2020. április 14.

Jelentõsen egyszerûsítik az e-napló használatát

Jelentõsen egyszerûsítik az e-napló használatát

A készenlétbe helyezési folyamat egyszerûsítésének és más új fejlesztéseknek köszönhetõen egyre könnyebbé válik az elektronikus építési napló használata – olvasható a Lechner Tudásközpont honlapján. A változások elsõsorban a lakossági építtetõk számára hoznak könnyebbséget, de a kivitelezõk, a mûszaki ellenõrök és a hatósági szereplõk számára is jobban kezelhetõ lesz a rendszer.

 

A tapasztalatok szerint az építtetõk számára leginkább az alkalmazás használata jelenthet problémát, ezért különösen fontos, egy felhasználóbarát felületen, érthetõ és egyszerûen kezelhetõ e-naplóval találkozzanak, melynek menürendszerében könnyen kiigazodhatnak – idézi a honlap Hülber Attilát, az e-építési napló „product owner"-ét. Fontos, hogy az építtetõk saját kezükben tartsák a napló készenlétbe helyezését, ne a kivitelezõt bízzák meg ezzel, hiszen saját építkezésüket így tudják leginkább szemmel tartani. A cél az, hogy az e-napló ne plusz teher legyen a számunkra, hanem segítség, hogy a kivitelezés folyamatát könnyebben figyelemmel tudják kísérni.

Ezt a célt szolgálja a készenlétbe helyezési folyamat drasztikus leegyszerûsítése. Ez eddig több órát vagy akár egy fél napot is igénybe vehetett, a jövõben fél óra alatt elvégezhetõ lesz. Az egyszerûsítéssel azt is ösztönözni kívánják, hogy az építtetõk azokban az esetekben is használják az e-naplót, amikor ez nem kötelezõ – a hitelintézetek egyébként adott esetben ezt meg is követelhetik. Az e-naplóban történõ dokumentáció ugyanis vitás ügyek, esetlegesen utólag kiderült építési hibák kapcsán nagyon jó szolgálatot tehet.

A kivitelezõk és a mûszaki ellenõrök köre a másik fontos célcsoport, nekik egyszerre általában több, akár 10-100 közötti darabszámú napló vezetésében is szerepük van. Számukra az a fontos, hogy ez a nagy mennyiség ne legyen átláthatatlan, könnyen tudják a különbözõ dokumentációkat rendszerezni. A fejlesztés alatt álló csoportosítási, címkézési, keresési opciók így elsõsorban az õ munkájukat fogják megkönnyíteni. Fõleg ennek a körnek az érdekeit szolgálja az a nemrég megvalósult funkció is, amely a fontosabb eseményekrõl, történésekrõl az egyedileg beállítható címekre e-mail értesítéseket küld az érintetteknek. A kivitelezõk, mûszaki ellenõrök számára a szakmai jártasságukból adódóan a rendszer használata nem okoz különösebb problémát, õk jellemzõen inkább az alkalmazás továbbfejlesztési irányaira tesznek hasznos javaslatokat.

A harmadik célcsoportot a hatósági jellegû szereplõk jelentik, akik számára az illetékességi körüknek megfelelõen biztosítani kell a hozzáférést az e-építési naplókhoz. A jelenlegi fejlesztések eredményeképpen az e-napló alkalmazás hatósági felülete is meg fog újulni, itt a legfontosabb szempont, hogy a hatósági szereplõk számára releváns tartalmak és funkciók legyenek kiemelve.

A honlap cikke még megemlíti: a jövõbeni célok között van a térképes megjelenítés, valamint a többi építésügyi szakrendszerrel való átjárhatóság biztosítása. A közeljövõ feladata pedig az építtetõi jogutódlás kérdésének megválaszolása; ennek a munkarésznek a befejezését – a teszteléssel együtt – 2020 elsõ félévének végére tervezik.

(Forrás: Lechner Tudásközpont)

 

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog