2015. május 20.

Építőipari csúcsszakember-képzés

Építőipari csúcsszakember-képzés

A SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kara az Építőmesterek Szakmai Egyesülete támogatásával 2x1 éves ÉPÍTŐMESTER szakmérnöki képzést indít 2015. szeptembertől. A képzés befejezése után az építőmester alkalmas lesz bármely építési projekt valamennyi irányító feladatának önálló, felelősségteljes elvégzésére.

Építőipari csúcsszakember-képzés

 

Építőmester szakmérnöki szak

Az építőmester képzés és vizsgáztatás 1949-ig csak a Felsőépítő Ipariskolán folyt, így minden kivitelezési jogosultságot megszerző mérnök itt végzett.
A főiskola mai nevét is a kor egyik legnevesebb építőmesteréről, Ybl Miklósról kapta 1971-ben. A kor híres építőmestere volt többek között Hild József és Pollack Mihály is.

A képzés 1998-ban indult újra, a svájci Építőmester Szövetség szakmai támogatásával.

Felvételi létszám: 15-25 fő
A képzési idő: 2x2 félév
A képzés várható költsége: 185-210 ezer Ft/félév
Várható kezdés: 2015. szeptember vége

Miért érdemes a szakképzést választani?
Az építőmester diploma igazolja, hogy a legmagasabb szintű iskolai továbbképzésen vett részt az, aki a négy féléves képzést sikeresen elvégezte. Az építőmester végzettség a legszélesebb körű tudással ruházza fel a kivitelezésben vezető szerepet betölteni kívánó szakembereket.
A képzés befejezése után az építőmester alkalmas lesz bármely építési projekt valamennyi irányító feladatának önálló, felelősségteljes elvégzésére.

A felvétel feltétele:
Egyetemi alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett építőmérnöki, építészmérnöki végzettség, szakképzettség. Más szakon szerzett mérnöki szakképzettség megléte esetén a felvétel egyedi elbírálás szerint történik.

A képzés célja:
Olyan, speciális és naprakész ismeretekkel rendelkező okleveles szakmérnökök képzése, akik mérnöki szakképzettségük és felsőfokú szakismereteik birtokában folytatott eredményes mérnöki tevékenységük során szerzett tapasztalataikra támaszkodva képesek az építési folyamatok, az építési vállalkozások, az építési projektek komplex irányítására és vezetésére.

Tantervi tárgyak:

Építési anyagok, szerkezetek, eljárások
Főbb témák: talajmechanika, zsaluzások, betonmunkák, fa és acélszerkezetek, építőanyagok, munka és környezetvédelem
Oktatók: a kivitelező szakma gyakorlati szakemberei

Szervezési és vezetési ismeretek
Főbb témák: vezetői módszertan, organizáció, építésvezetés, projektmenedzsment, vállalkozásvezetés, minőségirányítás, etika, jogi ismeretek
Oktatók: az Ybl szakoktatói, ill. a kivitelező szakma gyakorlati szakemberei

Gazdasági alapismeretek
Főbb témák: kalkuláció, árképzés, költségvetés készítés, ajánlatkészítés, közbeszerzés, biztosítások, általános gazdasági és adózási ismeretek, marketing, vállalati gazdálkodási ismeretek
Oktatók: az Ybl és más gazdasági egyetemek szakoktatói, gazdasági szakemberek

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer:
Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt félévközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

A képzésért felelős:
SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR
Dr. Markó Balázs DLA dékán

Érdeklődés: a 06/1/ 252-1270 telefonszámon, a tanulmányi osztályon, ill.
Papp László egyesületi elnöknél: 06 20 9215 864 számon

 

 

hírlevél-feliratkozás

épjog