2021. július 06.

Biztonságos és könnyen kivitelezhetõ pinceszigetelés

Biztonságos és könnyen kivitelezhetõ pinceszigetelés

Az épületek nagy része alatt pince, mélygarázs készül, hogy az értékes telek területét, esetleg a terepviszonyokat jól kihasználjuk. Természetesen itt is követelmény a megfelelõ száraz belsõ tér, adott esetben az állandó emberi tartózkodás lehetõsége. Éppen ezért a pincék, mélygarázsok vízszigetelésének megtervezése és kivitelezése különösen nagy odafigyelést követel mind a tervezõtõl, mind a kivitelezõtõl. Mindezeken belül fontos a megfelelõ, megbízható anyag kiválasztása, valamint a megfelelõ csomóponti kialakítás.

Pinceszigetelés készülhet talajnedvesség, illetve idõszakos talajvíz ellen, de talajvíznyomás elleni szigetelés is készíthetõ (ez utóbbit különlegessége miatt nem tárgyaljuk ebben a cikkben).

Pinceszigetelés alapvetõen kétfajta módon készíthetõ: a vízszigetelés a szigetelést tartó falra kerül, ebben az esetben a teherhordó falszerkezet ezen belül készül, vagy közvetlenül a teherhordó falszerkezetre kerül kívül. Mindkét megoldás jó, alkalmazhatóságát a helyi viszonyok döntik el. A Büsscher & Hoffmann talajnedvesség elleni szigetelésnek a KV E 45 K vagy GG E 45 K anyagot javasolja. A vonatkozó ÉMSZ irányelvek szerint minden esetben 2 réteg készítése szükséges. A falakon nem lehetnek jelentõs síkbeli eltérések, téglafal esetén a fugákat teljesen ki kell tölteni. Az így elõkészített falra Büsscherit BV alapozót kell felhordani. Elsõ ütemben a falak szigetelése készül felülrõl lefelé és megfelelõ eltolással, hogy a következõ rétegek megfelelõ módon összehegeszthetõk legyenek egymással. Az állvány elbontása után a függõleges szigetelés befejezése történik. Ezután készíthetõ a vízszintes szigetelés, megfelelõen kapcsolva a függõleges felületrõl levezetett szigeteléshez. Minden réteg esetén, mind függõleges felületen, mind vízszintes felületen gondoskodni kell a rétegek megfelelõ eltolásáról és a következõ anyaghoz való megfelelõ hegesztésérõl. Különös gonddal kell eljárni az esetleges csõáttöréseknél. Erre vannak zsugorcsõvel összeépített csõátvezetõ elemek, melyek galléros kialakításukkal könnyen és egyszerûen beépíthetõk a szigetelésbe.

Biztonságos és könnyen kivitelezhetõ pinceszigetelés

A szigetelést minden építési fázisban, illetve az elkészülte után is gondosan védeni kell az esetleges mechanika sérülésektõl. Ha mégis valami sérülés történik, akkor azt haladéktalanul és szakszerûen javítani kell. A követõ szakma által véletlenül okozott sérülés a szigetelés eltakarása elõtt könnyen javítható, de a késõbbiekben ezt már szinte lehetetlen megtenni, vagy csak nagyon jelentõs költségekkel.

Természetesen az egyéb csomóponti kialakításokat is átgondoltan kell megtervezni és gondosan kivitelezni. Ez lehet egy kapcsolódó rámpa például garázs, mélygarázs esetén, vagy rézsûs terepen a két- vagy háromoldali földdel érintkezõ kialakítás. Minden esetben fontos, hogy a csapadékvizet elvezessük az épülettõl, hogy csak a szükséges mértékig legyen a vízszigetelés a víz hatásainak kitéve.

Biztonságos és könnyen kivitelezhetõ pinceszigetelés

Külsõ vízszigetelés esetén különösen fontos a vízszigetelés mechanikai védelme. Erre kiválóan alkalmasak a megfelelõ drénlemezek.

A téma sokrétûsége miatt kérje a Büsscher & Hoffmann kollégáinak mûszaki segítségét.

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog