2019. szeptember 09.

Az ablak ne legyen gyenge pont a tetõn

Az ablak ne legyen gyenge pont a tetõn

A tetõ alapvetõ feladata a ház védelme a külsõ (elsõsorban idõjárási, mechanikai) hatásokkal szemben, ám amikor tetõsíkablakot építünk be, akkor óhatatlanul megbontjuk ezt a „védelmi pajzsot”, azaz kockáztatjuk az épület biztonságát. A helyes beépítés azt jelenti, hogy elhárítjuk ezt a veszélyt, vagyis a tetõszerkezet rétegrendjének minden elemét megfelelõen csatlakoztatjuk a nyílászáró-szerkezethez. A gyártók erre a célra fejlesztették ki a különbözõ beépítési kiegészítõket; az alábbiakban a Fakro által kínált megoldásokat ismertetjük, a tetõ külsõ felülete felõl befelé haladva.

A burkolókeretek fõ feladata a vízzáró kapcsolat kialakítása a tetõhéjazat és az ablaktok között. A Fakro speciális Thermo burkolókerete emellett energetikai szerepet is betölt: olyan helyen szigeteli a tetõablakot, ahol erre más mód nincs; a tetõ síkjából kiemelkedõ részt szigeteli körbe egy 2 centiméteres réteggel. A hõszigetelõ burkolókeret használata akár 10%-kal javíthatja a tetõtéri ablak hõátbocsátási tényezõjét.

Az ablak ne legyen gyenge pont a tetõn

Tovább haladva befelé a következõ réteg a páraáteresztõ fólia. Ennek az ablakszerkezethez való csatlakoztatására speciális fóliagallér szolgál; ez pótlólagos hõszigetelést is tartalmaz a cseréplécek vonalában. A tetõtérablakok méretrendszerének megfelelõ méretekben készül, így az elhelyezésük egyszerû, tehát biztonságos megoldást nyújt.

Továbblépve a tetõtéri ablak tetõn belüli szerkezetéhez: ezt egy hõszigetelõ szalag pótlólagosan szigeteli. Itt arra kell ügyelni, hogy a szarufák közé be kell férnie az ide tervezett ablaknak a szigetelõszalaggal együtt is.

A belsõ tér felõli oldalon az utolsó fontos réteg a párazáró fólia – ennek a tetõablakhoz való csatlakoztatására is fóliagallér szolgál, mely szintén a tetõablakméretekhez igazodva áll rendelkezésre. Egy speciális ragasztószalaggal oldható meg itt a valóban párazáró és légzáró kialakítás.

Az ablak ne legyen gyenge pont a tetõn Az ablak ne legyen gyenge pont a tetõn

Fontos kiegészítõ elem lehet a toktoldó, mely a tetõablak faszerkezetének megfelelõ kivitelben készül – ez a tok méretének növelésére szolgál. A tetõtérben a belsõ burkolatot a tetõsíkablak aljánál függõlegesen, a tetejénél vízszintesen ajánlott kialakítani, hogy a helyiségben felszálló meleg levegõ itt is könnyen biztosítani tudja azt az áramlást, ami cseréli a levegõt ebben a térrészben. Ez a téli idõszakban óhatatlanul hidegebb az üvegezés jobban lehûlõ felülete miatt. Ha lehetõvé tesszük ezt az áramlást, akkor a párának „nincs ideje” kicsapódni a hûvös felületre. Ha a tetõre merõlegesen alakítják ki itt a burkolatot, akkor az ablak alján és tetején keletkezhetnek páralecsapódási problémák. Ilyen – helytelennek tekinthetõ – kialakítást néha azért terveznek, mert attól tartanak, hogy másként ezeken a helyeken elvékonyodik, vagyis kevésbé szigetel a szerkezet. Itt kaphat szerepet a toktoldó, ennek alkalmazásával ugyanis ez az „elvékonyodás” mérsékelhetõ.

Az ablak ne legyen gyenge pont a tetõn Az ablak ne legyen gyenge pont a tetõn

Egyre népszerûbbek napjainkban a szarufa feletti hõszigeteléssel épült tetõk; ebben az esetben kissé más módon kell beépíteni a tetõablakot. Ehhez fejlesztette ki a Fakro a Purenit beépítõkeretet. Ezt négy helyen kell összecsavarozni, így lépcsõs kialakítású tok alakítható ki, mely speciális ragasztószalaggal tehetõ víz- és szélzáróvá.

Az ablak ne legyen gyenge pont a tetõn

Ugyancsak népszerûek manapság a lemezfedéssel készült tetõk. Ebben az esetben a bádogos maga is lehajlítgathatja a tetõfedõ lemez anyagából az ablak burkolókeretét – ehhez a Fakro pontos részletrajzokat tud biztosítani. Arra kell figyelni, hogy a burkolókeret doboza nem tartalmazza a csatlakoztatásra szolgáló oldallemezeket, tehát ezeket külön meg kell rendelni. Ilyen esetekre egyébként kétféle burkolókeretet ajánl a Fakro: az egyik az úgynevezett klikkes-modulos, a másik a korcolt lemezfedéshez alkalmazható.

Az ablak ne legyen gyenge pont a tetõn Az ablak ne legyen gyenge pont a tetõn

Kapcsold cikkek:

hrlevl-feliratkozs

épjog