2013. február 20.

Pályázat a Lábatlani Cementgyár bontására

Pályázat a Lábatlani Cementgyár bontására

A Holcim Hungária Zrt. szakszerű bontásra hirdeti meg a tulajdonát képező, 20 hektáron elterülő Lábatlani Cementgyárát, annak több mint 100 épületét, felépítményét és berendezéseit. 

A következő 3 tevékenységre várunk ajánlatot:

1. Bontás: A gyár épületeink és felépítményeinek bontása, barnamezős beruházási  területté történő előkészítése, építési hulladék, törmelék szétválogatása.

2. Hulladékkezelés: Külön tervet és ajánlatot kérünk a hulladék kezelésére, hasznosítására és az abból származó bevételre.

3. Rekultiváció: Külön ajánlatot kérünk a pályázati kiírás alapján a teljes terület rekultivációjára.

A fenti 3 tevékenység bármelyikére külön is lehet pályázatot benyújtani, értékelésük is külön történik. Az épületek bontásához szükséges engedélyek beszerzése nem a pályázó feladata.

A munkálatok befejezésének tervezett időtartama 2 év.

Értékelési szempontok:

  • a balesetmentes munkavégzés biztosítása érdekében tervezett intézkedések terve,
  • az elmúlt két évben végzett referencia bontási munka,
  • munka- és egészségvédelem területére vonatkozó referencia,
  • a projekt összköltsége, melynek tervezésekor a hulladékok hasznosításból származó bevétel figyelembe vétele.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2013. március 11., 12:00 óra.

Cím: Lábatlani Cementgyár, Phil Gager, 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.

A pályázatokat 2 példányban, magyar vagy angol nyelven kérjük.

Részletes tájékoztató a +36-33/542-618, +36-30/9317-646 telefonszámon, Bajzák Zsófiától kérhető.

A helyszínről készült fotó:

Pályázat a Lábatlani Cementgyár bontására

A bontásra kijelölt épületek előre egyeztetett időpontban megtekinthetők. A bontással kapcsolatos minden felelősség a pályázót terheli. A Holcim kiértékelő testülete a beérkezett ajánlatok közül a legjobb ajánlatot adó 3 pályázóval március 12-18 között személyes találkozót kezdeményez és március 21-én döntést hoz, melyről minden pályázót írásban tájékoztatunk. 

(X)

sajátjaink

sajátjaink

hírlevél-feliratkozás