Deceuninck

 

2021. március 05.

Teremtsünk csendet a földszintre!

Teremtsünk csendet a földszintre!

A családi házakban megteremtendő kellemes légkör érdekében nemcsak az épület hőszigeteléséről, hanem a házon belüli zajok kiküszöböléséről is gondoskodni kell.

A válaszfalak szigetelése nyilvánvalóan szükséges, de emellett a lakószintet lakószinttől elválasztó köztes födém zajmentesítésére, azaz minőségi lég- és lépéshang-szigetelésére is törekednünk kell. Mivel ilyen födémek esetében az elválasztott terek hőmérséklete gyakorlatilag azonos, nincs akaratlan hővándorlás az épületszintek között, ezért itt az akusztikai szigetelés a megoldandó műszaki feladat, nem a hőszigetelés. Nem állítható, hogy az emeleten visítva randalírozó gyerekek zaja teljesen kiküszöbölhető – nem is cél –, azonban sokat tehetünk azért, hogy legalább a család normál üzemét élvezhető decibelkeretek közé szorítsuk a házban.

Teremtsünk csendet a földszintre!

A léghang fogalma alatt a levegőben terjedő hangot értjük, lépéshangként pedig a járkálás, bútortologatás által okozott hangokat definiáljuk. A léghanggátlás mértéke egyenesen arányos a födémszerkezet tömörségének és tömegének növekedésével. A maximum 10 százalék alatti üregtérfogattal rendelkező födémek esetében a léghanggátlás becsülhető a fajlagos tömeg alapján. Például egy 15 cm vastag monolit vasbeton födém 360 kg/m2 felülettömeggel körülbelül 54 dB alap léghanggátlási értékkel fog rendelkezni. Az alap szigetelési érték akusztikailag javítható, amennyiben a meglévő födémszerkezetre úsztatott padozati kialakítású rétegrendet helyezünk – ám a gyakorlatban ennek a minimális javító hatásával nem szoktunk foglalkozni.

A lépéshang-szigetelések esetében azonban már más a helyzet: itt hiába növelnénk a teherhordó födémszerkezet m2 tömegét, ez csak kismértékben járulna hozzá a megfelelő lépéshang-szigetelés eléréséhez. Lépéshang-szigetelés létrehozásához szükség van egy úsztatott szerkezetű padozati réteg kialakítására a meglévő teherhordó födémszerkezeten. Akusztikai működésének elve a tömeg-rugó elvén írható le. A tömeg az aljzatbeton vagy esztrich réteg – ez fogadja a hideg vagy meleg padlóburkolatot –, a rugó pedig az aljzatbeton és a teherhordó födém közé elhelyezendő táblás ásványgyapot. A lépéshang-szigetelés értékének növelése tehát értelemszerűen három paraméterrel befolyásolható: az aljzatbeton vagy esztrich réteg növelésével, a szigetelőanyag vastagságának növelésével és a szigetelőanyag kisebb dinamikai merevségével (Sd-érték).

A két forrásból keletkező zajok csökkentésének komplex igénye egyszerre oldható meg speciális, magas akusztikai teljesítményt nyújtó ásványgyapot szigetelések (Ursa TEP és Ursa TSP Bionic) szerkezetbe való beépítésével. Az optimális végeredmény elérése érdekében azonban néhány fontos szabályt be kell tartani.

Teremtsünk csendet a földszintre!

Az egyszerű kézifűrésszel vagy éles késsel is könnyen megmunkálható Ursa Bionic ásványgyapot hangszigetelő táblákat kötésben kell a födémre fektetni, ügyelve a szoros illesztésekre. Ha betonozás közben a táblák szétcsúsznak, a közéjük folyó és megszilárduló beton hanghidat képezhet a födémszerkezet irányába, rontva ezzel a hangszigetelő hatást. A padlószigetelő anyagból levágott peremszigetelő szegélycsíkokról sem szabad megfeledkezni! Magasságuk túl kell, hogy lógjon a tervezett padlóburkolat síkján, hogy azt a kivitelezés befejezése során síkba vágva eliminálhassuk a hanghidak kialakulását. A peremszigetelésre fel kell vezetni a szálas szigetelést fedő PE fólia széleit, melyet átlapolva, egymáshoz ragasztva kell lefektetni. Ez a technológiai szigetelés fogja megakadályozni az aljzatbeton készítésekor a cementtej beszivárgását a szálas szigetelőanyagba. A statikailag méretezett 5-7 cm vastag, tömörített, simított aljzatbetonba gyakran fémháló is kerül, majd a szerkezeti rétegrendet hideg vagy meleg padlóburkolat zárja le, ami lehet ragasztott kerámiaburkolat, parketta vagy habalátétre helyezett szalagparketta, laminált padló.

Érdemes hinni több mint 30 év hazai szakértői tapasztalatának. Az Ursa vállalat szigetelőanyagai a legújabb szabályozások szerinti, legmagasabb szakmai követelményeket is teljesítik, és ezzel tökéletesen megfelelnek az egyre igényesebb megoldásokra vágyó háztulajdonosok igényeinek is.

Varga Tamás okleveles építész, alkalmazástechnológus

hírlevél-feliratkozás

épjog