2020. november 27.

Közel nulla energiaigényű épületekkel kapcsolatos tevékenységek, képzési követelmények műszaki ellenőrök részére

Közel nulla energiaigényű épületekkel kapcsolatos tevékenységek, képzési követelmények műszaki ellenőrök részére

 

NEWCOM1 képzés építőipari szakembereknek

A NEWCOM projekt az Európai Unió H 2020 Kutatás fejlesztési programjának „Construction Skills" felhívásában nyert támogatást 2017-ben. A projekt végrehajtása az Osztrák Energia Ügynökség (Austrian Energy Agency) vezetésével, osztrák, holland magyar és szlovák konzorciumi partnerek közreműködésével zajlott 2017 és 2020 között. A projekt célja a közel nulla energiaigényű épületek (NZEB) építéséhez és felújításához szükséges építőipari szakemberek képzése, az ehhez szükséges önkéntes képzési és tanúsítási rendszer kidolgozása, a bizonyítványok tagállamok közötti elismerésének elősegítése.

 

Cikkünkben a műszaki ellenőrök képzéséhez szükséges tennivalókról, a feladatok megfogalmazásáról és a képzési követelmények meghatározásáról számolunk be a projekt eredményei és tapasztalatai alapján.

 

Háttér és kihívások

Az EU energetikai célkitűzéseinek elérése érdekében az épületek tulajdonosainak, az építtetőknek, az állami szervezeteknek és az önkormányzatoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy miként kell megtervezni, alkalmazni – megvalósítani, valamint üzemelés során figyelemmel kísérni – az energiahatékonyságot eredményező intézkedéseket. Mind a tervezési, mind a kivitelezési hibák és hiányosságok okozhatják az épület elvártnál gyengébb teljesítményét, gyakran az építkezésben közreműködők nem naprakész ismeretei miatt.

Közismert – bár nem elégszer hangsúlyozott – igazság, hogy a minőségi építőipari munkához három tényező szükséges: jó terv, megfelelő minőségű építőanyagok és szerkezetek, valamint a munka magas szintű kivitelezése. Az Európai Unió is felismerte, hogy az építési folyamatban résztvevő szakemberek felkészültségének, tudásának, készségeinek és kompetenciáinak célzott képzésekkel történő fejlesztése szükséges a megnövekedett és komplexebbé vált igények maradéktalan teljesítése érdekében.

Az épületek tényleges energetikai teljesítményét számos tényező befolyásolja. A közel nulla energiaigényű épületek a korábbiaknál érzékenyebbek az elkövetett tervezési és kivitelezési hibákra. A műszaki szakemberek – ezen belül a műszaki ellenőrök – számára –a fontosabb újszerű kihívások a következők:

 • A szakmák együttműködésének fontossága megnő, hiszen a megfelelő működéshez a releváns anyagválasztás, a légtechnikai rendszereknek és a csomópontoknak pontos, légtömör kivitelezése, felújítás esetén az utólagos hőszigetelés elhelyezési igényéből adódó csatlakozási magasságok biztosítása gondos tervezést és kivitelezést követel meg.
 • A szükséges légcsere természetes úton nem megoldható, hővisszanyerő szellőzés megvalósítása szükséges. Ez új megoldásokat igényel különösen a lakóépületek esetében, ami jelentősebb odafigyelést és szakmai felkészülést igényel.
 • Az építési szakma jelentős átalakuláson megy keresztül; a műszaki lehetőségek gyors változása az ismeretek rendszeres, széleskörű és alapos felfrissítését igényli.
 • A technikai rendszerek – ezen belül a megújuló források hatékony használatával összefüggő - összehangolt működése „okos"mérő- és önszabályzó rendszerek alkalmazását, egyben az épület infokommunikációs rendszerének is emelt szintű kialakítását igényli. Ezzel lényegében új kompetenciaterület jelenik meg az építési folyamat szereplői részére.
 • A fenntarthatósági szempontok érvényesítése érdekében az LCA elemzések ismerete és alkalmazása, a körkörös gazdaság lehetőségeinek érvényesítése, a természetes alapú zöld megoldások kerülnek előtérbe.
 • Az építési folyamat digitalizálási igénye szükségessé teszi a BIM rendszerek és az azok használatát támogató eszközök ismeretét és elterjedt használatát.
 • A komplex feladatok a szakmai partnerek – ezen belül a műszaki ellenőrök – teljes körű aktív részvételét igénylik építési folyamat teljes vertikumában a koncepció kialakításától a tervezési, megvalósítási és üzemeltetési életszakaszig.

A NEWCOM projekt azt a célt tűzte maga elé, hogy felméri a műszaki ellenőrök képzése céljából a közel nulla energiaigényű épületek létesítéséhez, illetve a meglévő épületek ilyen szintű felújításához kapcsolódó folyamatosan bővülő tevékenységeket, meghatározza a képzési követelmények rendszerét (Tudásanyag, Készségek, Kompetenciák), és pilot képzést végez a potenciális képzők részére.

 

A tevékenységek felmérése és rendszerezése

Figyelembe véve a fenti kihívásokat és a résztvevő partnerországok egymás kiegészítő tapasztalatait, a következő fő tevékenységi területeket határoztuk meg:

 • Útmutatás részletes projekt kidolgozáshoz
 • A koncepcióterv értékelése energetikai infrastruktúra szempontjából
 • Komfort ellenőrzése belső terek esetében a tervezési fázisban
 • Lég- és vízzárás ellenőrzése a tervezési fázisban
 • A tervezés támogatása energiahatékonysági szempontból
 • Az energiateljesítmény-indikátorok minőségi ellenőrzése
 • Energetikai előírásoknak való megfelelőség ellenőrzése
 • A szakágak közötti együttműködés elősegítése
 • Légzárás és vízzárás ellenőrzése a kivitelezés során
 • A hővédelem megfelelő kialakításának ellenőrzése
 • Belső terek komfortjának biztosítása
 • A hatékony monitoring ellenőrzése az üzemeltetés során
 • Az épületek hatékony üzemeltetésének ellenőrzése

A fenti fő tevékenységi témaköröket további 5-8 altevékenységi körre osztották.

A felsorolásból is megfigyelhető az építési-üzemeltetési folyamat teljes időszakának figyelembe vétele, a szakmák együttgondolkodásának, együttműködésének igénye, valamint a roncsolásmentes vizsgálati mérések és vizsgálatok lehetőségeinek kihasználása. Kiemelhető az is, hogy az energiahatékonysági intézkedések nem választhatók el a komfortfeltételek kontrollált biztosításától; valamint a rendszerek felhasználóbarát, funkcióval és használati móddal közvetlenül kapcsolódó szabályozási, önszabályozásai lehetőségeinek fokozott igényétől.

 

A képzési követelmények meghatározása

A szakmai munka következő állomása a tevékenységekhez kapcsolódó tudásanyag, készség és kompetencia meghatározása volt. A partnerek mintegy 81 tudás-készség-kompetencia elemet határoztak meg, és ezeket összepárosították a vonatkozó főtevékenységi/altevékenységi körrel. Az így kialakult képzésikövetelmény-rendszer adja meg a moduláris képzések alapját. A képzésikövetelmény-rendszerek tesztváltozata hamarosan elérhető lesz a projekthez kapcsolódó nemzetközi adatbázisban magyar nyelven is.

A követelményrendszerek egyben meghatározzák a szakmai előképzettség szintjét is.

A szerteágazó műszaki ellenőri munka megítélésünk szerint már egyénileg nem vagy igen nehezen követhető, a közel nulla energiaigényű épületekkel kapcsolatos szakmai munka ezért valamennyi formában (tervezés-tervellenőrzés, megvalósítás, műszaki ellenőrzés, üzemeltetés) teammunkában célszerű és képzelhető el. Ehhez a korszerű infokommunikációs eszközök (twinning, BIM model stb.) adhatnak módszer- és eszköztámogatást.

 

Felhasználható képzési anyagok és szakirodalom

A projekt során összegyűjtött képzési anyagok alapját a szakmai szövetségek által összeállított szakmai irányelvek, a képző intézmények saját fejlesztésű anyagai, illetve a partnerek korábbi Build Up Skills projektek során készített szakmai képzési anyagai képezték. Ebből a körből kiemelhetők az TRAINBUD2 projekt kapcsán készített szakmai képzési anyagok a gépészeti rendszerek területén, illetve a nemzetközi és nemzeti tetőfedő szövetségek irányelvei.

A projekt során kidolgozott anyagok jó alapot nyújtanak moduláris képzések kialakítására, melyre az osztrák partnerek készítettek pilotképzéseket. Javasolható a hazai igények pontosabb felmérése, valamint a szakmai szövetségek bevonásával két-három napos képzések összeállítása és elvégzésének lehetőség szerinti szorgalmazása.

 

Tanulságok

A képzők képzése kapcsán tartott munkaértekezletek a kialakított rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokról és a fejlesztési lehetőségekről gyűjtöttek szakmai visszajelzéseket. Ezek alapján a következő tanulságok fogalmazhatók meg:

 • A műszaki ellenőrök lehetőség szerint kísérjék végig az építési folyamatot a koncepcionális tervezéstől az üzemeltetésig.
 • A sokszakmás együttműködés széleskörű kompetenciát igényel a szakmai résztvevőktől, amelyben számos esetben a műszaki ellenőrnek szakértő, tanácsadó, döntéselőkészítő szerepe is lehet.
 • Az építési olyamat közben felmerülő, előre nem látható és tervezhető kihívások változtatásokat is igényelhetnek az eredeti elképzelésekhez, tervekhez képest, ebben is a műszaki ellenőrnek lehet előkészítő-szakértő szerepe.
 • A korszerű digitális tervezési-folyamatszervezési módszerek és rendszerek (twinning, BIM) segítségével támogatást kaphatunk a szükséges egyeztetések és minőségbiztosítás hatékony és ellenőrzött megvalósítására.
 • A képzéseket moduláris jelleggel, lehetőleg online támogatással célszerű kialakítani.
 • A közösen egyeztetett és megfogalmazott képzési követelmények és tanúsítások a kölcsönös nemzetközi elismerést a munkaerő szabad áramlását segíthetik elő.

 

Kelemen Viola
projektvezető, ÉMI Nonprofit Kft.

Dr. Matolcsy Károly
nemzetközi tudományos főmunkatárs, ÉMI Nonprofit Kft.

Tóth Péter
tudományos főmunkatárs, ÉMI Nonprofit Kft.

 

JEGYZETEK:

1 NEWCOM - New competence for building professionals and blue collar workers – certified qualification schemes to upgrade the qualification for building nZEBs (szerződésszám: 754148)

2 BUILD UP Skills TRAINBUD - upgrading training schemes for building workers and building up demand for skilled workers to boost sustainable construction in Hungary. Az ÉMI által koordinált, EU által támogatott képzési projekt)

 


 

Kezdőkép forrása:

phooto képe a Pixabay -en.

 

Kapcsolódó cikkek:

epitkezesinfo

hírlevél-feliratkozás

épjog