2015. február 16.

Hogyan kell igazolni a homlokzati hőszigetelő rendszerek megfelelőségét?

Hogyan kell igazolni a homlokzati hőszigetelő rendszerek megfelelőségét?

A CPR rendelet 2013. július 1-jén történő életbelépését követően megváltozott a homlokzati hőszigetelő rendszerek forgalomba hozatalának és megfelelőségének igazolási módja is.

A rendelet életbe lépését megelőzően a gyártók jellemzően az ÉME-engedélyükkel és a rendszer alkotóelemeire vonatkozó szállítói megfelelőségi nyilatkozattal igazoltak. A CPR rendelet szerint viszont a homlokzati hőszigetelő rendszer a „készlet” hatálya alá tartozik, ennek értelmében a forgalomba hozatal feltétele, hogy az ETA alapján kiállított teljesítménynyilatkozattal rendelkezzen.

A szigorúan vett „készlet” egyetlen gyártó által, együttesen forgalomba hozott termékek összessége, melyeket a helyszínen kell az építménybe építeni (összeszerelni). Az „egyetlen gyártó” az a rendszergazda, aki a rendszerengedélyei alapján szavatossági kötelezettséggel tartozik. Kizárólag akkor beszélhetünk homlokzati hőszigetelő rendszerről, ha annak forgalomba hozatala a CPR rendelet szerint történik. A kivitelező által összeválogatott „rendszerek” nem tekinthetők megfelelőnek, még akkor sem, ha minden alkotóeleme egyenként rendelkezik teljesítménynyilatkozattal, mivel az nem felel meg a CPR rendeletnek.

Az A1, A2 tűzvédelmi osztályú rendszerek esetében a megfelelőség igazolására elegendő az ETA alapján kiállított teljesítménynyilatkozat. A B-D tűzvédelmi osztályú rendszerek esetében a megfelelőség igazolásához nem elégséges a forgalomba hozatal feltételeinek eleget tenni és az ETA alapján kiállítani a teljesítménynyilatkozatot, hanem rendelkeznie kell a rendszernek homlokzati tűzterjedés-határérték igazolásával is, a magyarországi előírások alapján. Ezt az ÉMI jellemzően ÉME, NMÉ vagy TMI-be foglalhatja, mely értéket a gyártó a teljesítménynyilatkozatán is feltüntethet. Ez már nem forgalombahozatali, hanem betervezési, beépítési feltétel.

Fontos kiemelni, hogy épületek homlokzatain – abban az esetben is, ha a homlokzattal szemben nincs homlokzati tűzterjedés-határérték meghatározva – csak rendszerben bevizsgált (minősített és szabályosan forgalomba hozott) rendszer építhető be!

Miért is van ez így? A jelenleg hatályos OTSZ 332. § (1) szerint „Nyílásos homlokzaton E-F tűzvédelmi osztályú burkolati, bevonati, hőszigetelő rendszer nem alkalmazható.” Azoknak a homlokzati hőszigetelő „rendszereknek” a tűzvédelmi osztálya, amelyet nem egyben minősítettek, hanem összeválogattak, pont azért, mert egyben nem vizsgálták azokat, F-nél jobb nem lehet. Tehát olyan helyre, ahol a követelményminimum D tűzvédelmi osztály, és rendszer alkalmazása az előírás, ezek az összeválogatott termékek nem építhetők be. A tervező kizárólag olyan rendszert tervezhet be, amely rendelkezik megfelelő minősítésekkel, és a kivitelezőnek értelemszerűen a tervező által kiválasztott rendszert kell megvalósítania. Amennyiben a kivitelező el szeretne térni a kiírtaktól, a tervezőnek és a megrendelőnek – a vonatkozó jogszabályi előírások szerint – azt jóvá kell hagynia.

Ahhoz, hogy a homlokzati hőszigetelő rendszerek biztonságosan, megfelelő minőségben valósuljanak meg, az építési folyamat szereplőinek tisztában kell lenniük mind hatósági, mind tervezői és kivitelezői oldalról nézve, hogy melyek azok a befolyásoló tényezők, amelyek tűzvédelmi szempontból kihatással lehetnek az adott rendszer kiválasztására, kivitelezésére.

Hogyan kell igazolni a homlokzati hőszigetelő rendszerek megfelelőségét?

Jó hír, hogy regisztráció után az ÉMI honlapjáról (www.emi.hu) teljes terjedelmükben letölthetők az érvényes rendszerengedélyek, melyekből nemcsak a rendszer alkotóelemei olvashatók ki (ezeknek szigorúan meg kell egyezniük az ETA alapján kiállított teljesítménynyilatkozaton szereplő paraméterekkel), hanem tartalmazzák a betartandó előírásokat is, melyekkel képes teljesülni a homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény is. Ilyenek például az alábbi táblázatban foglaltak vagy az ablakkáva kialakítására vonatkozó előírások, amelyeket szigorúan be kell tartani.

Hogyan kell igazolni a homlokzati hőszigetelő rendszerek megfelelőségét?

A ROCKWOOL által gyártott kőzetgyapot hőszigetelések A1 tűzvédelmi osztályúak, valamint a ROCKWOOL ECOROCK FF homlokzati hőszigetelő rendszere A2, s1, d0 tűzvédelmi osztályú, így tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül beépíthető a homlokzatok azon felületein is, ahova nem éghető anyaghasználat az előírás. A többi helyen természetesen növeli a biztonságot, mivel füstöt nem fejleszt, tüzet nem terjeszt, égve nem csepeg.

Lestyán Mária
szakmai kapcsolatokért felelős igazgató

(x)

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog