2009. december 21.

Nyílászáró-választási útmutató

Nyílászáró-választási útmutató

Létezik-e tervezési segédlet, amiben megtalálhatók a nyílászárókkal szemben támasztott, a beépítés helyétől, a rendeltetéstől stb. függő követelmények, illetve hogy mikor milyen típust érdemes választani? Olvasói kérdésre válaszolunk.

Több olvasónk is megkereste szerkesztőségünket ezekkel a kérdésekkel, melyekre Szende Árpád építésügyi szakértőtől kértünk választ.

Bár a nyílászáró-választás meglehetősen összetett feladat elé állítja a tervezőket, erre vonatkozó útmutató, összefoglaló tervezési segédlet nincsen. (Ma már számos építésziroda kér fel épületszerkezeti szaktervezőket, illetve alkalmaz szakértőt, vagy az adott gyártmány alkalmazástechnikai mérnökét a megfelelő választáshoz.)

• Első körben meg kell határozni a nyílászáró anyagát, amihez figyelembe kell venni az épület jellegét (lakó- vagy irodaépület), a nyílászáró funkcióját (külső-belső ajtó, ablak, garázskapu stb.), az esztétikai megjelenést, a hő- és hangtechnikai igényeket, illetve az anyagi lehetőségeket. E feltételeket mérlegelve választhatunk a műanyag, a fa, vagy a fém nyílászárók közül.

A műanyag ablakoknál a profilok kamraszáma határozza meg a hő- és hangszigetelési paramétereket (három-, öt-, vagy hatkamrás ablakok közül választhatunk), de figyelembe kell venni, hogy a kamraszám-emelkedés a profil vastagságának növekedését is eredményezi, azaz a nyílászárók robusztusabbak lesznek.

A faablakoknál a faanyag tartóssága, illetve esztétikája a döntő szempont (a fa nyílászárók készülhetnek különféle fenyőből, keményfából, esetleg trópusi fafajokból). A választáskor figyelembe kell venni, hogy bizonyos faanyagok csak mázolt felületkezeléssel használhatók nyílászárók alapanyagaként. Igényesebb esetekben hossztoldott, toldásmentes alapanyagból készülő ablakok alkalmazása ajánlott. Megjelentek már a légkamrás fa tokszerkezetek is, amelyek a passzívházak által támasztott követelményeknek is próbálnak megfelelni.

A legnagyobb választék a fém nyílászárók kínálatában található (léteznek alumínium-, vas-, hőhidas és hőhídmentes profilokkal készülő szerkezetek). A megmunkálás technológiai lehetőségeiből adódóan a profilok kialakításának lehetősége szinte határtalan.

• A nyílászárók kiválasztásánál nagyon fontos a hő- és hangtechnikai, valamint a biztonságtechnikai paramétereknek megfelelő üvegezés – ebből a szempontból is nagyon sok megoldás közül választhatunk. Ha fokozottabb igényeket kielégítő üvegezést szeretnénk, a gáztöltésű üvegszerkezetek mellett választhatunk három-, vagy akár többrétegű üvegezést is. E szerkezetek nagyobb súlya és vastagsága azonban már meghatározza a nyílászárók profilvastagságát is.

• A nyílászárók választásánál az alapanyag és az üvegezés kínálta lehetőségeken túl egyéb szempontokat is figyelembe kell venni. Ilyenek a mechanikai, biztonsági követelmények, a vasalatokkal szemben támasztott követelmények (küszöb, pántok, zárak, kilincsek, kilincscímek, rugdosólemez, szárnyrögzítő, egyéb speciális vasalatok), a zárhatóság, a takaríthatóság, a szélállóság, a betörésbiztonság, a vízállóság, a beépítési paraméterek, felületkezelés, szín.

Ezeket az adatokat minimálisan tartalmaznia kell a kiviteli tervek konszignációinak, részletterveinek és költségvetési kiírásainak.

 

A nyílászárók választását általános követelményeket megfogalmazó jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok, előírások is segítik.

 

Jogszabályok

• az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény;

• a többször módosított 1959. IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

• a 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK);

• a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM rendelet a kötelező alkalmassági időről;

• a 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;

• a 192/2009. (IV. 28.) kormányrendelet az egyes szakmagyakorlási tevékenységekről;

• az 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról;

• a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról;

• a 193/2009. (IX. 15.) kormányrendelet az építésügyi hatósági eljárásokról.

 

Szabványok

• MSZ 7658-1:1979 Építőipari tűrések. Építőipari mértani paraméterek pontosságának általános előírásai.

• MSZ 7658-2:1982 Építőipari tűrések. Pontossági osztályok.

• Épülettípusokra vonatkozó szabványok, például MSZ 24203-4 Oktatási épületek. Többcélú oktatási intézmények.

• Minőségügyi szabványok, például MSZ EN ISO 9001:2001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.

• Hőtechnikai szabványok, például MSZ-04-140-2:1991 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés.

• Hangszigetelési szabványok, például MSZ-04-601-5:1989 Épületakusztika. Homlokzati szerkezetek léghangszigetelési követelményei.

• Tűzvédelem szabványai, például MSZ 595-3:1986 és /1M:1987 és /2M:1989 Építmények tűzvédelme. Épületszerkezetek tűzállósági követelményei (jelenleg BM rendeletben!).

• Színdinamikai szabványok, például MSZ 7300:2002 Coloroid-színrendszer.

• Épületszerkezetekre vonatkozó szabványok, például:

- MSZ-04-803/17-1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek, Épületasztalos szerkezetek;

- MSZ-04-803/18-1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek, Épületlakatos szerkezetek;

- MSZ-04-803/19-1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek, Üvegszerkezetek;

- MSZ-04-311/1-85 Ajtók teljesítmény jellemzői;

- MSZ-04.301-83 Faablakok és faajtók általános műszaki követelményei és a minőség ellenőrzése;

- MSZ-04.302-83 Acélablakok és -ajtók általános műszaki követelményei és a minőség ellenőrzése;

- MSZ-04-63.-74 Épületüvegezés – terminológia

- MSZ04.159-83 Hőszigetelő ablaküvegek – méretek.

 

Egyéb szakmai szabályok

Az MSZ-04-800-1989, az építő- és szerelőipari szerkezetek általános előírásai szerinti külön – tervbeli, költségvetésbeli – előírások, alkalmazástechnikai kézikönyvek, épületszerkezettani segédletek (például a régi Építőipari Kivitelezési Szabályzat), kézikönyvek (ajtók betörésbiztonsági fokozatai), illetve tankönyvek.

sajátjaink

sajátjaink

hírlevél-feliratkozás