2013. szeptember 17.

Változtak a tervezési szerződések kötelező tartalmára vonatkozó előírások

Változtak a tervezési szerződések kötelező tartalmára vonatkozó előírások

Augusztus óta immár a Szakmagyakorlási rendelet is tartalmaz előírásokat a tervezési szerződés kötelező tartalmi elemeiről. Az új jogszabály meghatározza azt is, hogy minek kell szerepelnie a tervezési programban, és hogy mit kell tartalmaznia a tervezési díjnak – ez utóbbival kapcsolatban még felmerülhetnek vitás kérdések. 

A jogalkotó a tervezési szerződés kötelező tartalmi elemeit a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.), a Kivitelezési kódexben (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) és az Építési törvényben (1997. évi LXXVIII. törvény, Étv.) rögzítette. 2013. augusztus 1-jétől a tervezési szerződés tartalmára vonatkozóan már az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a Szakmagyakorlási rendelet) is tartalmaz előírásokat. Az új jogszabály meghatározza azt is, hogy minek kell szerepelnie a tervezési programban, és hogy mit kell tartalmaznia a tervezési díjnak – írja az Építésijog.hu portálon olvasható cikk.

A Szakmagyakorlási rendelet 2013. augusztus 1. napját követően az építészeti-műszaki tervezési tevékenység folytatásához szükséges tervezési szerződésre előírja – a Ptk. és az Étv. előírásain túlmenően – az alábbi elemek belefoglalását:

a) a teljesítési határidőket, figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is,

b) a tervezési díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját és határidejét,

c) az esetleges szakmai biztosíték kikötését [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 15. § (9) bek.].

Az „esetleges" szakmai biztosítékok említése valójában nem jelent kötelező előírást – hívja fel a figyelmet az Építésijog.hu. (A Kivitelezési kódex is – megismételve a Szakmagyakorlási rendeletet – előírja a teljesítési határidő és a tervezői díj szerepeltetését a szerződésben; igaz, más fogalmat használ a díj tekintetében.)

A Szakmagyakorlási rendeletből ugyanakkor kimaradtak a tervezői díj fizetésére vonatkozó biztosítékok, holott a rendelet tervezete még kötelező elemként tartalmazott ilyeneket is. (Egyébként érvényben volt egy, a tervezői érdekérvényesítést elősegítő másik rendelkezés is, de ez már 2013. január 1-jei hatállyal maradt ki a rendeletből.)

A tervezési szerződés kötelező mellékletévé vált a tervezési program. Ennek tartalmára vonatkozóan az OTÉK és a Szakmagyakorlási rendelet is tartalmaz rendelkezést.

A jogalkotó – a vállalkozói díjhoz hasonlóan – megalkotta a tervezési díj kötelező elemeinek fogalmát. A Szakmagyakorlási rendeletben található felsorolás alapján a tervezési díj magában foglalja többek között „az esetlegesen a szerzői joggal kapcsolatosan felmerülő személyi és vagyoni jogok értékét" is – ez várhatóan még számos vita forrása lehet.

 

A fentiekről részletes magyarázat az Építésijog.hu hivatkozott cikkében olvasható:

http://www.epitesijog.hu/figyelo/1328-tervezesi-szerzodes-tartalma-es-uj-kotelezo-melleklete-tervezesi-dij

 

A Szakmagyakorlási rendelettel külön előadás foglalkozik a 2013. október 2-i Építési jog konferencián. A rendezvény részletes programja és jelentkezési lehetőség itt található:

http://tervlap.hu/rendezveny/index/nev/epitesi_jog_konferencia_2013 


Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog