is fel kell tüntetni, ha nem kötelező tűzvédelmi dokumentációt készíteni.

Hasonló kiegészítést rögzítettek 2014. március 15-i hatállyal a zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélyéhez kapcsolódó általános építésügyi szakhatósági eljáráshoz szükséges építészet-műszaki dokumentáció kötelező tartalmában. A tartószerkezeti műszaki leírásnak tartalmaznia kell, hogy a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket, valamint az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát.

További változás, hogy a műszaki leírás csak olyan tartalommal készítendő el, amely a tervezés tárgya miatt szükséges. A helyiséget tartalmazó új építmény építése esetén, helyiséget tartalmazó meglévő építmény átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása esetén, illetve a helyiséget nem tartalmazó műtárgy építése, átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása esetén is előírta az Eljárási kódex 8. melléklete a műszaki leírás készítését. A műszaki leírás azonban olyan kötelező elemeket is tartalmaz, amely esetleg az adott építési tevékenység esetében szóban sem kerül. A 2014. március 15-étől hatályos pontosítás azt rögzíti, hogy csak a tervezés tárgyától függően kell a szükséges műszaki leírást becsatolni. Ezzel a ponttal kizárható, hogy a hatóságok olyan műszaki leírás tartalmat is követeljenek, amely az adott építési tevékenység kapcsán nem merülhet fel.

A tűzvédelmi dokumentációra vonatkozó rendelkezéseket törölték az általános előírások közül. A tűzvédelmi dokumentáció összeállítására vonatkozó szabályokat azonban az Eljárási kódex 5. mellékletének VI. része változatlanul tartalmazza, csupán a párhuzamos szabályozás szűnt meg. A tűzvédelmi dokumentáció fogalma és kötelező esetei az Építésijog.hu Fogalomtárában pontosan megtalálható.

Szigorították továbbá az ideiglenes építmények létesítésének szabályait. A 2014. március 15. napjától hatályos rendelkezés a gyakorlatnak megfelelően módosította az ideiglenes építmények létesítésének előírásait, és már ténylegesen csak az ideiglenes időszakra elhelyezett építmények tekintetében lehet eltekinteni az építési engedélyezési eljárás lefolytatása alól. Az előírást az építési termékek forgalomba hozatalának és beépítésének új szabályainak megfelelően is pontosították.

Ugyancsak újdonság, hogy már nincs külön jogszabály a kihirdetett veszélyhelyzet miatti építésügyi szabályokról, valamint változott az építési engedély hatálya meghosszabbításának hiányában a hatósági felszólítás szövege.

Részletes leírást minderről itt találhatnak az Építésijog.hu előfizetői:

http://www.epitesijog.hu/figyelo/1555-az-epiteszeti-muszaki-dokumentacio-kotelezo-tartalma-szigorodtak-az-ideiglenes-epitmenyek-letesitesenek-eloirasai

 

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog