Peri03

2018. június 19.

Sorban készülnek az építésügyi műszaki irányelvek az ÉMI gondozásában

Sorban készülnek az építésügyi műszaki irányelvek az ÉMI gondozásában

A dokumentumok ingyen elérhetők lesznek az interneten.

 

A hazai építési gyakorlatban régebben jó hagyománya volt a műszaki irányelvek és egyéb segédletek alkalmazásának. Ezek megkönnyítették a munkát és egyben egyfajta minőségbiztosítás alapjai is voltak – hangzott el az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által a közelmúltban szervezett konferencián. Mint Dauner Márton vezérigazgató a megnyitó előadásban elmondta, a szakmagyakorlók munkájának segítésére a kormány ismét nevesítette a műszaki irányelvek intézményét, létrehozta az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságot (ÉMSZB), melynek feladata az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozása és elfogadása. A 2017 májusa óta működő ÉMSZB szakmai koordinációs feladatait az ÉMI látja el, s ennek keretében már több mint negyven építésügyi műszaki irányelvtervezetet készítettek elő (lásd a mellékelt felsorolást). Ezek közül eddig 29 irányelv tervezete készült el teljesen, jelenleg ezeknek a szakmai véleményezése folyik.

Mivel jogszabály is megerősíti azt a kormányzati és szakmai szándékot, hogy az építésügyi műszaki irányelvek készítése a szakmai nyilvánosság bevonásával történjen, az ÉMI konferenciasorozatot indított. Ennek volt az első rendezvénye az a konferencia, melyet 2018. június 13-án rendezték az ÉMI szentendrei tudásközpontjában. Szabó Zsuzsanna műszaki szabályozási igazgató itt azt is elmondta: 2019 januárjától az ÉMI online Adattárában megtalálhatók lesznek a már elfogadott irányelvek.

Huszti István, a Műszaki Szabályozási Igazgatóság munkatársa az irányelvek jelentőségét hangsúlyozva elmondta: ezek értelemszerűen nem azonosak a szabványokkal – nyilván nem mondhatnak ellent a szabványoknak; azok alkalmazását segíthetik. Az irányelvek annak módszertanát rögzítik, hogy a követelményeket hogyan lehet hatékonyan teljesíteni.

Az irányelvektől elvárt főbb jellemzőkről szólva elmondta: ezeknek a szakmai nyilvánosság előtt, közmegegyezéssel kell készülniük, és ugyanilyen fontos, hogy önkéntes legyen az alkalmazásuk. Ugyanis ha ezeket kötelezővé tennénk, akkor óhatatlanul megjelennének benne az érdekcsoportok szempontjai, azaz már nem lehetne függetlennek tekinteni ezeket. (A konferencián később egyes hozzászólók ezzel szemben amellett érveltek, hogy az irányelveket igenis kötelezővé kellene tenni, mivel ez hozzájárulhatna az építőipar minőségi színvonalának emeléséhez.) Huszti István további fontos szempontként említette, hogy az irányelvek viszonylag tömörek, könnyen kezelhetők legyenek, továbbá hogy ingyenesen hozzáférhetők legyenek; mint hozzáfűzte, ez az állam, illetve az ÉMI egyértelmű szándéka. 

A konferencián három készülő irányelvet mutattak be részletesebben. Sólyomi Péter (ÉMI Központi Vizsgáló laboratóriumvezető) a fa- és műanyag ablakok beépítéséről szóló tervezetet ismertette. Az előadást követő hozzászólásokból az derült ki, hogy e téren a képzett kivitelező (ablakbeépítő) szakemberek hiánya okozza a legtöbb gondot. Pandula András (ÉMI műszaki értékelő mérnök) az akadálymentesítési követelmények tárgyában készülő irányelv-tervezetről beszélt, hangsúlyozva, hogy – a korábbi túlzó előírásokkal szemben – mára már ésszerű és életszerű követelményeknek kell megfelelni. Schwarczkopf Bálint (ÉMI laboratóriumvezető) előadásának témája a bontott téglák újrahasznosítása, illetve minősítése volt – várhatóan ebből a tervezetből születik meg legelőször a kész irányelv. E kérdéskör jelentőségét többek között az adja, hogy a bontott téglából nemcsak burkolatok készülhetnek, hanem akár teherhordó falak és pillérek is, ami állékonysági kérdéseket is felvet.

B. G.


 

Tervezett műszaki irányelvek címei:

• Műszaki és Megfelelőség-igazolási Terv tartalmi és formai követelményei
• Bauxitbetonnal készült vasbeton szerkezetek roncsolásmentes felülvizsgálata
• Akadálymentesítés követelményei eltérő rendeltetésű épületek esetén
• Üvegezett szerkezetek használati biztonságára vonatkozó műszaki követelmények
• Biztonsági üvegkorlátok, mellvédek
• PVC ablakok beépítési előírásai
• Fa ablakok beépítési előírásai
• Ipari-, kereskedelmi- és garázsajtók és kapuk alkalmazási előírásai
• Gépi működtetésű, nem nyíló típusú átjáróajtók és kapuk alkalmazási előírásai
• Redőnyök alkalmazási előírásai
• Akusztika – Helyiségek teremakusztikai követelményei
• Kül- és beltéri acélszerkezetek passzív korrózióvédelme
• Faanyagvédelem
• Meglévő faszerkezetek helyszíni vizsgálata és értékelési szempontja
• Bontott faanyag minősítése újrafelhasználás előtt
• Bontott tégla minősítése újrafelhasználás előtt
• Épületgépészeti légtechnika
• Szalmabála falazatok minősítése
• Nádtető fedés
• Vernakuláris építési módok – Vályog
• Épületenergetikai audit dokumentációjának alapkövetelményei
• Nedves falak és egyéb kőműves szerkezetek vizsgálata
• Kerámia burkolatok csúszásellenállási vizsgálata és értékelési szempontjai
• Szálas hőszigetelő anyagok beépítésének tervezése és kivitelezése
• Újrahasznosított hőszigetelő anyagok alkalmazásának feltételei falak, padlásfödémek, lapostetők, ferdetetők, padlók hőszigetelésénél
• Építési anyagok életciklus elemzésének lehetséges módszerei és értékelési szempontjai
• Épületek teherviselő talajszerkezeteinek helyszíni tömörség- és teherbírás vizsgálata és értékelési szempontjai
• Építési és bontási, valamint egyéb ipari tevékenységből származó inert hulladékok feldolgozásából előállított kőanyaghalmazok alkalmazásának feltételei a magasépítésben
• Napelemes rendszerek tervezése, kivitelezése, üzemeltetése
• Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése
• Bontott burkolólapok minősítése felhasználását megelőzően
• Épületen belüli komforttényezők követelményei
• Ipari padlók tervezési és kivitelezési szabályai
• Rétegelt ragasztott faszerkezetek tervezési és kivitelezési szabályai
• Műkőszerkezetek készítésének szabályai
• Biztonságtechnikai műszaki tervezés - A védelmi és biztonságtechnikai tervezés
• Fafödémek tervezési és kivitelezési szabályai
• Beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek megszilárdult betonjának átadás-átvételi eljárása
• Települési szintű fenntartható energia- és klíma akciótervezés (SECAP) irányelve
• Építésügyi Műszaki Adattár

(Forrás: Építésügyi műszaki irányelvek – ismertető, ÉMI Nonprofit Kft. 2018 >> Iranyelvtervezet_ismerteto_EMI.pdf )

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog