2010. április 29.

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

A nap fényét a zöldtetőn átvezetett csövön továbbítják a pincébe, és hőszivattyút, szivárgórendszert is láthatnak itt működés közben a jövő szakmunkásai. Bemutatjuk a gödi Piarista Szakiskola építését, ahol folyamatos vízbetörésekkel küszködtek a kivitelezők, visszatekintve mégis azt állítják: „élmény volt az építkezés”.

A gödi Piarista Szakiskola pince + 2 szintes + zöldtetős, 1303 m2 hasznos alapterületű épületét rendkívül gyorsan, 2008 novemberétől 2009 augusztusáig, azaz mindössze 10 hónap alatt építette fel a generálkivitelező Confector Kft. A Dunapart nedves, vízerekkel átszőtt talaja esetenként rendkívüli nehézségekkel állította szembe az építőket, a munka mégis mindvégig rendkívül szervezetten folyt. Holman Attila, a cég ügyvezetője szerint „élmény volt az építkezés”: mindenki pontosan ismerte a saját feladatát, és igyekezett azt teljes felelősséggel elvégezni, mégpedig anélkül, hogy a másik munkáját akadályozta, hátráltatta volna. Mint hozzátette: a higgadtan, gördülékenyen folyó munkától már szinte elszoktunk a hazai építőiparban, ahol az egyes projektek szereplőinek egy része gyakran valamiért beszorított, kiszolgáltatott helyzetben dolgozik – azaz inkább csak vergődik.

Az eredményes munka egyik titka itt a pontos és átgondolt szereposztás volt, de Holman Attila úgy gondolja: ugyanilyen fontos, hogy itt egyik szereplőnek – sem az építtetőnek, sem a tervezőnek, sem a lebonyolító műszaki ellenőrnek, sem a kivitelezőnek – nem volt olyan mögöttes szándéka, ami tönkretette volna a viszonyokat, és iszapbirkózássá tette volna a munkát. Ugyanis hiába szabályoznak valamit jogi eszközökkel, szerződésekben, ha a megállapodást kötő feleknek titkolandó céljaik vannak. A Piarista Szakiskola esetében minden szereplőnek azonos cél lebegett a szeme előtt: a rendeltetésének megfelelő lehető legjobb minőségben, a lehető legköltségtakarékosabban felépíteni a házat. Ha ez az egyetértés megvan, akkor lehet látványosan gyorsan és eredményesen dolgozni – hangsúlyozza a Confector-ügyvezető.

A címben is említett nehézségekkel rögtön az építkezés elején szembesültek a szakemberek: amint a dunaparti építési telken kiemelték a pince munkagödrét, folyamatos vízbetörésekkel, nedves, leszakadó falakkal kellett megküzdeniük. A víz elleni harc az egész építkezést meghatározta: szádfalat építettek, ideiglenes és megmaradó szivárgórendszert építettek ki. Természetesen a pinceszerkezet szigetelését is különös gonddal kellett elvégezni, felületszivárgót is be kellett építeni. A megmaradó szivárgórendszer működését természetesen folyamatosan felügyelik a beépített ellenőrzőkutak segítségével.

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

A telek adottságai miatt a nem lehetett mindegyik műhelyt a földszinten helyezni. Így került az asztalos gépműhely a pincébe. A sok megoldott nehézség mellett előnye ennek a telepítésnek, hogy a földbe került az egyik legzajosabb műhely, így az kevésbé zavarja a környezetet.

A megvalósult épület nagy erénye – s ez a tervezői és kivitelezői munkát egyaránt dicséri –, hogy „elfogadja saját szerepét”: szakmunkások képzésére alkalmas műhelyeket tartalmaz, egyszerű és célszerű kialakítással; nem is törekszik ennél többre, különleges építészeti bravúroskodásra. Az viszont kifejezett cél, hogy a ház maga is tanítsa a jövő szakembereit: megismertesse őket olyan megoldásokkal, amelyek egyre inkább részei lesznek az elkövetkező évtizedek építőipari gyakorlatának. Ugyanakkor ezek a megoldások sem öncélúak és pusztán demonstratív jellegűek, hanem fontos szerepük van a ház energiatakarékos, környezetbarát kialakításában. Lássunk néhányat ezek közül:

• Zöldtető – Az építési engedélyt azzal a feltétellel adták ki, hogy az nem csökkenti a dunaparti ökológiai környezet zöldfelületét. Ezt a lapostetőn kialakított zöldtető kialakításával érték el.

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

• Speciális bevilágítók („Solar Spot”) – Az optimális helykihasználás miatt szükség volt arra, hogy a pinceszinten is tanműhelyeket alakítsanak ki; ezek energiatakarékos megvilágítását szolgálják azok a speciális bevilágítók, amelyek a fényt a tetőről képesek bevezetni az épület belsejébe. Így kevesebb mesterséges megvilágítást kell alkalmazni, illetve azt rövidebb ideig kell üzemeltetni. A föld alatt lévő tér nincs teljesen elszakítva a külvilágtól, bent is érzékelhetővé válik, hogy mikor süt ki a Nap, mikor felhősödik be az ég.

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

• Járható üvegfödémek – Az árkád padlójába járható üvegfödém mezők kerültek, melyek a pincei közlekedőfelületet világítják be.

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

• Geotermikus és pelletkazános fűtés – A megújuló energiaforrásokat használó berendezések a ház költségtakarékos és korszerű fűtését teszik lehetővé.

Az új tanműhelyekben 2009 szeptemberétől kezdték meg a munkát a szakmunkás-tanulók és oktatóik. A gondosan tervezett és kivitelezett épület remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy felnőjön az a szakember-generáció, amelynek ez az igényes épített környezet lesz a mérce leendő munkáiban is.

B. G.

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Higgadt építkezés nehéz körülmények között

Közreműködők

Megrendelő: Piarista Nonprofit Kft.

Generáltervező: M-Teampannon Kft.

Vezető tervező: Golda János DLA

Építész munkatárs: R-124 Műhely Bt., Radnóczi László, Buella Csaba, Kertesy Bálint, László Tamás

Szerkezet: Kenese István

Épületgépészet: Demeter Tamás

Épületvillamosság: Nyári Ilona

Tűzvédelem: Glück Gábor

Technológia: Prohászka József

Akusztika: Kotschy András

Közmű: Bíró Attila

Lebonyolító műszaki ellenőr: Golda Gábor

Generálkivitelező: Confector Kft.


Idén húsz éves a Confector

A Confector Mérnökiroda Kft. 2010 decemberében lesz 20 éves. A generálkivitelezéssel (valamint Rehau- és Schüco-profilokból készült, műanyag, illetve alumínium nyílászárók forgalmazásával) foglalkozó cég számos rangos építkezésért és felújításért volt felelős az elmúlt két évtizedben; jelentős részüket egyházi megrendelésre végezték.

A Confector több szakmai díjat is kapott:

• 2001-ben egy német vállalkozói alapítványtól az Initiative Preis közép-kelet-európai első díját,

• 2002-ben Építőipari Nívódíjat a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség templomáért (Budapest, Kékgolyó utca),

• 2003-ban ugyanezért az épületért az Akadálymentes Épület Nívódíjat,

• 2009-ben Budapesti Építészeti Nívódíjat az újpalotai római katolikus plébániatemplom építéséért.

A társaság két fontos minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik:

• az OHSAS 18001 (MSz28001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszert és

• az ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszert.

 

 

hírlevél-feliratkozás

épjog