2010. november 18.

Kerülje el a helytelen szövegezésből eredő vitás helyzeteket!

Kerülje el a helytelen szövegezésből eredő vitás helyzeteket!

Építésügyi iratmintatárt jelentetett meg a CompLex Kiadó – a CD elsősorban azoknak az építtetőknek, kivitelezőknek, építésügyi hatósági ügyintézőknek, szakmagyakorlóknak ajánlott, akiknek naprakész információkra van szükségük az általános és a sajátos építményekre vonatkozó építésügyi jogszabályokról.

A CD hasznos segítséget nyújthat azoknak a megrendelőknek, vállalkozóknak és az építési folyamat egyéb résztvevőinek is, akik a tartalom szerinti jogügyletekben vesznek részt, és szeretnének a szabályozás által megkívánt tartalmú szerződéseket kötni, a szabályozásnak megfelelő egyéb iratokat készíteni.

A szerződésminták használatának és alkalmazásának egyik indoka, hogy az építési jog területén beiktatott új szabályozás következtében ma már számos esetben írásba kell foglalni a megkötendő szerződést. A másik indokot az a tapasztalat szolgáltatja, amely szerint a jogügyletben részt vevő felek gyakran professzionális jogi szaksegítség igénybevétele nélkül, e költségek „megtakarításával” próbálnak szerződést kötni. Ennek következménye, hogy sok esetben nem a jogszabályoknak megfelelő a szerződés megszövegezése, ami a későbbiekben vitás és nehezen rendezhető helyzeteket idéz elő.

 

Kerülje el a helytelen szövegezésből eredő vitás helyzeteket!

 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági intézkedések/döntések körébe tartozó minták segítenek az ügyintézőknek, az Építési napló, a különböző műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv stb. minták pedig az építtetőknek, kivitelezőknek a jogszabályi előírásoknak megfelelő anyagok elkészítésében.

A CD feldolgozza továbbá az általános és sajátos építmények engedélyezésére vonatkozó építésügyi jogszabályokat, és részletesen bemutatja az engedélyezést végző építésügyi hatóságok körét és illetékességi területét, az építésügyi hatósági engedély típusokat, továbbá az egyes eljárásokban részt vevő szakhatóságokat és az eljárásukban vizsgált szakkérdéseket.

A kiadványról, illetve a megrendelési lehetőségekről a CompLex Kiadó honlapján tájékozódhat.

 

hírlevél-feliratkozás

Építési jog

Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv: elkészült a tervezési segédlet

A jövő nemzedékek szószólója alapjogi összefoglalója a területhasználat települési szintű szabályozásának átalakításáról

A háborús veszélyhelyzet alatt a közbeszerzéseknél is lehet árat emelni

Veszélyhelyzeti rendelet írja felül az Építési törvény egyes rendelkezéseit (3. rész) - Településtervek határideje

Veszélyhelyzeti rendelet írja felül az Építési törvény egyes rendelkezéseit (2. rész) - Településrendezési illeszkedés

épjog