2011. június 03.

Kitüntetések környezetvédelmi, vízügyi szakembereknek

Kitüntetések környezetvédelmi, vízügyi szakembereknek

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából rangos kitüntetésekkel: Környezetünkért Díjjal, Környezetünkért Emlékplakettel, Zöld Toll Díjjal és Miniszteri Elismerő Oklevéllel köszönte meg a környezet védelme érdekében végzett kiemelkedő munkát Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár.

Már az Országgyűlés előtt van a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat, amely érdekeltté teszi a kibocsátókat a keletkező hulladék csökkentésében, a szemét nagy része pedig nem a lerakókban, égetőkben végezné – jelentette be a díjátadón a vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor hozzátette: az új szabályozás megszüntetné a termékdíj-fizetés alóli mentességet, a hulladéklerakás és égetés helyett pedig az újrahasznosítást helyezi előtérbe.

A környezettudatosság ösztönzését szorgalmazta a tárcavezető a gyártók és a fogyasztók körében egyaránt, mert ezzel jelentősen csökkenthető a környezeti terhelés, és tisztább, egészségesebb élettér alakítható ki. Fazekas Sándor felhívta a figyelmet arra is, hogy sok még a tennivaló az energiatakarékosság terén, a helyi erőforrások egyre szélesebb körű felhasználásának elterjesztésében, a megújuló természeti erőforrások hasznosításában, a szemét- és hulladékképződés csökkentésében, a környezetszennyezés megelőzésében, a fenntartható természeti erőforrás- és tájgazdálkodás népszerűsítésében.

A vidékfejlesztési miniszter megköszönte a díjazottaknak, hogy érdemben tettek az élhető környezetért, a természeti értékek megóvásáért a jövő generációja számára. Fazekas Sándor emlékeztetett arra, hogy a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt az oktatásban és a nevelésben is, hiszen az ifjúságnak nagy szerepe van az épített és a természeti környezet védelmében, megóvásában.

Lassan négy évtizede, az ENSZ 1972-es stockholmi konferenciája óta ünnepeljük minden év június 5-én a Környezetvédelem Világnapját. Fazekas Sándor kiemelte, ezen a konferencián olyan értékeket és célokat fogalmaztak meg, amelyek most Magyarország új alkotmányának a Szabadság és felelősség című fejezetébe is bekerültek. Ilyen az alapvető emberi jog a szabadsághoz, az egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget.

 

A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAPI ÉS PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉGÉN FAZEKAS SÁNDOR MINISZTER A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL KÖRNYEZETÜNKÉRT DÍJAT ADOMÁNYOZOTT

Dr. Baksa György nyugalmazott vezérigazgatónak a vörösiszap katasztrófa elhárítása során nyújtott szakmai munkájáért,

Benkovics Zoltán pv. dandártábornoknak, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának a vörösiszap katasztrófa során tanúsított kiváló szervezési munkájáért, amit a katasztrófa-elhárítás legnehezebb, kezdeti időszakától napjainkig végez,

Ékes József országgyűlési képviselőnek a vörösiszap katasztrófa során a károsodott településeken a mentés érdekében végzett gyors és hathatós mozgósítási, egyeztető, válságkezelő munkájáért,

dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagynak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Oktatási Központja igazgatójának a vörösiszap katasztrófa során tanúsított példaértékű szervezési munkájáért, amit a katasztrófa-elhárítás legnehezebb kezdeti időszakától napjainkig végez,

a Civilek a Mecsekért Mozgalomnak a Nyugat-Mecsekben az élhető környezet megőrzéséért végzett munkájáért,

a Civilek a Zengőért Mozgalomnak a Zengő értékeinek megőrzéséért végzett munkájáért.

 

A MINISZTER A KÖRNYEZETÜNKÉRT EMLÉKPLAKETTET ADOMÁNYOZOTT

dr. Blazsek Istvánnak, a Pétfürdői Nitrogénművek Zrt. vezérigazgatójának a vörösiszap-katasztrófa során a sikeres vízminőségi kárelhárításhoz nyújtott azonnali segítségért, a Marcalba érkező szennyezés semlegesítésére használt magnézium-nitrát biztosításáért,

dr. Farkas József egyetemi tanárnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék munkatársának, közérthető tudományos és gyakorlati oktató munkájáért,

Farkas Péternek, a Viziterv Consult Kft. ügyvezetőjének a vörösiszap-katasztrófa elhárítása során a védelmi művek megerősítése érdekében a töltések feltárására, az állékonysági vizsgálatok azonnali elvégzésére megtett tevékenységének elismeréseként,

dr. Horváth Erzsébet egyetemi docensnek, a Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet munkatársának a vörösiszap-katasztrófa kárelhárítása során a folyóvizekben oldott szennyeződés semlegesítése érdekében végzett munkájáért, a Duna védelmének biztosításáért,

dr. Józsa János tanszékvezető egyetemi tanárnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék munkatársának a vörösiszap elleni védekezés közbeni, és a végső mérnöki létesítmények megalapozását szolgáló munkájáért, áramlási modellkísérleteiért,

dr. Kertai Istvánnak, a Viziterv Consult Kft. szakértőjének a vörösiszap-katasztrófa kárelhárítása során az elkészült védelmi gát, a kiszakadt kazetta helyreállítása és a tározó tervezése, illetve a tervezői művezetés során végzett tevékenysége elismeréseként,

Kosik Jánosnak, a Cronus Tömegáru Fuvarozó és Szolgáltató Kft. termelési igazgatójának a vörösiszap katasztrófa során végzett szervezőmunkájáért, segítségnyújtásáért, a védelmi anyagok kellő időben, kellő mennyiségben való biztosításáért,

Kovács Istvánnénak, a VM Környezetügyért Felelős Államtitkársága főmunkatársának a környezetvédelem, és a vízügy területén több mint négy évtizeden keresztül végzett kiemelkedő tevékenységért,

dr. Nagy László egyetemi docensnek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék munkatársának a vörösiszap-katasztrófa során a sérült gátak helyreállítása érdekében végzett tudományos és gyakorlati munkájáért,

Rákóczi Máriának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség csoportvezetőjének a települések környezetvédelmi állapotának szabályozása érdekében végzett közel két évtizedes munkájáért,

dr. Rédey Ákos rektornak, a Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet munkatársának a vörösiszap katasztrófa során a vízminőségi kárelhárításhoz nyújtott szakmai tanácsaiért, önzetlen munkájáért,

dr. Réti Tamásnak, a Chem-Bridge Kft. ügyvezetőjének a vörösiszap katasztrófa során a vízminőségi kárelhárításhoz nyújtott kiváló szakmai tanácsaiért, önzetlen munkájáért,

dr. Teszárné dr. Nagy Mariannak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság regionális laboratóriuma vezetőjének a hidrobiológia területén végzett 25 éves szakmai és tudományos munkája elismeréséül,

Valaska Józsefnek, a Mátrai Erőmű Zrt. igazgatósága elnökének a vörösiszap-katasztrófa során a vízminőségi kárelhárításhoz nyújtott azonnali segítségért, a védekezéshez szükséges gipsz biztosításáért.

 

A MINISZTER MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET ADOMÁNYOZOTT

dr. Bodnár Ildikó tanszékvezető főiskolai tanárnak, a Debreceni Egyetem Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék munkatársának a régió környezetvédelmi szakemberképzése területén végzett oktatói munkájáért,

Császár Erzsébetnek, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyeleti ügyintézőjének színvonalas környezetvédelmi igazgatási munkájáért,

Csicsákné Somody Ágnesnek, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség műszaki ügyintézőjének a környezetvédelmi igazgatás területén végzett két évtizedes munkája elismeréseként,

Horváth Szilviának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség csoportvezetőjének a vörösiszap-katasztrófa során a Marcal folyót ért szennyezés helyszíni mintavételi és monitorozási feladatainak szervezéséért, koordinálásáért,

Kádár Zoltánnak, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági ügyintézőjének vízügyi és környezetvédelemi hatósági területen végzett munkája elismeréseként,

Kovács Mártának, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség szakértőjének a hulladékgazdálkodás és a levegőtisztaság-védelem területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

Lipták Magdolnának, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége ügyintézőjének a méréstechnika és értékelés területén végzett környezetvédelmi hatósági munkájáért,

Lukács Károlynak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyelőjének a levegőtisztaság-védelem érdekében hosszú időn át végzett munkájáért,

Molnár Gabriellának, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági területén végzett munkája elismeréseként,

Nagyné Korek Katalinnak, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyelőjének vízvédelmi területen végzett közel két évtizedes munkája elismeréseként,

Polgárné Balajti Margitnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének közel négy évtizeden keresztül végzett kiemelkedő tevékenységéért,

dr. Reiner Viktóriának, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági ügyintézőjének környezetvédelmi engedélyezési eljárási munkája elismeréseként,

Szabados Zsoltnénak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezető-helyettesének a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztésének megvalósítása érdekében végzett munkájáért,

Tóth Sándornak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének a hulladékgazdálkodás területén, főként a vegyipari üzemek ellenőrzésében végzett munkájáért,

Vadi Gábornak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gát- és csatornaőrének környezetvédelmi kármentesítés területen hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

 

hírlevél-feliratkozás

épjog