2012. január 10.

Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2011 Konferencia

Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2011 Konferencia

Az egy napos konferencia célja bemutatni a hazai mérnökgeológiai és kőzetmechanikai kutatási eredményeket, alkalmat adva a témával foglalkozó doktorandusz hallgatóknak a legújabb tudományos kutatásaik bemutatására és a gyakorló szakemberekkel való kapcsolat felvételére.

A BME Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék, valamint a Magyarhoni Földtani Társulat Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztálya szervezi a Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2011 Konferencia című rendezvényt. A konferencia egyúttal az ISRM (Nemzetközi Kőzetmechanikai Szövetség) és IAEG (Nemzetközi Mérnökgeológiai Társaság) hazai rendezvénye is.

 

A konferencia időpontja: 2012. január 26. (csütörtök), 9.00-16.00

Helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Tervezett főbb témakörök:

• Építési kőanyagok és kőzetek minősítése

• Felszínmozgások, pince és üreg állékonyság

• Hidrogeológia

• Környezetföldtan

• Kőzetmechanikai helyszíni és laborvizsgálatok

• Kőzetkontinuumok mechanikája

• Mélyépítési mérnökgeológia

• Műemléki kőanyagok és épületek diagnosztikája

• Településgeológia

Jelentkezés: Amennyiben részt kíván venni a konferencián, azt e-mailben vagy levélben jelezze az alábbi címen:

Dr. Török Ákos, Dr. Vásárhelyi Balázs

BME, Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Tel: 463 2414

Fax: 464 2017

e-mail: torokakos@mail.bme.hu, vasarhelyib@gmail.com

Az e-mail tárgyakként tüntessék fel:

Kőzetmechanika-Mérnökgeológia konferencia

A konferencia részvételi díja 20.000 Ft (dolgozóknak) és 12.000 Ft (nyugdíjasoknak, hallgatóknak, doktoranduszoknak), mely tartalmazza a konferencia kiadványként megjelenő könyvet és a szünetekben a büfét.

A konferenciát az előző évhez hasonlóan a Magyar Mérnöki Kamara továbbképzéseként kívánják akkreditáltatni.

 

hírlevél-feliratkozás

épjog