Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. A keresőrendszer által gyűjtött adatok. Az Artifex Kiadó Kft. által üzemeltetett weboldalakon a látogatásokról – akárcsak bármely más internetes oldal esetében – a Google adatokat gyűjt. Ezen adatok egy részéhez az Artifex Kiadó Kft. a Google Analytics szolgáltatás segítségével hozzáfér. Ezeket az adatokat a rendszer anonim módon rögzíti, a látogatókról semmilyen személyes információt nem tartalmaznak. A rendszer rögzíti a megtekintett oldalakat, a honlapra hivatkozó oldalakat, azt, hogy mely oldalakról érkeztek a látogatók weboldalunkra, továbbá alapinformációkat a látogatók böngészőjét, interneteszközét illetően. A Google Analytics által gyűjtött információk segítenek az Artifex Kiadó Kft. számára elemezni az üzemeltetett weboldalak forgalmát; ezt a minőségi tartalom előállítása érdekében használja fel. A Google továbbá az általa rögzített adatokat felhasználja keresőrendszere működtetéséhez, valamint hirdetései célzott közzétételéhez is – ezek az Artifex Kiadó Kft.-től teljesen függetlenül történnek. Hasonló adatokat a látogatásokról a Google-n kívül más keresőrendszerek is gyűjthetnek. A fent leírt adatgyűjtés érdekében a weboldalak úgynevezett cookie-kat használnak; ezt a weboldalak látogatói látogatásukkal tudomásul veszik.

2. Személyes adatok. Jelen tájékoztató további pontjai kifejezetten a Metszet / Építési Megoldások Hírlevélre feliratkozók személyes adatainak kezelésére vonatkoznak, a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban.

3. Érintett: az a természetes személy, aki a Metszet / Építési Megoldások Hírlevél feliratkozóűrlapján – vagy más módon, pl. email-ben vagy személyesen – megadja az űrlapon megnevezett típusú adatait az adatkezelőnek.

4. Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett adatok.

5. Kezelt adatok: természetes személy neve; email-címe; munkahelyére és szakmai tevékenységének jellegére vonatkozó információk.

6. Adatkezelő: Artifex Kiadó Kft., 1119 Budapest, Pajkos utca 28., telefon: +36 1 783 1711, email: info[kukac]artifexkiado.hu

7. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80970/2014

8. Lehetséges adatfeldolgozók: az Artifex Kiadó Kft. által működtetett szerkesztőség, valamint az általa igénybe vett, részfeladatokat ellátó (jellemzően, de nem kizárólag: tárhelyet biztosító, hírlevélkiküldő) szolgáltatók.

9. Az adatkezelés módja: elektronikus információs rendszerrel.

10. Az érintettek kezelt adatait kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozók munkatársai ismerhetik meg. Az adatok – kivéve jogszabály engedélye vagy az illetékes bíróság jogerős ítélete esetén – sem harmadik félhez, sem külföldre nem kerülhetnek.

11. Az adatkezelés célja: Elsősorban elektronikus levelek célzott küldése a feliratkozók megadott email-címére, általában havonta 4-5 alkalommal, de semmiképpen sem gyakrabban, mint havonta 10 alkalommal. E levelek tartalmazhatnak információkat az Artifex Kiadó Kft. által üzemeltetett szakmai weboldalakon megjelent cikkekről, tartalmazhatnak reklámüzeneteket, továbbá tartalmazhatják programok, rendezvények ajánlását. Az adatkezelő az adatokat elemzési célokra, statisztikák készítéséhez is felhasználhatja, szolgáltatásai minőségének javításához, fejlesztéséhez, a weboldal-látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítéséhez.

12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

13. Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig.

14. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b. személyes adatainak helyesbítését, valamint
c. személyes adatainak törlését vagy zárolását.

15. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint.

16. Az érintett a 14. és 15. pontokban felsoroltakat kérelmezheti/benyújthatja az adatkezelőnél elektronikus úton (leiratkozás), elektronikus levél útján vagy postai levél útján. Az adatkezelő az Infotv. által megszabott határidő elteltét megelőzően köteles tájékoztatni az érintettet a kérelme/tiltakozása végrehajtásáról.

17. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről az Infotv-ben megszabott határidővel.

18. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Infotv. szabályozza. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók kötelesek az Infotv. rendelkezéseit maradéktalanul betartani és általában is jóhiszeműen eljárni az adatkezelés során.

19. Az érintett jogorvoslat ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu), továbbá bírósági jogorvoslatot kérhet.

2016. január 1.

hírlevél-feliratkozás

épjog