2022. május 18.

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

A fenntartható fejlődés, illetve a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése egyre inkább alapkövetelménnyé válik minden területen. Hogyan érhető el a karbonsemlegesség az EU által kitűzött időpontig, 2050-ig? A karbonsemlegesség akkor valósul meg, ha egyensúly jön létre a kibocsátott szén-dioxid, illetve a légkörből természetes módon kivont szén-dioxid mennyisége között. A szakirodalom szerint jelenleg 38 Gt kibocsátott mennyiség áll szemben a kivont 10 Gt-vel.

A különbség eltüntetésére az élet számos területén változtatásokra van szükség. A kibocsátásért majd 40 százalékban épületeink felelősek. Adott a cél és a feladat az építészek, épületgépészek számára: olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazniuk, amelyek bizonyítottan hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékléséhez. A termikusan aktivált épületszerkezet legkedvezőbb változata a zöldebb hőforrások integrálásával, az alacsonyabb vízhőmérsékletekkel akár 80 százalékkal kevesebb szén-dioxidot generál működés közben, mint egy hagyományos légtechnikai rendszer.

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

A termikusan aktivált épületszerkezet alkalmazása iroda-, közösségi és ipari épületek esetében már évtizedes múltra tekint vissza. Azonban az elmúlt közel 20 évben a technológiát adaptálták lakóépületekre is, ahol a teljesértékű fűtés-hűtés funkció érdekében a nagyobb teljesítményigény, a gyorsabb reagálás és a szabályozhatóság miatt a felületközeli változatok nyertek teret. A technológia a szerkezetek dinamikus termikus viselkedését használja ki hűtésre a sugárzó és konvekciós hő abszorbeálásával, illetve fűtésnél a betárolt energia kibocsátása révén és ezzel elősegíti a csúcsterhelések csökkentését.

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

A födém energetikai aktiválását biztosító fűtő-hűtő megoldások amellett, hogy hozzásegítenek a CO2-kibocsátás csökkentéséhez, több, az építőiparban jelenlévő kihívásra is megoldást adnak. A gyárilag előszerelt födémfűtő, -hűtő panelekkel just in time módon vagyunk képesek a rendszert a gyárból az építkezés helyszínére szállítani, és ott a lehető legkevesebb élőmunka igénybevételével telepíteni. Ezáltal egyrészt a szállítási folyamat a lehető legrövidebb lesz, másrészt a szakemberhiány, a magas munkabérek és a rövid építési határidők okozta nehézségek is áthidalhatók.

A rendszerjellemzőket jelentősen befolyásolja, hogy a csőrendszert a födémen belül hová helyezik. A technológia minden esetben az épület betonszerkezetébe ágyazott csővezetékeket alkalmaz, amelyekben fűtés esetében emelt hőmérsékletű, hűtés esetében alacsony hőmérsékletű víz áramlik. A folyamat a beton óriási hőtároló tömegét aktiválja, amely pufferként szolgál a nap folyamán jelentkező változó fűtési és hűtési igények számára.

A kivitelezésre három fő módszer terjedt el:

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben
Helyszíni szerelés – helyszínen öntött betonfödém

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben
Gyárilag előszerelt panelek – helyszínen öntött betonfödém

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben
Gyárilag előszerelt panelek – részben előgyártott betonfödém

 

Röviden az REHAU előszerelt födémfűtés, -hűtéspanelekről

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

Monolit vasbeton födém esetén a vakolat alatti mennyezetfűtés, -hűtés megoldás kiváltására alkalmas a födémben elhelyezett, úgynevezett felületközeli kialakítás előgyártott REHAU panelekkel. Alkalmazása családi és társasházakban is hatékony. A monolit vasbeton födém alsó vasalata alá helyezik a csővezetéket. Jellemzője, hogy az energia betárolása mellett a sugárzó hatás is jelentősen érvényesül.

Az üzemi előregyártás magas minőséget garantál. A tervezés egyszerű, a kivitelezés rendkívül gyors a standard és egyedi gyártású panelekkel. Kimagasló előnye a maximális komfort, illetve az alacsony bekerülési és üzemeltetési költség, valamint a szerkezetépítéssel együtt haladó, jól ütemezhető kivitelezési mód. A beszállítás az ütemtervnek megfelelően a beépítés időpontjában történik, így elkerülhető a kivitelezőnek többletköltséggel járó közbenső raktározás.

Minden panel a terv szerinti egyedi azonosítóval ellátott, ami a műszaki adatok mellett tartalmazza a fektetés helyét is. Kivitelezéskor a födémre daruval helyezett szállítókeretről egy ember képes a paneleket a födémzsalura helyezni. Nincs maradék cső, nincs karbantartási igény.

Kijelenthető, hogy új építés esetén a működésében stabil műszaki megoldás a jelen és a jövő felületfűtő, -hűtő rendszermegoldása! Tervezése egyszerű, kivitelezése gyors.

 

Lépések a gondolattól a megvalósításig

A megvalósíthatóság mérlegelése

Szempontok: födémkialakítás, hőigény, hőnyereség, hőellátás, mennyezet kiképzése. Az alkalmazhatóság első mérlegelése során tisztázandó, hogy adottak-e a REHAU panelek alkalmazásának alapvető feltételei:

 • monolit födém,
 • kielégíthető hő- és hűtési igény,
 • álmennyezet nem megengedett.

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

 

Szakágak tervezési egyeztetése

Az építész, a statikus és az épületgépész hármasának a tervezés korai fázisában kell meghatározni az alkalmazás feltételeit:

 • a termikusan nem aktiválható tiltott zónák és gipszkarton falak beépítése esetén a szerelési sávok meghatározását,
 • a bekötő vezetékek elhelyezését és azok kivezetésének helyét, irányát.

 

Létesítési feltételek, tervezési alapadatok

A panelek hatékony alkalmazásának főbb építészeti feltételei:

 • az egyenletes teljesítményprofil fűtés és hűtés estén,
 • az ablakfelületek hőátbocsátási tényezője 0,8–1,3 W/m²K értékű legyen,
 • napsugárzás elleni külső védelem alkalmazása.

Az aktív zónában függesztett, zárt álmennyezet nem megengedett.

Jellemző tervezési adatok, amelyek azonban nem helyettesítik a gondos méretezést:

 • Fűtés esetében a szokásos előremenő hőmérséklet 28-35 °C, a tartósan megengedett maximális előremenő hőmérséklet 45 °C.
 • A magyarországi éghajlati viszonyok mellett a javasolt minimális hűtési előremenő hőmérséklet 15-16 °C. Hűtött helyiségek esetén a páratartalom szempontjából kritikus helyiségeknél, harmatponti felügyelet alkalmazása javasolt.
 • Felületközeli épületszerkezet-temperálásnál a 75-85 W/m2 hűtési, illetve fűtési teljesítmény is elérhető, ezzel a teljes fűtési és hűtési igény lefedhető. A rendszermegoldás gyors reagálású, reakciósebessége kb. 20 W/m2h, felületi hőmérséklet változása kb. 2 K/h.
 • A modulok csőfektetése kettős kígyóvonalú, amely homogénebb hőmérsékleteloszlást eredményez az épületszerkezetekben és egyenletesebb hőmérsékletprofilt biztosít a födém felületén.

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

Szokásos fektetési távolság 75 és 150 mm
1 ponthegesztett acélháló
2 alsó vasalat
3 távtartó
4 RAUTHERM SPEDD 14×1,5 mm

A segéd acélháló és a födém alsó síkja közötti távolságról műanyag távtartók, látszóbeton esetén a segéd acélhálóra erősített öntött beton távtartók gondoskodnak. A cső tengelytávolsága a födém alsó síkjától 23 mm.

 

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

A csőhálózat elhelyezkedése a födémben

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

Öntött betonlábak gondoskodnak a csövek pontos magasságáról

 

A tervezést tovább könnyíti, hogy 2021. november óta a teljes adatbázis megtalálható a Bausoft programban. A szokásos tervezői feladatokat követően végezhető el a szabad felületeken a panelkiosztás, a panelek bekötése és a födémkivezetések meghatározása, illetve a rendszer méretezése.

 

A kivitelezés előkészítése:

 • szerelési segédanyagok, kiegészítő rendszerelemek rendelése,
 • a tervezői kiírás alapján a panelek ütemezett rendelése,
 • a helyi adottságoknak megfelelő anyagmozgatás megtervezése.

Az előszerelő üzemben a csővezetékeket a kiviteli tervnek megfelelően (mezőméret, osztástávolság, körhossz) fektetik a segéd acélhálóra. A panelek kiszállítása daruval és villás targoncával egyszerűen mozgatható szállítókereten történik.

 

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

A gyárból érkezett REHAU előszerelt panelek a szállítókereten

 

Kivitelezés fő lépései:

 • a panelek mozgatása a kamionról közvetlenül a födémre,
 • a számozott panelek kiviteli terv szerinti elhelyezése,
 • az összekötő vezetékek fektetése és kivezetése a födémből,
 • nyomáspróba a csőrendszer készre jelentése után,
 • második nyomáspróba a betonozási folyamat befejezése után,
 • osztó-gyűjtő bekötése,
 • nyomástartás a csőrendszerben a betonozás közben.

 

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

Az előszerelt panelek elhelyezését a zsaluzaton egy ember el tudja végezni

 

Műszaki ellenőrzés a kivitelezési fázisban

A szemrevételezés során ellenőrizni kell a zsaludobozok elhelyezését és rögzítését, valamint a modul-, illetve csőelrendezést az érvényes szerelési tervek alapján, a csatlakozó vezetékek elhelyezését az alsó vasalaton és azok rögzítését, valamint a tökéletes bevezetést a zsaludobozba. A nyomáspróbát vízzel vagy levegővel a gyártói előírás szerint kell végezni. A vasszerelés közbeni esetleges sérülésből adódó tömítetlen helyek felismerése érdekében a fűtési köröket a betonozási folyamat alatt végig nyomás alatt kell tartani. A betonozási folyamat befejezése után szükség van egy második szemrevételezéses ellenőrzésre és nyomáspróbára.

 

Beüzemelés:

 • felfűtés, ami a betonozást végző cég engedélyét követően történhet,
 • beszabályozás.

 

Rendszerelemek és fő jellemzőik

Panelméretek:

 • szélesség 0,75; 0,90; 1,05; 1,20; 1,50 m,
 • hosszúság 0,9–5,70 m, 15 cm ugrásokkal,
 • egyedi létesítményfüggő panelméret is rendelhető.

Kiegészítő elemek:

 • sűrített levegős csatlakozó és véglezáró dugó,
 • öntött beton távtartó,
 • műanyag távtartó,
 • bekötődoboz, átvezető doboz,
 • hálóösszekötő elem.

 

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben
Átvezető doboz elhelyezése

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben
A zsalu bontása után a cső kivezetése láthatóvá válik

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

RAUTHERM SPEED cső 14×1,5 PE-Xa, térhálósított polietilén cső, oxigéndiffúzió-záró réteggel, 2×1,0 m hosszú bekötővezetékek a modul terven előírt oldalán rögzítve

 

A RAUTHERM SPEED cső alkalmazásának előnyei:

 • megfelel az építkezés követelményeinek – kivitelezés -10 °C-ig végezhető,
 • tartósan tömör, O-gyűrű nélküli toldóhüvelyes kötés,
 • nem érzékeny a feszültség okozta repedésképződésre,
 • a kötéstechnika biztosítja a maradék darabok felhasználását,
 • hosszú élettartam és biztonság.

 

Az előgyártás előnye a rendkívül rövid kivitelezési idő

Az előszerelő üzemben a csővezetékeket a kiviteli tervnek megfelelően (mezőméret, osztástávolság, körhossz) fektetik a segéd acélhálóra. Minden egyes modult a terven megadott egyértelmű azonosítószámmal szállítanak. Az azonosítókártyán feltüntetik a modulban letekert cső- és csatlakozóvezeték-hosszakat is. A kiszállítás az építkezésre szállítókereten, just in time rendszerben történik.

 

A REHAU panel újabb felhasználási módja a klímapanel

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben
Klímapanel gyártása az üzemben

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben
Klímapanel beépítve

A mesterpanel födémelem gyártása során helyezik el a REHAU paneleket, így már a betonozási munka is üzemi körülmények között történik, tehát az előszerelés és az előgyártás is, ami a helyszíni élőmunka és kivitelezési idő további radikális csökkentését eredményezi.

 

Összefoglalásként az előnyök:

 • energetikai szempontból kedvező fűtő-hűtő rendszer,
 • a nedves mennyezetfűtés-, hűtéshez hasonlóan gyors reagálású, helyiségenként jól szabályozható,
 • igazolt teljesítményértékek,
 • kiváló termikus komfort, „kellemes hűtés” huzat nélkül,
 • teljesértékű fűtésre és hűtésre is alkalmas,
 • helyiségek tűzállósági besorolásától függetlenül alkalmazható, tűzállósága 120 perc,
 • alacsony beruházási- és üzemeltetési költség,
 • szerkezetépítéssel együtt haladó rendkívül gyors, jól ütemezhető kivitelezés,
 • a szállítási útvonal a lehető legrövidebb,
 • építkezésen az élőmunkát jelentősen csökkenti.

Több magyarországi társasházban és családi házban alkalmazták már a REHAU gyárilag előszerelt födémfűtő, -hűtő panelt. Ezzel hazai gyakorlatban is bizonyítást nyert nagy előnye, a minimális élőmunka, az alacsony szerelői létszámmal történő gyors, szakszerű szerelhetőség. A technológia megfelel a kor tudományos és technikai színvonalának felületfűtés-, hűtés területén.

 

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

XI. REHAU Szakmai Nap

Úgy a környezetünk védelme, mint a jelentős számú érdeklődére való tekintettel szeretnénk, hogy a lehető legszélesebb szakmai körben ismertté váljon ez a fenntartható hőelosztási technológia, amellyel közelebb kerülhetünk a karbonsemleges gazdasághoz és társadalomhoz. Ennek jegyében rendezzük meg a XI. REHAU Szakmai Nap live-online konferenciát az Aktív betonfödém – Fenntartható fűtés és hűtés az épületetekben címmel.

A REHAU Szakmai Napok helyszínéül mindig igyekeztünk olyan épületet találni, ami építészeti és épületgépészeti megvalósításában is kapcsolódik a konferencia témájához. Idén az aktív betonfödém miatt esett választásunk a Közép-Európai Egyetem Nádor utcai kampuszára, amelynek Sheila O’Donnel, John Tuomey építészek és a M-Teampannon építésziroda voltak a megálmodói. A tervezés során a fenntarthatóság, a CO2-kibocsátás csökkentése és a hosszú távú energiatudatosság fontos szerepet kapott, így kiérdemelte a BREEAM rendszer legjobb minősítését is.

A szakmai nap egy konkrét területre, a betonfödémre fókuszál, amelyet az épületszerkezet statikai és térelválasztó alapfunkcióval bíró elemeként ismerünk, azonban az elmúlt évtizedekben épületgépészeti, energiabetárolási funkcióval bővült.

Az egyes témákról a live-online konferencián sokéves tapasztalattal rendelkező szakemberek beszélnek. Felteszünk és választ adunk sok kérdésre. Mire és hol használható? Hová pozícionáljuk a csöveket? Melyek az egyes megoldási módok legfontosabb előnyei, mire kell különösen ügyelni úgy a tervezés, mint a kivitelezés során? A technológia több kihívásra is megoldást ajánl, melyek ezek?

Az e-konferencián való részvétel díjmentes, azonban a link hozzáférése előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény streamelése a YouTube csatornánkon keresztül történik. Korlátozott létszámban lehetőség van a személyes részvételre is, jelezze szándékát előzetesen és tájékoztatjuk, hogy van-e még szabad helyünk.

A részletes program elérhető honlapunkon és Facebook eseményünkben.

Ne hagyja ki!

https://www.rehau.com/hu-hu/rehau-szakmai-nap-live-online

Szebellédi Tamás
REHAU Épületgépészeti üzletágvezető

Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben Aktív betonfödém – fenntartható fűtés és hűtés az épületekben

(x)

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

Építési jog

Becsöngettek! 2023. szeptemberével számos közbeszerzési előírás módosult (1. rész)

2023 szeptemberétől emelkedtek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságok összegei (2. rész)

Hová kell befizetni az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságot?

2023. szeptember 21-étől csak e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatók be az elektronikus, közigazgatási keresetek

2023 szeptemberétől emelkedtek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságok összegei (1. rész)

épjog