2010. január 20.

2009. Év Tetője nívódíj pályázat

2009. Év Tetője nívódíj pályázat

Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ)pályázatot hirdet a „2009. Év Tetője” nívódíj elnyerésére Magastető, Lapostető és Bádogos munkák szekciókban.

 

1.PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A pályázat célja építészeti (funkcionális és esztétikai), műszaki és technológiai, valamint gazdaságossági szempontok összehangolásával tervezett és kivitelezett igényes tetők népszerűsítése.

A népszerűsítésen túlmenően a nívódíj célja, hogy az építészeti-, szerkezeti-, gazdaságossági szempontból megfelelően tervezett és megépített tetők tervezői, kivitelezői nyilvános elismerésben részesüljenek közös munkájukért.

Pályázni lehet minden olyan Magyarországon megépült lakó-, köz-, vagy ipari épület tetőfedésével illetve tetőszigetelésével és kiviteli terveivel, ahol az építés jogilag rendezett engedélyek alapján folyt és a tető 2008. január 1. és 2009. december 31. között került átadásra és teljesen elkészült. Zöldtetős pályamunka esetén korábban elkészült tetővel is lehet pályázni. A munka jellege új vagy felújítás (épületegyüttes vagy nagyobb beruházás esetén műszakilag és funkcionálisan külön bírálható tetőegység) egyaránt lehet.

A pályázat jellege: országos, nyilvános, névaláírásos.

A pályázaton részt vehet minden olyan belföldi és külföldi természetes és jogi személy, aki a tető építtetője, tervezője (kivitelezővel közösen) vagy kivitelezője volt. A pályázónak jogi felelősséggel nyilatkoznia kell, hogy a tető megvalósításában részt vevő többi fél, valamint a megrendelő és az anyaggyártó (vagy forgalmazó) a pályázat benyújtása ellen nem emel kifogást és az üzemeltető a létesítmény nyilvános megjelenítését nem ellenzi.

Egy pályázó több tetővel is pályázhat, ezek azonban egymástól független pályaműveknek tekintendők.

Összeférhetetlenség áll fenn azzal szemben, aki a Bíráló Bizottság elnökének, tagjának vagy meghirdetett szakértőjének:

- hozzátartozója (PTK 685.P/6/ pontja);

- munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy megbízottja.

Kizáró ok, ha a pályázó cég alkalmazottja/tulajdonosa a bíráló bizottság felkért tagja.

 

2. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA

A pályázati kiírás és mellékletei 2009. december 15-től 10.000,- Ft nevezési díj egyidejű befizetése mellett az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége Titkárságán (1113 Budapest, Diószegi út 37., B ép. I.em. 102.) vehető át, illetve kérésre postán megküldjük (ÉMSZ bankszámlaszám: K és H Bank, 10201099-40265007).

Minden pályaműhöz külön pályázati kiírás kivétele szükséges.

A pályázatokat 2010. január 15-án 24.00 óráig az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége címére kell (1113 Budapest, Diószegi út 37.) postára adni.

A beküldés időpontjának a csomagon levő postabélyegzést kell tekinteni. Egy csomagban csak egy pályamű nyújtható be.

A bíráló bizottság a pályázatból bírálat nélkül kizárhatja a határidő után feladott, a nem postai úton beküldött, valamint az összeférhetőséget sértő pályaműveket.

A díjazott pályaművek a kiíró tulajdonába kerülnek, aki azokat összességében és részleteiben is külön ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja, a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok betartásával.

A díjazott műveket vagy azok részleteit az ÉMSZ jogosult saját kiadványaiban, illetve a szaksajtóban megjelenő pályázati ismertetésben megjelentetni. A pályázónak – amennyiben reklám céljára a munkát nyilvánosan publikálni akarja és ebben az ÉMSZ-t is megemlíti – a reklám szövegét az ÉMSZ-szel egyeztetni kell.

A pályázó pályaműve benyújtásával aláveti magát a pályázati kiírás feltételeinek és a bíráló bizottság döntésének.

 

2.1 Pályaművek díjazása:

 

120 000.- Ft-os fődíjak:

magastető szekcióban (1 díjazott)

lapostető szekcióban (1 díjazott)

fémlemez fedések szekcióban (1 díjazott)

 

60 000.- Ft-os kategóriadíjak:

Magastetők (1-1 díjazott)

• agyagcseréppel fedett tetők

• betoncseréppel fedett tetők

• palával fedett tetők

• bitumenes zsindellyel fedett tetők

Lapostetők (1-1 díjazott)

• bitumenes lemez szigetelésű tetők

• bevonat szigetelésű tetők

• műanyag- és műkaucsuk lemez

szigetelésű tetők

Fémlemez fedések (1-1 díjazott)

• titáncink lemezzel fedett tetők

• rézlemezzel fedett tetők

• bevonatos fémlemezzel fedett tetők

• cserepes lemezzel fedett tetők

 

60 000.- Ft-os kategórián kívüli különdíj (1 díjazott):

zöldtetők

 

Elismerő oklevelek (tetszőleges számú)

• Kivitelezői vagy építtetői pályázat

• Tervezői pályázat (kivitelezővel közösen)

 

Vándordíjak

A vándordíjakat (Aranykalapács, Aranykefe, Aranykályha) az egyes szekciók nívódíjas pályázói vihetik haza egy évre. A díj talapzatán minden évben feltüntetésre kerül a nívódíjas pályázó neve. Amikor a plakett betelik, a vándordíjat az viheti végleg haza, akinek a legtöbbször szerepel a neve a plaketten. A vándordíj a 20 éves ÉMSZ születésnapja kapcsán lett megalapítva, a trófeák első alkalommal 2008-ban találtak gazdára.

 

A bíráló bizottság munkájába szakértőket vonhat be, és a benyújtott munkarészek alapján előválogatást végezhet.

Eredményhirdetés és a díjazott pályaművek ismertetése, kiállítása a CONSTRUMA keretében rendezendő ÉMSZ Szakmai Nap alkalmával 2010. április 16-án 10.30 órakor lesz a HUNGEXPO 25-ös pavilonjában (Külkapcsolati és EU Központ).

A díjakat elnyert pályázók részére a díjak ugyanitt kerülnek átadásra. A díjazásra nem került pályamunkák az ÉMSZ titkárságán az eredményhirdetést követő egy hónapig átvehetők.

 

2.2 A Bíráló Bizottság 12 személyből áll:

 

Elnöke: Dr. Osztroluczky Miklós (okl. építészmérnök)

Magastető szekció:

Csott Róbert (ÉMI Nonprofit Kft - kutatásvezető mérnök)

Kovács Sándor (vállalkozó - tetőfedések)

Nagy József (vállalkozó - tetőfedések)

Tuli Szilárd (vállalkozó – tetőfedések)

Lapostető szekció:

Kesztyűs Gábor (vállalkozó - épületszigetelő munkák)

Somorjai Ákos (vállalkozó - épületszigetelő munkák)

Tóth Péter (ÉMI Nonprofit Kft - szakértő, épületszigetelő munkák)

Bádogos munkák szekció:

Kozma Gyula (vállalkozó - fémlemez munkák)

Nemes Ferenc (vállalkozó - fémlemez munkák)

Nemzetközi kapcsolatok:

Artur Wierschem (ZVDH - Német Tetőfedő Szövetség)

Ernst Weber (SVDW – Svájci Tetőfedő Szövetség)

 

Előadók:

Kassay Jenő – ügyvezető titkár (Tel.: 06-1/372-6556; fax: 06-1/372-6530; mobil: 06-20/934-2429)

Stumpf Éva – gazdasági referens (Tel.: 06-1/372-6556; fax: 06-1/372-6530; mobil: 06-20/960-3893)

 

3.BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK TARTALMI ÉS ALAKI KÖVETELMÉNYEI

 

3.1 Magastető és Bádogos munkák szekció

 

3.11 Adatlap (1. számú melléklet)

 

3.12 A megvalósult tetőszerkezetre, illetve tetőfedésre vonatkozó dokumentáció:

• az épület legfelső szintjének alaprajza és a fedélidom terve (ha a pályázó csak a tetőfedés kivitelezését végezte);

• a tetőszerkezet terve (ha a pályázó ennek megvalósításában is közreműködött);

• tetőtérbeépítés esetén a rétegrend(ek), a rétegvastagságok, a beépített anyagok (termékek) és a beépítés módjának pontos megjelölésével (ha a pályázó ennek megvalósításában is közreműködött);

• fontosabb szerkezeti részletek (pl. az eresz szegélyezése, vízelvezető és vízlevezető szerkezetek kialakítása, gerinc-, élgerinc- és hajlatképzés, oromfal-csatlakozás, tetőablak beépítése, felépítmények és tetőáttörések szegélyezése stb.);

• felújítás esetén a megelőző állapotot tükröző szakértői vélemény, ill. leírás;

• műszaki leírás, amely a műszaki megoldások megválasztásának indoklását és a kivitelezési technológia leírását is tartalmazza;

• 2 sorozat fénykép (13x18 cm - színes) és digitális fotók (CD-n) az épületről, a tetőszerkezetről és annak részleteiről (megvalósult állapotról). Az egyik sorozatot kérjük A4-es írólapokra felragasztani!

 

3.13 A pályázat reális értékelése érdekében javasolt a következő dokumentumok benyújtása:

• 2 sorozat fénykép (13x18 cm - színes), digitális fotók (CD-n) és/vagy videofilm a tetőszerkezet, tetőfedés, készítéséről, illetve az építés (felújítás) előtti állapotról. Az egyik sorozatot kérjük A4-es írólapokra felragasztani!

• komplett kivitelezési tervdokumentáció (utóbbi a elismerő oklevelek elbírálásához feltétlenül szükséges).

 

3.14 Lezárt boríték a pályázó(k) adataival és - ha a pályázatot több személy vagy szervezet nyújtja be - a díjmegosztási javaslattal (2. sz. melléklet).

 

3.15 A fentieken kívül a pályázat tartalmazhatja az építtetői (beruházói) véleményt a kivitelezésről és az elkészült tető-szerkezetről, illetve tetőfedésről.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bíráló bizottság értelemszerűen csak a megvalósult tetőszerkezetre, illetve tetőfedésre vonatkozó dokumentumokat tudja értékelni, ezért esetenként az eredeti tervektől való eltérés indoklására és dokumentálására (tervmódosítás, építési naplóbejegyzések, stb.) szükség lehet.

 

3.2 Lapostető szekció

 

3.21 Adatlap (1. számú melléklet)

 

3.22 A megvalósult tetőszigetelésre vonatkozó dokumentáció:

• tetőalaprajz(ok);

• a tetőfödém(ek) alatti helyiségek (helyiségfunkciók) felsorolása;

• rétegrend(ek) a rétegvastagságok, a beépített anyagok (termékek), és a beépítési módja pontos megjelölésével;

• fontosabb szerkezeti részletek (pl. attikafalak lefedése és szegélyezése, tetőösszefolyók beépítése (illetve külső vízelvezetésű tetőknél az eresz, illetve párkány szegélyezése), fal- és felépítmény-szegélyezések, dilatáció, felülvilágító szegélyezése, tetőáttörések, stb.);

• felújítás esetén a megelőző állapotot tükröző szakértői vélemény, ill. leírás;

• műszaki leírás, amely a műszaki megoldások megválasztásának indoklását és a kivitelezési technológia leírását is tartalmazza;

• 2 sorozat fénykép (13x18 cm - színes) és digitális fotók (CD-n) az épületről, a tetőszigetelésről és annak részleteiről (megvalósult állapotról). Az egyik sorozatot kérjük A4-es írólapokra felragasztani!

 

3.23 A pályázat reális értékelése érdekében javasolt a következő dokumentumok benyújtása:

• a tetőszerkezet hő- és nedvességtechnikai ellenőrző számításai;

• 2 sorozat fénykép (13x18 cm - színes), digitális fotók (CD-n) és/vagy videófilm a tetőszigetelés készítéséről, illetve az építés (felújítás) előtti állapotról. Az egyik sorozatot kérjük A4-es írólapokra felragasztani!

• komplett (építési vagy felújítási) kivitelezési tervdokumentáció (utóbbi elismerő oklevelek elbírálásához feltétlenül szükséges).

Eltakart szerkezetek esetén (terasztetők – zöldtetők) az egyes rétegek fektetését bemutató fényképek megléte és minősége jelentősen segítheti a bíráló bizottság munkáját!

 

3.24 Zöldtetős pályázat esetén a pályamunka akkor díjazható, ha a tetőszigetelési munka legalább elismerő oklevélben részesül.

 

3.25 Lezárt boríték a pályázó(k) adataival és - ha a pályázatot több személy vagy szervezet nyújtja be - a díjmegosztási javaslattal (2. sz. melléklet).

 

3.26 A fentieken kívül a pályázat tartalmazhatja az építtetői (beruházói) véleményt a kivitelezésről és az elkészült tetőszigetelésről.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bíráló bizottság értelemszerűen csak a megvalósult tetőszigetelésre vonatkozó dokumentumokat tudja értékelni, ezért esetenként az eredeti tervektől való eltérés indoklására és dokumentálására (tervmódosítás, építési naplóbejegyzések, stb.) szükség lehet.

 

3.3 Tervezői pályázat

Tervező csak kivitelezővel közösen adhat be pályázatot. A pályázatoknál a bíráló bizottság csak a komplett kiviteli tervdokumentációt tudja értékelni. (Magastető és Bádogos munkák szekció: lásd 3.11 - 3.15; Lapostető Szekció: lásd 3.21 - 3.25.). Elismerő oklevelet a tervezői munka akkor kaphat, ha a kivitelezői munka is legalább elismerő oklevélben részesül.

Az eredményes pályázat szükséges feltétele a tervek szerint megvalósult tető.

 

A bíráló bizottság munkája során minden tetőn tart helyszíni szemlét.

 

2009. december

 

Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok

Magyarországi Szövetsége

 

hírlevél-feliratkozás

épjog