2013. november 04.

Fordított rétegrendû lapostetõk is szigetelhetõk expandált polisztirolhabbal

Fordított rétegrendû lapostetõk is szigetelhetõk expandált polisztirolhabbal

Lapostetõk hõszigetelésére kétféle módszer ismert: az egyenes és a fordított rétegrend. Elõbbinél a vízszigetelés védi a hõszigetelést a nedvesség káros hatásától, és a csapadékvíz elleni szigetelés van legfelül. A másik esetben a nedvességálló hõszigetelés alatt védetten helyezkedik el a vízszigetelés.

A fordított rétegrendnek az az elõnye, hogy

  • a vízszigetelés védett a mechanikai hatásoktól mind a kivitelezés, mind a használat fázisában, és megvédi a vízszigetelést az ultraibolya sugárzástól, ami gyorsítaná a vékony lemezek öregedését;
  • kisebb lesz a vízszigetelés napi és éves hõingadozása, amivel kitolódik annak élettartama;
  • a szerkezet páratechnikailag nyitott, a vízszigetelés egyben a meleg oldali párazárásról is gondoskodik.

A fordított rétegrend számos elõnye csak szigorú feltételek mellett élvezhetõ. A beépített hõszigetelésnek nedves környezetben is tartósan meg kell õriznie jó tulajdonságait, amire eddig csak az extrudált polisztirolhab lemezek (XPS) voltak alkalmasak. Az Austrotherm formahabosított expandált polisztirolhab hõszigetelõ anyaga, a Zenit ezen a területen nyújt új, gazdaságos megoldást.

Fordított rétegrendû lapostetõk is szigetelhetõk expandált polisztirolhabbal

 

Passzívház is tervezhetõ fordított tetõvel

A termék engedélyezését hosszas vizsgálatok elõzték meg. A laboratóriumi vizsgálatok során a diffúziós vízfelvétel és a ciklikus fagyasztás-kiolvasztással szembeni ellenállóképesség volt a legfontosabb jellemzõ. A termék nyomószilárdsága a 300 ciklusos vizsgálat után is megfelelõ volt. A Zenitet elõször 2008 õszén építették be fordított rétegrendû lapostetõbe. Az egy évvel késõbb kivett mintákon újabb ellenõrzéseket végeztek. A hõvezetési tényezõje továbbra is megfelelt a közölt értéknek, víztartalma pedig a megengedett 1 százalék helyett csak 0,003 százalék volt. Ezek alapján adta ki az ÉMI Kht. a 220/2008 szám alatti ÉME engedélyt, mely szerint a Zenit formahabosított expandált polisztirolhab alkalmas egyhéjú, fordított rétegrendû melegtetõk (nem járható tetõk, járható tetõk, zöldtetõk) hõszigetelésére, illetve meglévõ tetõk utólagos hõszigetelésére (plusztetõ).

Fontos megemlíteni, hogy miként az extrudált polisztirolhab hõszigetelõ anyagok, úgy a Zenit is csak egy rétegben építhetõ be fordított rétegrendû tetõkbe. A Zenit termékre – mint sok más építõanyagra is – az ÉMI utóellenõrzési vizsgálatot írt elõ. Ennek során ismét az eredeti beépítésbõl, immár négy év elteltével vettek mintát. A vizsgálat ezúttal az anyag nyomószilárdságát, nedvességtartalmát és a hõvezetési tényezõjét érintette. Mindhárom érték meghaladta a követelményszintet, így például a termék nedvességtartalma a korábbi mérési eredménnyel megegyezõen alacsony volt. A minden vastagságban egyforma (0,035 W/mK) hõvezetési tényezõ, a 40 cm-es maximális gyártási vastagság révén lehetõvé vált a passzívházak fordított tetõvel való tervezése is, és alkalmazásával a 2020-tól várhatóan érvényes követelmények is elérhetõk.

Fordított rétegrendû lapostetõk is szigetelhetõk expandált polisztirolhabbal

 

Tetõfelújításkor megtartható a régi vízszigetelés

Jelentõs elõnye ennek a megoldásnak az is, hogy meglevõ tetõk felújítására is alkalmazható. Gyakran állunk szemben azzal a helyzettel, hogy a lapostetõ hõszigetelése nem megfelelõ, de a rajta lévõ vízszigetelés ép, sõt, nem ritkán frissen felújított. Ebben az esetben a lakóközösség nem szívesen vállalja a vízszigetelés felbontását, egyrészt a költségek miatt, másrészt attól tartva, hogy az új vízszigetelés korántsem lesz olyan jó, mint a régi. Mégis, mind energiatakarékossági szempontból, mind pedig a pályázati lehetõségek miatt célszerû fokozni a tetõ szigetelõ képességét.

Az Austrotherm Zenit segítségével egyszerû a feladat: a meglévõ vízszigetelésre szorosan illesztve kell tenni a hõszigetelést, majd geotextília és kavicsréteg segítségével a rögzítés is megoldható. A kivitelezésnél ügyelni kell arra, hogy a sérülékeny vízszigetelés ép maradjon. Az új hõszigetelõ réteg nemcsak az energiafogyasztást csökkenti, hanem védi a vízszigetelést a környezet káros hatásától, így élettartama nõ, a tetõ karbantartási igénye csökken.

 

hírlevél-feliratkozás

épjog