2010. december 03.

Ki miért felel az épületek felújítása, átalakítása során?

Ki miért felel az épületek felújítása, átalakítása során?

Bár a legtöbb felújítási, átalakítási munka nem tartozik az engedélyköteles tevékenységek körébe, ezzel a beruházók és tervezők felelőssége nem csökken, hanem nő. A 2011. februári TFH+E rendezvény egyik konferenciája a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, kötelezettségeket és felelősséget kívánja tudatosítani.

A konferencia gazdája, a Rockwool Hungary az alábbiakban foglalja össze a rendezvény jelentőségét:

Az épületek energetikai modernizációjának, felújításának korszakát éljük, ezért különös figyelmet kell fordítanunk azok építészeti és tűzvédelmi jogszabályi előírásoknak való megfeleltetésére. Azt gondolnánk, hogy mivel a legtöbb felújítási, átalakítási munka nem tartozik az építésiengedély-köteles vagy bejelentési kötelezettség alá eső tevékenységek körébe, a beruházó döntése az irányadó, pedig ez koránt sincs így, sőt!

Azzal, hogy a jogalkotók a deregulációs folyamatok során, költségcsökkentésből kivették a felújítási tevékenységeket az engedélyezési, bejelentési eljárások köréből – tehát a hatóság nem lát rá a projektekre, ezáltal azok jogszabályoknak való megfelelését sem ellenőrzi –, nemhogy csökkentették volna a beruházói, tervezői kötelezettségeket, hanem növelték azokat, és a felelősségüket is a jogszabályoknak való megfeleltetés területén.

A Rockwool Hungary Kft. konferenciája, amelyre a Magyar Tűzvédelmi Szövetség égisze alatt kerül sor – a TFH+E szakkiállítás és konferenciasorozat keretében –, arra hivatott, hogy felfedje azokat a problémás pontokat, amelyekkel a közös képviselőknek, lakásszövetkezetek vezetőinek tisztában kell lenniük, bemutasson olyan tanulságos tűzeseteket, amelyeknél a nem megfelelő kialakításnak köszönhetően káresemény következett be, és megoldásokkal szolgáljon, hogy legközelebb ilyen tragédiák ne következhessenek be.

A konferencia célja, hogy a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokat és azzal kapcsolatos kötelezettségeket, felelősségi köröket stb. közérthető módon adja át a hallgatóságnak, amelyből olyan tudásra lehet szert tenni, amit napi szinten tudnak majd munkájuk során használni.

Jobban félünk a betörőktől, mint a tűztől: rácsokkal vesszük körbe magunkat, amelyek még a menekülésünket is nehezíthetik. De nem gondolunk például a födémáttörések lezárására, hogy a füst ne tudjon akadálytalanul terjedni az épületen belül, és emberéleteket veszélyeztetni – azt gondolom, elég, ha csak a Miskolci paneltűzre emlékezünk.

Ahhoz, hogy a későbbiekben a hasonló tragédiák elkerülhetőek legyenek, előre kell gondolkodnunk, fel kell tudnunk mérni, milyen paraméterekkel rendelkezik az épületünk, s milyen elengedhetetlen átalakításokat kell végeznünk ahhoz, hogy a jelen kor használati szokásaihoz – nagy mennyiségi jól égő anyagok alkalmazása, elöregedett hálózaton egyre nagyobb teljesítményű elektromos készülékek használata stb. – igazíthassuk épületünk védelmi szintjét.

Reméljük, a válaszokat a konferenciánkon megtalálják, várjuk, szeretettel Önöket!

Lestyán Mária
Rockwool Hungary Kft.,
szakmai kapcsolatokért felelős igazgató

 

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog