Tervezési segédletek Vasbeton szerkezetek példatár az Eurocode előírásai alapján

2012. május 10.
Tervezési segédletek Vasbeton szerkezetek példatár az Eurocode előírásai alapján

A dr. Draskóczy András egyetemi adjunktus által összeállított példatár az Eurocode előírásaival ismerkedő gyakorló mérnökök részére is hasznos segítőtárs lehet, nem csak az egyetemi hallgatók felkészülését hivatott szolgálni. A feladatmegoldásokhoz fűzött megjegyzések a könnyebb megértést, az adott témában való elmélyülést szolgálják. 

Megfelelő tudásszint elérése után javasolt a feladatok önálló megoldása, majd annak ellenőrzése. Az első három fejezet végén található gyakorló feladatok és kérdések is ezt a célt szolgálják.

A Vasbeton szerkezetek példatár fejezetei:

  • gerendák;
  • lemezek;
  • oszlopok, falak;
  • különböző vasbeton szerkezetek és részletek;
  • használhatósági határállapotok ellenőrzése;
  • közelítő méretmeghatározás;
  • gyakorló feladatok megoldása;
  • tervfeladatok;
  • gyakorló évközi zárthelyik;
  • gyakorló vizsgafeladatok.

Vasbeton szerkezetek példatár az Eurocode előírásai alapján

A példatár első három fejezetébe foglalt feladatok többségét a BME Építészmérnöki Karon folyó képzés Vasbeton szerkezetek I. tárgya keretében a hallgatók gyakorlati oktatásához fejlesztették ki a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. A 4. fejezetben olyan feladatok találhatók, amelyek – idő hiányában – nem kerültek be az oktatási törzsanyagba, de a gyakorló tervezőmunkához segítséget nyújthatnak. Az 5. fejezet a magasépítésben leggyakrabban alkalmazott vasbeton szerkezeti elemek használhatósági határállapotokra – alakváltozás- és repedéskorlátozásra – való közelítő és pontosabb ellenőrzését mutatja be. A fejezet anyaga a Vasbeton szerkezetek II. tárgy gyakorlati oktatását is segíti. A 6. fejezet a leglényegesebb vasbeton szerkezeti elemek gazdaságos méretmeghatározására mutat be módszereket. Ezek a feladatok a tervezési tárgyak keretében – és a gyakorlati tervezőmunkában is – hasznosan alkalmazhatók.

A példatár folyamatosan tartalmaz – a megfelelő fejezet, illetve alfejezet számának megadásával – hivatkozásokat a Tanszék munkatársai által készített „Vasbeton szerkezetek, Tervezés az Eurocode alapján” (3. kiadás, 2011., Artifex Kiadó Kft.) [1] című kiadványra, mint Vasbeton Segédletre (VS.), amelynek használatára a feladatok megoldása épül. A példatár korlátozottan önálló használata érdekében ugyanakkor egyik függelékeként – a szerzők és a kiadó hozzájárulásával – összefoglaltuk a Segédlet leggyakrabban használt táblázatait (amelyekre szintén fejezetszámmal hivatkozunk), a legfontosabb értelmező szövegrésszel együtt.

dr. Draskóczy András

 

A kiadvány 4900 forintba kerül.

A példatárat elektronikusan  ITT LEHET MEGRENDELNI.

 

Személyes átvétel:

helye: 1119 Budapest, Pajkos utca 25. II. emelet, Artifex Kiadó

ideje: telefonos egyeztetés alapján, telefonszám: +36-1-783-17-11

 

Elektronikus változat pedig mindössze 1600 forint a Digitalstand rendszerében (megrendelhető itt).  

 

TARTALOM

Bevezető

1. fejezet:GERENDÁK

1.1. Négyszögkeresztmetszet ellenőrzése hajlításra

1.2. Túlvasalt négyszögkeresztmetszet ellenőrzése hajlításra

1.3. Négyszögkeresztmetszet hajlítási vasalásának tervezése

1.4. Háromtámaszú tartó

1.5. Fejlemezes gerenda

1.6. Kéttámaszú konzolos alulbordás födém gerendája

1.7. Kéttámaszú gerenda nyírási méretezése

1.8. Nyírási vasalás tervezése kengyelezés és felhajlított acélbetétek alkalmazásával

1.9. Tartóvég ellenőrzése

1.10. Kéttámaszú gerenda nyírási méretezése 45 foknál kisebb nyomott beton rácsrúd dőlésszög mellett

1.11. Csavarási vasalás tervezése

1.12. Monolit vasbeton gerenda tervezése kis θnyomott beton rácsrúd dőlésszög mellett

1.13. Kéttámaszú konzolos gerenda tervezése a nyomatéki és nyíróerő ábra burkolásával

1.14. Többtámaszú tartó

1.15. Előregyártott vasbeton gerendás béléstestes födém

Gerendák. Gyakorló feladatok és kérdések

 

2. fejezet: LEMEZEK 53

2.1. Hajlított lemezkeresztmetszet ellenőrzése

2.2. Hajlított lemezkeresztmetszet tervezése

2.3. Konzolosan kinyúló lépcsőlemez keresztmetszet tervezése

2.4. Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemeze

2.5. Kétkarú vasbeton lépcső- és pihenőlemez tervezése

2.6. Kétirányban teherhordó, peremein szabadon feltámaszkodó, de sarkainál felemelkedésben gátolt vasbeton lemezek

a) 1:2 oldalarányú lemez

b) Négyzetes lemez

c) Optimális oldalarányú lemez

d) Kör alaprajzú lemez

2.7. Kétirányban teherhordó, sarkainál felemelkedésben nem gátolt vasbeton lemez

2.8. Kör alaprajzú, a peremén szabadon felfekvő lemez

2.9. Kétirányban teherhordó többtámaszú monolit vasbeton lemez

2.10. Konzolos síklemez födém

2.11. Peremgerendás síklemez födém

2.12. Nagy fesztávolságú könnyített monolit vasbeton lemezfödém

Vasbeton lemezek. Gyakorló feladatok és kérdések

 

3. fejezet: OSZLOPOK, FALAK

3.1. Központosan nyomott oszlop tervezése

3.2. Központosan nyomott oszlop ellenőrzése

3.3. Központosan nyomott oszlop ellenőrzése külpontosság növekményekkel

3.4. Spirálkengyeles oszlop

3.5. Földszintes csarnoképület külpontosan nyomott oszlopának ellenőrzése

3.6. Adott külpontosság mellett működő legnagyobb nyomóerő számítása

3.7. Külpontosan nyomott keresztmetszet közelítő teherbírási vonala pontjainak pontos számítása

3.8. Vasbeton keretvázas épület oszlopelemének ellenőrzése

3.9. Földszintes csarnoképület oszlopának tervezése

3.10. Vízszintes terhelés elosztása a falrendszer elemei között

3.11. Külpontosan nyomott vasbeton teherhordó és merevítő fal tervezése

Oszlopok, falak. Gyakorló feladatok és kérdések

 

4. fejezet: EGYÉB VASBETON SZERKEZETEK ÉS RÉSZLETEK

4.1. Rövidkonzol

4.2. Kéttámaszú faltartó

4.3. Ívtartó

4.4. Vonórúd

4.5. Külpontosan terhelt vasbeton alaptest

4.6. Támfal

4.7. Pecsétnyomás

4.8. Koncentrált teher felfüggesztése

4.9. Zsaluzópalló és monolit vasbeton lemez kapcsolata

4.10. Keretsarok

 

5. fejezet: HASZNÁLHATÓSÁGI HATÁRÁLLAPOTOK ELLENŐRZÉSE

5.1. Lemez lehajlásának egyszerűsített ellenőrzése

5.1.1. Egyirányban teherhordó kéttámaszú vasbeton lemez lehajlásának egyszerűsített ellenőrzése

5.1.2. Kétirányban teherhordó többtámaszú lemezszerkezet lehajlásának egyszerűsített ellenőrzése

5.2. Gerenda lehajlásának egyszerűsített ellenőrzése

5.3. Vasbeton lemez lehajlásának ellenőrzése a lehajlás meghatározásával

5.4. Gerenda lehajlásának ellenőrzése a lehajás meghatározásával

5.5. Lemez repedéstágasságának közelítő ellenőrzése

5.6. Gerenda repedéstágasságának közelítő ellenőrzése

5.7. Lemez repedéstágasságának meghatározása

5.8. Gerenda repedéstágasságának meghatározása

5.9. Külpontosan húzott vasbeton lemez repedéstágasságának meghatározása a zsugorodás hatásának figyelembe vételével 168

 

6. fejezet: A SZERKEZETI ELEMEK KERESZTMETSZETÉNEK KÖZELÍTŐ MÉRET-MEGHATÁROZÁSA

6.1. Kéttámaszú lemez

6.2. Többtámaszú lemez

6.3. Síklemez födém

6.4. Kéttámaszú négyszögszelvényű gerenda

6.5. Többtámaszú négyszögszelvényű gerenda

6.6. Többtámaszú fejlemezes gerenda

6.7. Központosan nyomott beton pontalap

6.8. Központosan nyomott vasbeton pontalap közelítő méretei és vasalása

6.9. Külpontosan nyomott vasbeton pontalap

6.10. Központosan nyomott oszlopkeresztmetszet

6.11. Külpontosan nyomott oszlopkeresztmetszet - kiskülpontos nyomás

6.12. Külpontosan nyomott oszlopkeresztmetszet - nagykülpontos nyomás

6.13. Vasbeton falak minimális vastagsága

 

FÜGGELÉKEK

I. A Gerendák című fejezet gyakorló feladatainak megoldása

II. Tervfeladatok

1. Tervfeladat

2. Tervfeladat

Mintarajz

III. Gyakorló évközi zárthelyik

1. zárthelyi: Gerendák

2. zárthelyi: Födémek

3. zárthelyi: Födémek és oszlopok

IV. Gyakorló vizsgafeladatok

1. Műugró trambulin

2. Részlegesen előregyártottkereskedelmi épület tartószerkezetei

V. A Deák György – Draskóczy András – Dulácska Endre – Kollár László – Visnovitz György: Vasbetonszerkezetek, Tervezés az Eurocode alapján című kiadvány (Vasbetonszerkezetek Segédlet (VS.)) egyes táblázatai

Jelölések

Irodalom

hírlevél-feliratkozás

épjog