2012. október 29.

MEPS Minõségi logo – garantált minõség a hõszigetelésben

MEPS Minõségi logo – garantált minõség a hõszigetelésben

A MEPS Magyaroszági Hõszigetelõanyag Gyártók Egyesülete 2012 õszétõl független laboratóriummal folyamatosan vizsgáltatja a piacon kapható polisztirol (EPS) termékek minõségét. A csomagoláson és kísérõdokumentumokban feltüntetett MEPS Minõségi logo a szemmel nem látható jó minõség tanúsítása!

Ilyen termékeket vásárolva biztos lehet abban, hogy a házba épített szigetelõanyag hosszú távú megoldást nyújt az energiaveszteségekre nézve. Keresse a MEPS Minõségi logót 2012 õszétõl a polisztirol (EPS) termékeken!

Az egyforma kinézet mögött jelentõs mûszaki különbségek rejtõzhetnek a szigetelõanyagok között is. Ezek csak mérésekkel ellenõrizhetõk és fedhetõk fel. Ilyen ellenõrzéseket hivatalból ma senki nem végez Magyarországon. A felhasználók kiszolgáltatottak. A termékben rejlõ mûszaki paraméterek közötti különbségek így csak utólag, a már kész házon jelentkeznek, megkeserítve ezzel szakemberek és építkezõk életét egyaránt.

De ez már a múlt.

A MEPS Magyaroszági Hõszigetelõanyag Gyártók Egyesülete 2012 õszétõl független laboratóriummal folyamatosan vizsgáltatja a piacon kapható polisztirol (EPS) termékek minõségét. A csomagoláson és kísérõdokumentumokban feltüntetett MEPS Minõségi logo a szemmel nem látható jó minõség tanúsítása!

 

Miért hozták létre az EPS kiváló minõségét tanúsító logót?

Az építõipart máig sújtó válság mára irreális árversenyt generált az építõanyagok piacán, ami óhatatlanul negatív hatást gyakorolt a minõségre. A fogyasztók sokszor csak a kedvezõ árat látják maguk elõtt, és nincsenek tisztában az e mögött rejtõzõ minõségi csapdákkal. A képet csak rontja a hazánkba korlátozás nélkül érkezõ, nem ritkán kritikán aluli minõséget képviselõ import termékek sokasága. Gyakorlatilag semmilyen felügyeleti szerv nem próbál gátat szabni az egyre kaotikusabb piaci helyzetnek.

Hasonló a helyzet az igen népszerû EPS hõszigetelõ anyagok piacán is. A fehér vagy szürke polisztirol táblák látszólag egyformák, és a csomagoláson, a kísérõ dokumentumokban feltüntetett mûszaki paraméterek valódisága is sokszor megkérdõjelezhetõ. A valódi mûszaki tartalom, ami végül megszabja a házba beépített termék értékét, valójában csak méréssel ellenõrizhetõ. Ezeket a méréseket végezteti el a MEPS folyamatosan, független vizsgálóintézet közremûködésével, ezzel is segítve a felhasználókat (szakembereket és építkezõket egyaránt) a választásban.

Mivel az EPS termékek látszólag egyformák, és a vásárlóknak nincs módjuk mûszaki ellenõrzést végezni, a minõségi logo segít a választásban.

 

Kik hozták létre?

A Magyarországi EPS Hõszigetelõanyag Gyártók Egyesülete a legjelentõsebb hazai EPS gyártókat tömörítõ szervezet. A MEPS tagjai közgyûlésükön fogadták el azt a szabályrendszert, amely a kiemelkedõ színvonalú EPS termékeket jelölõ védjegy minõségellenõrzési hátterét és keretrendszerét adja. A programhoz azok a gyártók és forgalmazók csatlakozhatnak, akik tagjai az egyesületnek. Õk szerzõdésben vállalják, hogy – a kötelezõ érvényû állami minõségi tanúsításon túl – a MEPS által megbízott, független intézetnél is vizsgáltatják gyártmányaikat.

A bevizsgált minõséget tanúsító logo használatára csak akkor jogosultak, ha a tõlük származó EPS minták a legjobb értékeket produkálják az olyan mûszaki paraméterek tekintetében, mint pl. a sík felületre merõleges húzó és nyomó szilárdság, illetve a hõvezetési tényezõ. A kiváló minõséget jelölõ emblémával ellátott EPS termékek vásárlói tehát biztosak lehetnek abban, hogy kifogástalan portékához jutottak.

A programban részt vevõ gyártók egyben vállalják az esetleges nem megfelelõ minõséggel együtt járó szankciókat is.

 

Mit vár a MEPS a minõségi logo bevezetésétõl?

A minõségi logóval jelölt EPS termékek vásárlása esetében a fogyasztó biztos lehet abban, hogy:

  • az adott EPS termék minden mûszaki paraméterében megfelel a csomagoláson feltüntetett adatoknak – független minõségtanúsítást végzõ intézet végezte a vizsgálatot;
  • a bevizsgált minták próbavásárlásokból származnak;
  • az ellenõrzés folyamatos;
  • a minõség kiváló;
  • a minõségbiztosítást jelentõ logo elterjedésével kiszorulnak a piacról a mûszakilag kifogásolható EPS termékek;
  • általánosan emelkedik Magyarországon az EPS termékek színvonala;
  • a példát más hazai építõanyag gyártók és forgalmazók is átveszik.

 

További információ: www.meps.hu

Landing page: meps.hu

MEPS Minõségi logo – garantált minõség a hõszigetelésben

(x)

hírlevél-feliratkozás

épjog