2024. május 27.

Üveggyapot, ahogy eddig nem ismertük

Üveggyapot, ahogy eddig nem ismertük

Bizonyos termékek nagyon sok fejlesztési potenciállal rendelkeznek. Ezek közé tartozik az üveggyapot, amely az elmúlt években – az URSA technológiai fejlesztéseinek köszönhetõen – a szálszerkezet módosítása révén olyan mûszaki tartalmakat tudott elérni többek között nyomószilárdság és dinamikai merevség tekintetében, amelyet eddig csak más anyagból készülõ ásványgyapot termékek tudtak. Eközben megõrizte kiemelkedõ hõszigetelõ képességét, alakvisszanyerõ erejét, így a beépítés közben is jelentõsen alacsony tud maradni a termék sérülésének, összenyomódásának veszélye. Mindemellett 30-40 százalékkal kisebb a súlya a megszokottnál. Ennyivel könnyebb tehát a beépítés és a szállítás is.

 

A szálas szerkezetû ásványgyapot termékek évtizedek óta meghatározó szigetelõanyagai épített környezetünknek. Az ásványgyapot gyûjtõszó számos termékfajtát magában foglal, hiszen azok különbözõ ásványi eredetû alapanyagokból készülhetnek. Ezek az alapanyagok határozzák meg a termékek elõnyös tulajdonságait. Az újgenerációs üveggyapotok egyértelmûen kedvencek az ásványgyapotok között, ami sokoldalúságuknak köszönhetõ. Az üveggyapotok széles körben használhatók, és különösen indokolt az alkalmazásuk abban az esetben, amikor a kitûnõ hõszigetelõ képesség mellett szükség van jó akusztikai – azaz hangszigetelési és hangelnyelési – funkciókra, páraáteresztõ képességre, valamint tûzállóságra is. Az üveggyapot ilyenkor az elsõként szóba jöhetõ választás a más típusú ásványgyapotokkal szemben.

 

Miért éppen az üveggyapot mellett tegyük le a voksunkat?

Az URSA üveggyapotok hõszigetelõ képességét mutató lambda érték kiváló, jellemzõen 0,032 – 0,039 W/mK közötti.

Akusztikai szempontból a fizikai adottságok számítanak: az a legmagasabb teljesítményt nyújtó termék, amelyik hosszú, vékony, rugalmas szálakból áll. E tekintetben – alapanyagából következõen és gyártástechnológiájának köszönhetõen – egyértelmûen az üveggyapot akusztikai tulajdonságai a legkiválóbbak. Nem véletlen, hogy többnyire az üveggyapotot alkalmazzák könnyûszerkezetes falak, gipszkarton rendszerek hangszigetelésének készítésekor, illetve teremakusztikai szigetelésekhez is elõszeretettel tervezik be.

A páraáteresztés tekintetében szintén verhetetlen az üveggyapot. Bár közel hasonló tulajdonságokkal rendelkezik mindegyik ásványgyapot, a hidrofóbizált üvegszálaknak köszönhetõen még az anyagszerkezeten áthaladó pára sem okoz stabilitás vesztést vagy egyéb minõségi romlást a beépített üveggyapot szigetelõanyag termékben. Egyébként pedig „áll, mint a cövek”. És ez nemcsak az újgenerációs URSA TECTONIC szigetelõtáblákra igaz, hanem a régóta jól ismert sárga színû URSA üveggyapotokra is.

Az ásványgyapot termékek gyártása különbözõ alapanyagokból, magas hõmérsékleten történõ olvasztással történik. Fontos adat, hogy az üveggyapot szigetelések gyártásához szükséges üvegszálak megolvasztásához 1200 °C szükséges. Tûzvédelmi besorolás szerint az ásványgyapotok „A” kategóriát képviselnek, azaz nem éghetõk. Ennek megfelelõen az ásványgyapotok mindegyik típusa – köztük az URSA TECTONIC üveggyapot szigetelõtáblák – az épületszerkezetek meghatározó építõelemei lehetnek.

Üveggyapot, ahogy eddig nem ismertük

 

Környezettudatosság és egészség

Az URSA vállalat termékei folyamatosan haladnak azon az úton, ahol a gyártás fokozatosan egyre nagyobb mértékben áll át természetes, környezetbarát anyagokra. Jelentõs URSA-fejlesztés a 2023. évtõl a lignin kötõanyag folyamatosan növekvõ arányú bevezetése az URSA üveggyapot termékek gyártásába. A „természetbarát” alaptulajdonság egyúttal „egészségbarátságot” is jelent: az üveggyapot szálasanyag szigetelések beépítése hozzájárul az egészséges beltéri levegõhöz, amit a Blue Angel tanúsítvány is egyértelmûen igazol.

 

A százalékos arányok szerepe

Alapanyag szempontból a környezettudatosságot a felhasznált nyersanyagtartalom tömege és az újrahasznosított, illetve frissen kitermelt nyersanyagok százalékos aránya határozza meg.

Más, azonos mûszaki teljesítményû ásványgyapotokkal összevetve az üveggyapot gyártása kb. 30-40 százalékkal kisebb tömegû alapanyag felhasználásávál történik. Az újrahasznosítottsági érték az üveggyapotok esetében körülbelül 80 százalék, tehát mindössze 20 százaléknyi „frissen kitermelt” anyagra van szükség a gyártáshoz. Ez a mennyiség olyan elenyészõ, hogy gyakorlatilag bányászni sem szükséges, hiszen akár már külszíni „lapátolás” segítségével is elõállítható. Az üveggyapot térfogatsûrûségét és újrahasznosítottanyag-tartalmát figyelembe véve világos, hogy az üveggyapot gyártása mintegy 90% százalékkal kevesebb – a természetbõl frissen bányászott – alapanyagot igényel, mint egyéb ásványgyapotoké.

Az üveggyapot termékek életciklusuk végen teljes mértékben újrahasznosíthatók. Az alapanyagokból (üveg, kvarchomok) eredõen az üveggyapot szigetelõanyagok az adott épületszerkezetet sem terhelik meg fölösleges plusz súllyal, ami például egy felújításra váró régi és valószínûsíthetõen már nem túl masszív tetõszerkezet esetében elsõdleges választássá teszi ezeket a termékeket.

Mindent összevetve nyilvánvaló, hogy az üveggyapot szálas szigetelõanyagok beépítésével könnyebb és sokkal környezetbarátabb termékek alkalmazásával teljesülnek az épülettulajdonosok és az építõipari szakma legmagasabb szintû elvárásai. Miképpen az URSA jelmondata megfogalmazza: "Szigetelés egy jobb holnapért"

 

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog