2012. május 11.

Négy-öt főt ellátó szennyvíztisztító kisberendezés

Négy-öt főt ellátó szennyvíztisztító kisberendezés

A BioTec PowerStar hegesztés nélküli tartályokból álló, modul rendszerű házi szennyvíztisztító, mely az előregyártott elemekből akár házilag is összeépíthető. A gravitációs vízátfolyású, adszorbciós és eleveniszapos szennyvízkezelési technológiájú rendszerrel a tisztított szennyvíz élővízbe vagy szivárogtatóba vezethető.

Az Imhoff előülepítő után beépített PowerStar szennyvíztisztító reaktorból álló rendszer egyesíti a lebegőelemekkel és levegődúsítással történő (anaerob+aerob) szennyvízkezelési technológiák hatékonyságát. A minimalizált térfogatú, kis beépítési mélységű (ezért közepes talajvízszint esetén is alkalmazható), kis önsúlyú PowerStar rendszer tartályában nincs mozgó alkatrész, ezáltal halk és megbízható működésű, karbantartási és fenntartási költsége csekély.

Négy-öt főt ellátó szennyvíztisztító kisberendezés

Négy-öt főt ellátó szennyvíztisztító kisberendezés

 

Előülepítés

Az Imhoff előülepítő elsősorban a háztartási szennyvizek leülepedő szilárd komponenseinek elkülönítésére szolgál. A tisztított víz tárolóba vagy anaerob iszapos emésztőbe vezethető. A BioTec Imhoff rendszerű biológiai tartályok jól használhatók különálló családi házak, vendéglátóhelyek, hivatalok, kereskedelmi létesítmények és termelőüzemek összegyűjtött szennyvizének elsődleges tisztítására.

Négy-öt főt ellátó szennyvíztisztító kisberendezés

 

Reaktorakna

A PowerStar reaktorakna hatékonyságát az egyesített adszorbciós és eleveniszapos szennyvízkezelés garantálja.

• Lebegőelemek (adszorbció): a speciális töltőtestek felületén igen nagy számban elszaporodott mikroorganizmusok végzik a szennyvíz tisztítását. A szennyvíz egyenletes szétoszlatása garantálja a lebontandó szervesanyagok hatékony érintkezését a mikroorganizmusok alkotta vékony réteggel borított töltőelemekkel. A szűrőtérfogatot kitöltő lebegőtestek anyaga polipropilén. Kialakításuknál az volt a szempont, hogy minél nagyobb felületen szaporodhassanak el a baktériumok: a szűrőtérfogatra vonatkoztatott szűrőfelület 140 m2/m3.

• Levegődúsítás kompresszorral (tányérdiffuzor): optimalizált elosztású mikrobuborékkal levegőzteti a reaktorkamrát, biztosítva az aerob baktériumok életfeltételeit és növelve hatékonyságukat. Elektromos berendezés, szivattyú, meghibásodható alkatrész nincs a tartályban. A levegőkompresszor esztétikus házban található, áramfelvétele nem haladja meg napi 400 W-ot. Átemelésre, adagolásra nincs szükség – a rendszer gravitációsan továbbítja a bekerülő szennyvizet.

Az előülepítés után az eleveniszapos utókezelő rendszer szakaszos levegőbefújással bontja le a szennyvízben lebegő biomasszát, a nagy fajlagos felületű polipropilén kontaktelemek segítségével előkezelt szennyvíz biológiai terhelésének minimum 80 százalékát eltávolítva.

Négy-öt főt ellátó szennyvíztisztító kisberendezés

 

A kibocsátott víz elvezetése

• alagcsöves/dréncsöves szikkasztás – gyökérmezős szivárogtatás (szűrőágyban);

• tartály(ok) körüli térbe töltött kavicságyban történő dréncsöves szivárogtatás (geotextiles védelem mellett) – helytakarékos, olcsó megoldás;

• BioTec szikkasztóaknába vezetés, aminek előnye a dréncsővel szemben:
- hozzáférhető a 40cm aknafedélen keresztül,
- tisztítható,
- nagy tárolókapacitás (90–120 méter dréncsőnek felel meg),
- a dréncsöves mezőhöz képest helytakarékos;

• felszíni, élővízbe vezethető – már nincs vízjogi engedélyhez kötve, de csak CE minősített rendszer esetén lehetséges.

Négy-öt főt ellátó szennyvíztisztító kisberendezés

 

hírlevél-feliratkozás

épjog