2009. október 18.

Átlagos terhelésű és egyszerűbb geometriájú födémek

Átlagos terhelésű és egyszerűbb geometriájú födémek

A félig előregyártott födémnek számító Porotherm födémrendszer kerámiaborítású feszített vasbeton gerendái a hagyományos betongerendákkal megegyező nagy teherbírást adnak a födémnek, ám könnyűek.

A vasbeton építészet 20. századi elterjedéséig igazán jó, tartós, nagy teherbírású és kis szerkezeti magasságú térlefedések nem léteztek. Ebben hozott változást a vasbeton megjelenése, amivel – a vasbeton minőségének folyamatos javulásával – egyre nagyobb és nagyobb távolságok áthidalása vált lehetővé. A korábbi faanyagú 3-4 méteres lefedések mára 10 méteres fesztávokká váltak, amihez pár tíz centiméteres szerkezeti vastagság járul.

A vasbeton különféleképpen használható födém építésére: készülhetnek üzemben előregyártott födémelemek, vagy akár a teljes födém kiönthető a helyszínen is. Első esetben az elemeket csak be kell emelni a helyükre (ami a fesztáv függvényében néha nem is olyan könnyű feladat), kiöntésnél viszont a teljes födémet alá kell zsaluzni, illetve nagy teherbírású támaszrendszerrel alá is kell támasztani. A családi házak födéme e két véglet között különféle műszaki megoldású rendszerben építhető meg. Általában előnyös azokat a megoldásokat választani, melyek kevés járulékos szerkezetet, berendezést, gépezetet igényelnek. A ma épülő családi házak jelentős része még különösebb gépesítés és állványzat nélkül készül, ezért is kell számolni a beépítendő építőanyagok tömegével is.

A Porotherm födémrendszer félig előregyártott födémnek számít. A kerámiaborítású úgynevezett feszített vasbeton gerendák a hagyományos betongerendákkal megegyező nagy teherbírást adnak a födémnek, ám csekély a tömegük (16 kg/fm), így daru nélkül, kézzel is beemelhetők. A gerendák széles hosszválasztéka miatt 7 méter fesztávolságig a legtöbb szerkezet – akár a gerendák darabolása nélkül is – lefedhető, de ha szükséges, a 25 centiméteres ugrásokkal gyártott elemek mindkét végükön vághatók.

Átlagos terhelésű és egyszerűbb geometriájú födémekÁtlagos terhelésű és egyszerűbb geometriájú födémekÁtlagos terhelésű és egyszerűbb geometriájú födémek

A gerendák közé kerülő Porotherm födémbéléstest is kerámia anyagú. A rugalmas gerendakiosztás és a teherbírás igényeihez való igazodás érdekében e termék kétféle (45 és 60 cm-es) méretben készül, de mód van a kettőzött gerendakiosztásra is, ami a még nagyobb teherbírás elérésére, illetve nagyobb fesztávok lefedésekor használatos. Amennyiben különösen nagy teherbírású szerkezetre van szükség, lehetőség van a felbeton vastagságának növelésére. (A nagyobb felbeton-vastagsággal a szerkezetben keletkező erőkar megnő, így a vasbeton erősebb lesz.)

A födémrendszer bentmaradó zsaluként működik, teherbíróvá a rákerülő vasalt beton megszilárdulásával válik. (A félig előregyártott kategória erre utal: maguk az elemek már készen vannak, de teherbíró szerkezetként csak a felbetonnal együtt dolgoznak.)

Az egységes alsó kerámiafelület kiváló vakolattartó tulajdonságokkal rendelkezik, és a homogén érintkező felületek: a kerámiaburkolatú gerenda és béléstest miatt repedésmentes födém építhető belőle. Az előregyártott gerenda és béléstest képezte bentmaradó zsalu a rákerülő beton által együttmozgó elemmé válik, így a födém alsó síkján nem keletkezhet repedés az egyes előregyártott elemek különböző irányú és erősségű mozgása miatt. A födémet a felbeton megkötéséig ritkított támaszokkal kell alátámasztani. Az előfeszített, azaz a gyártáskor bizonyos „ferdeséggel” készülő gerendák a rájuk kerülő súly hatására hajlanak le (amivel „ferdeségük” kiegyenlítődik), így érve el végleges alakjukat, és alkotva sík födémet.

Átlagos terhelésű és egyszerűbb geometriájú födémek

A nútféderes Porotherm koszorútéglát a födém elé, a fal külső síkjába kell építeni. Ezek a kerámiaelemek keményhab szigeteléssel készülnek, ezáltal tökéletesen megoldják a koszorú hőszigetelését. A koszorútégla egyben zsaluzatként is szolgál, így nincs szükség külön koszorúzsaluzatra. A koszorútégla nem csak Porotherm, hanem mindenféle födémhez alkalmazható, illetve felhasználható tetőtéri térdfalak vasbeton pilléreinek hőszigetelésére is. Kiváló tulajdonsága, hogy külső kerámiafelülete által ugyanolyan jó tapadást biztosít a rá kerülő vakolatnak, mint a körülötte elhelyezkedő tégla, és a kerámiafelületet sem szakítja meg.

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog