2017. február 11.

Építőipari innovációs együttműködések lehetőségeiről tanácskozott több mint kétszáz szakember

Építőipari innovációs együttműködések lehetőségeiről tanácskozott több mint kétszáz szakember

Az építőipari minősítésekkel, vizsgálatokkal, ellenőrzésekkel és innovatív technológiákkal foglalkozó Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) 2016-ban indított párbeszédet a magyar építőipar meghatározó szereplői között a MINNOTECH elnevezésű rendezvényével. A konferencia sikerére építve, hagyományteremtő szándékkal az ÉMI szervezésében 2017. január 31-én és február 1-jén ismét egy asztalhoz ültek a magas- és mélyépítés, az út- és vasútépítés, a tervezés, a kivitelezés, a minőségellenőrzés szakemberei, valamint az innováció, az oktatás és az építészetpolitika képviselői.

Amint azt dr. Henn Péter, az ÉMI vezérigazgatója a rendezvényen elmondta, figyelemreméltó és fontos az ágazat számára, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is több mint kétszáz szakember vett részt a rendezvényen. Ez a magas létszám is mutatja, hogy nagy igény van a szakmában a párbeszédre – olvasható az ÉMI sajtóanyagában, melyet szerkesztőségünknek is eljuttattak.

A minőségi épített környezet elérése érdekében elengedhetetlen, hogy az ágazatban dolgozók közösen kialakított és elfogadott célért, valamint egységes irányelvek alapján végezzék munkájukat. Ez különösen azért fontos – írta Füleky Zsolt építészetért és építésügyért felelős helyettes államtitkár és dr. Henn Péter, az ÉMI vezérigazgatója a Magyar Építőipar folyóirat MINNOTECH-különszámában –, mert az építőipar jelentősége a 2014-2020 közötti időszakban egyre inkább erősödik, gazdasági hozzájárulásának aránya elérheti a 7 %-ot. Éppen ezért az ágazat felelősségét is azonosítani kell: az építőipar innovatív építőanyagokkal és technológiákkal, hatékony eljárásokkal, környezetbarát és energiahatékony megoldásokkal, illetve mindezeket eredményező együttműködésekkel a fenntartható gazdaságfejlesztés katalizátora lehet – emelték ki a szakemberek.

Építőipari innovációs együttműködések lehetőségeiről tanácskozott több mint kétszáz szakember

Az együtt gondolkodás, az irányok és célok közös meghatározása azonban nem csupán az építőipar folyamatos erősödése és a gazdaságban betöltött meghatározó szerepe miatt lényeges. „A minőségi épített jövő mindannyiunk érdeke – írta Füleky Zsolt és dr. Henn Péter az említett folyóirat köszöntőjében –, ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha mi, az építőipar szakemberei és meghatározó szereplői együtt teszünk a minőség emelkedéséért és megtartásáért, amihez kiváló kiindulópontot jelent a MINNOTECH konferencia."

A Velencén megrendezett MINNOTECH 2017 – Párbeszédben az építésügyi minőségért és innovációért konferencia célja az volt, hogy a kormányzati döntéshozók, a perspektivikus iparágak képviselői, a tudásközpontok, a piacosítást támogató és a hídképző szervezetek párbeszédét egy közös iparfejlesztési platform kialakítása, és konkrét ipari innovációs együttműködések felé terelje.

A konferencia résztvevői az ágazat meghatározó szereplői által bemutatott vitaindító prezentációk és kerekasztal-beszélgetések segítségével folytathattak párbeszédet, és gondolkodhattak közösen a fejlődés lehetőségeiről a minőségüggyel, a műszaki szabályozással, az építésfelügyelettel, az intelligens technológiákkal és a kormányzati célokkal kapcsolatban.

Építőipari innovációs együttműködések lehetőségeiről tanácskozott több mint kétszáz szakember

A szakmai információk, adatok összegyűjtésének, valamint ezek elérhetővé tételének és használatának jelentősége a szakmában, az innovatív és környezetkímélő megoldások és alkalmazásuk, továbbá a fenntarthatóság meghatározó gondolatai voltak a konferenciának. A jelenlévők megismerhették többek között részletesebben az ÉMI, a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és a BOSCH részvételével Miskolcon, mintegy 5 milliárd forint innovációs támogatással megvalósuló Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ létrehozásának projektjét, és bővebb információt kaptak az építésügyet érintő jogszabályváltozásokkal kapcsolatban is. Lényeges gondolatként fogalmazódott meg az előrelátás, előre tervezés, valamint a közös gondolkodás és tettek jelentősége az építésügyben, továbbá konkrét példákon keresztül bizonyosodhattak meg az építőipari együttműködések hasznosságáról.

Abban a konferencia minden jelenlévője egyetértett, hogy a magas minőségben és fenntarthatóan megvalósított épített környezetet létrehozni (anyaghasználat, kivitelezési minőség, funkcionalitás és épületüzemeltetés) csak az építésben érintett szereplők rendszeres párbeszédével és egy emelt szintű szakmai megvalósítást támogató környezet létrehozásával lehet. A magyar építési kultúra megújításában a MINNOTECH is szerepet vállal – fogalmazza meg az ÉMI sajtóanyaga.

 

 

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

Építési jog

2021. január 1-jétől jelentősen változtak az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírások

2021 januárjától új szabályok alapján adják ki a lakóházak hatósági bizonyítványát

A szomszédok már tájékozódhatnak az egyszerű bejelentésű épületekről is

2021-től nem csak 25 % megújuló energiával lehet teljesíteni a Közel Nulla Energiaigény követelményét

Továbbra is elektronikusan folytathatóak le a településképi és településrendezési eljárások

épjog