2011. július 12.

Panelfelújítás – csak minősített kivitelezőkkel

Panelfelújítás – csak minősített kivitelezőkkel

Az iparosított technológiával készült lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítését a Zöld Beruházási Rendszerben már csak az ÉMI által tanúsított cégek végezhetik. Az új minősítési rendszert az EOQ MNB-vel közösen szervezett szakmai rendezvényen nagy érdeklődés mellett mutatták be.

A kivitelezési minőség fontosságának érzékeltetésére Vida Attila, az ÉMI vezérigazgatója két tűzvédelmi vizsgálat összehasonlító videofelvételét mutatta be a rendezvényen a hallgatóságnak. Mindkét esetben ugyanannak a homlokzati hőszigetelő rendszernek a viselkedését tanulmányozták, az alkalmazott hőszigetelő anyag is, és a vizsgálat geometriai paraméterei is ugyanazok voltak. Ennek ellenére a két kísérlet teljesen eltérő eredménnyel zárult: az egyik esetben a tűz az ablak mellett felterjedt az emeleti részre és a hőszigetelés teljesen leégett, a másik esetben a hőszigetelés kibírta az előírt időtartamot. A különbség a kivitelezésben volt: a megfelelően viselkedő rendszer a gyártó által ajánlott technológiával készült, a másiknál viszont eltértek az előírásoktól.

Az ÉMI hat éve létrehozta a minőségi kivitelezők rendszerét, most a kormányzat is mellé állt ennek a kezdeményezésnek, és közpénzek felhasználása esetén kötelezővé tette, hogy minősített vállalkozás végezze a kivitelezést. Így a Zöld Beruházási Rendszer keretében az iparosított technológiával épült lakóházak energiahatékonysági rekonstrukciós és felújítási munkáit végző szakkivitelezőknek is előzetes minősítésen kell átesniük.

Az ÉMV (ÉMI Minősített Vállalkozás) rendszerét dr. Hornok Antal ismertette a szakmai rendezvényen. A minősítő rendszer – amely a kisvállalkozásoktól egészen a konzorciumokig lefedi az építőipar teljes vállalkozói spektrumát – objektív és mérhető módon kívánja a különböző követelmények teljesítését értékelni. A minősítési kritériumok a következők:

- a szakmai feladatok megvalósításában szerzett, referenciákkal igazolt gyakorlat,

- a pénzügyi lebonyolítás, a gazdasági hattér,

- a megfelelő szakmai felkészültségű, tapasztalt műszaki és alkalmazotti állomány,

- a műszaki felszereltség és felkészültség.

Panelfelújítás – csak minősített kivitelezőkkel

A minősítő rendszer nem konkurense vagy helyettesítője az ISO tanúsítványoknak, hanem a befektetők és a vállalkozók kölcsönös bizalomerősítő eszköze. Hozzájárulhat az építőipari lánctartozások felszámolásához is, mivel indokolatlan tartozásokat felhalmozott cégek nem kerülhetnek a minősítettek közé. A jelentkezők saját maguk határozzák meg azokat a szakterületeket, amelyre a minősítést kérik.

A befektető, az építtető garanciát kap az adott vállalkozás alkalmasságáról, megbízhatóságáról és ugyanígy a bankok is – amelyek sokszor bajban vannak a műszaki háttér felmérése terén – meggyőződhetnek a kivitelező építőipari vállalat felkészültségéről, ami csökkenti számukra a finanszírozás kockázatát. A közbeszerzések során a pályázat kiírója szintén informálódhat a versengő cégekről, ugyanis az ÉMI, az ÉVOSZ és a Malosz honlapjaikon közzéteszik a sikeresen minősített vállalkozások névsorát és adatait. Így végül is a piac összes szereplőjének lehetősége nyílik a tájékozódásra.

A szakkivitelező vállalkozások két tevékenységi területen minősíttethetik magukat, külön-külön vagy együttesen, ezek az épületgépészeti munkák és az építési munkák területei, mindegyiknél az energiahatékonysági épületfelújítási és rehabilitációs feladatokra fókuszálva. A minősítési folyamat elindítása előtt az ÉMI honlapján (www.emi.hu) lehet tájékozódni a minősítési szabályzatról, a díjszabásról, a tanúsítványról, és innen letölthető a regisztrációs adatlap is. A regisztrációs díj beérkezése után az ÉMI minősítő irodája kiküldi a kérelmezési dokumentum csomagot. A beadott dokumentumokat először alakilag ellenőrzik, majd ezután küldik meg a szerződéstervezetet. A szerződés aláírása és nyilvántartásba vétele, valamint az eljárási díj megfizetése után kezdődik meg a minősítési eljárás.

A minősítéshez be kell nyújtani a cégkivonatot, egy nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok (végelszámolás, lejárt kötelezettségek), NAV-igazolást a köztartozás-mentességről és a jogi minősítés dokumentációját (működési idő, honosság, Tpvt. bírságmentesség).

A minősítésnek több pénzügyi feltétele is van a teljes és a szakmai árbevétel arányát, az adózás előtti eredmény alakulását, a likviditási gyorsráta súlyozott átlagát, a saját tőke növekedési és az eladósodottsági mutatókat illetően, valamint a cégnek megfelelő pénzügyi forrásokkal és felelősségbiztosítási szerződéssel is rendelkeznie kell.

A műszaki szempontok kiértékeléséhez be kell nyújtani az öt éven belül végzett munkák referenciajegyzékét, a felelős műszaki vezetők és tisztségviselők listáját, a szakmunkások és a fizikai dolgozók állományi létszámát, a szükséges ISO és OHSAS minősítéseket, ezen kívül építési munkáknál a rendelkezésre álló eszközöket is részletezni kell.

A minősítést különböző szerződéses értékkategóriákra lehet kérni, ezeknek a követelményrendszere is eltérő. Az is előfordulhat, hogy egy cég a kért kategóriában nem felel meg, viszont az eggyel vagy kettővel kisebb szerződéses értékkategóriára megkapja a minősítést. A tanúsítvány két évre szól, visszavonásig érvényes. Az ÉMI évente felülvizsgálhatja a minősítést.

Pesti Monika


ÉMI Minősített Vállalkozások

AZ ÉMI Nonprofit Kft. 48 éves múltra visszatekintő, jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szervezet, melynek tulajdonosa a magyar állam. Szervezetünk tudományos, laboratóriumi és az építési termékek megfelelőségi igazolásának kiadása mellett építési szakértői tevékenységet is végez.

Magyarország EU-s csatlakozása óta eltelt időszakban nagymértékben felgyorsult az építőipart szabályozó, illetve annak fejlődését pozitív irányba befolyásoló jogalkotás, megváltoztak az építésügyre vonatkozó intézményrendszerek. Ezen túlmenően a szakma gyakorlásának feltételei is jelentősen szigorodtak. Az új jogszabályok alapján az építményfajták kivitelezése során az építési folyamat egyes szereplőinek tevékenységeit úgy kell végezniük, hogy azok a környezet-, a természetvédelem és az építészeti és természeti értékek védelmével összhangban legyen.

AZ ÉMI Nonprofit Kft. lett az a szervezet, amelynek kötelessége, hogy meghatározza, az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezőinek megbízásával kapcsolatos feltételeket. Szakértői munkacsoportja, az építőipari szakma és építőipar civil érdekképviseleti szervezeteinek, valamint jogi szakértők bevonásával, valamint támaszkodva a már meglévő építőipari vállalkozások minősítésére, létrehozta az ÉMI Minősített Vállalkozások Rendszerén belül az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezői kiválasztási rendszerét. A kidolgozott Minősítési Szabályzat és minősítési eljárás célja a minősítést vállaló építőipari vállalkozások felkészültségének és referencia-képességének szakszerű, objektív és mérhető vizsgálata a megrendelői igények teljes körű kielégítése érdekében.

Az ÉMI Nonprofit Kft, ÉMV (ÉMI Minősített Vállalkozások) Minősítő Irodájától, nagyon sok cég kérte a regisztrálását a minősítési eljárására, a két hónappal ezelőtt, a honlapunkon lévő Minősítési Szabályzat és hozzá kapcsolódó dokumentumok közzététele óta. A Minősítő Bizottság előtt jelenleg is több vállalkozás minősítési vizsgálatának javaslata van jelenleg. A Minősítő Bizottság a minősítési eljárási kérelmek vizsgálata után a minősítéseket a kérelemnek megfelelően megadja, hiánypótlást kér, alacsonyabb értékkategóriának megfelelő minősítésre tesz ajánlatot, vagy a kérelmezett minősítést megadja.

Panelfelújítás – csak minősített kivitelezőkkel

Az ÉMI Nonprofit Kft vezérigazgatója – Vida Attila - 2011. május 12-én ünnepélyes keretek között adta át az első ÉMI Minősített Vállalkozások, iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak minősített szakkivitelező minősítést igazoló tanúsítványt.

Juhász Péter

gazdasági-jogi szakértő

ÉMV Minősítő Iroda

 

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

Építési jog

A CSOK Plusz rendelet részletei

Kérdések és válaszok a közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét érintő változásokról

A Közbeszerzési Hatóság online tájékoztatót tart a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókat érintő válozásokról

2023. november 8. napján hatályba lépett az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény

Elérhető az új e-tanúsítás: az Épületenergetikai Tanúsítványok Országos Nyilvántartása

épjog