2022. május 24.

Gondolatok a zöldtetõrõl

Gondolatok a zöldtetõrõl

Napjainkban egyre többször hallható a zöldtetõ kifejezés – jó azt tudni, hogy pontosan mit is jelent, hiszen ma szinte minden „zöld”: a telefon, a számítógép, egyes kütyük, a megoldások, az energia, az autó stb. Szerencsére a zöldtetõ kifejezés a szakmában jól körülhatárolt, viszonylag pontosan meghatározható fogalom: zöldtetõnek nevezünk minden olyan mesterségesen létrehozott felületet, ami statikailag, hõ- és páratechnikailag méretezett, megfelelõ vízszigeteléssel ellátott és növényzettel betelepített.

De miért is építünk zöldtetõt? Manapság egyre több felületet veszünk el a természettõl – beépítünk mindent, amit csak lehet, burkolunk, aszfaltozunk, hogy még több teret adjunk az embernek, de közben az emberek elveszítenek minden kapcsolatot a természettel. Jó esetben ezt a kapcsolatot tudjuk a zöldtetõ kialakításával javítani. A zöldtetõk nemcsak növényzet telepítésére nyújtanak lehetõséget, hanem életteret adnak állatoknak – madaraknak, rovaroknak, bogaraknak stb. – is. Esztétikai értékénél fogva a zöldtetõ javítja az emberek hangulatát, segíti a lelki-testi feltöltõdést. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a zöldtetõk jelentõs mennyiségû vizet képesek magukba fogadni, csökkentve a csapadékvíz-elvezetõ rendszerre jutó hirtelen terhelést egy nagyobb zápor esetén, és a tárolt vízzel javítják a környezet mikroklímáját. A kipárolgás hûti a környezetet és ezzel is csökken a városok amúgy is jelentõs hõterhelése.

Gondolatok a zöldtetõrõl

Zöldtetõt elsõsorban a sûrûn beépített városokban célszerû alkalmazni, ahol rengeteg felület kínálkozik erre, de az organikus építészet is elõszeretettel használja. Felületen nemcsak vízszintes tetõfelületeket kell érteni, hanem az épületekhez kapcsolódó teraszokat is, ahol mód nyílik zöldfelület kialakítására, de érdekes megoldásként ferde felületek is telepíthetõk növényzettel. Azon túl, hogy a ferde felület – többlet esztétikai értéket adva – megmutatja magát az utcán sétáló embernek, gondos kialakítás mellett az épület klimatikus viszonyait is jelentõsen javítja.

Gondolatok a zöldtetõrõl

A teljesség igénye nélkül nézzük meg, milyen kialakításúak lehetnek a zöldtetõk. Szerkezeti szempontból megkülönböztetünk egyenes és fordított rétegrendû tetõt, kertészeti szempontból extenzív és intenzív zöldtetõt, de létezik a kettõ közti átmenet is. Véleményem szerint az átmeneti tetõket célszerû az intenzív kategóriában kezelni, ezzel inkább a biztonság javára tévedünk.

Gondolatok a zöldtetõrõl

Az egyenes és a fordított rétegrend közti különbséget már mindenki ismeri: egyenes rétegrend esetén a hõszigetelés a vízszigetelés alatt, védett helyen van, míg fordított rétegrend esetén a vízszigetelés felett helyezkedik el, kitéve a víz hatásának. Mindkét megoldásnak vannak elõnyei és hátrányai. Egyenes rétegrend esetén a vízszigetelés könnyen sérülhet, ha a „vékony” ültetõközegen keresztül megsértjük, míg fordított rétegrend esetén bár a szigetelés jobban védett, de a hõszigetelés a vízelvezetés síkja felett kémiai és biológiai hatásnak van kitéve, adott esetben a vízzel nyomást fejtünk ki rá, aminek az lesz a vége, hogy jelentõs vizet vesz fel, miáltal jelentõsen romlik a hõszigetelõ képessége. Mindennek ára van!

Gondolatok a zöldtetõrõl

A vízszigetelés sarkalatos pontja a zöldtetõnek. Szerepe a szigetelésen túl az is, hogy meggátolja a növényzet gyökerének áthatolását a vízszigetelésen. Ha csak egy pici gyökér is áthatol a vízszigetelõ lemezen, akkor a víz elõbb vagy utóbb megjelenik a belsõ (alsó) térben. Inkább utóbb, az épület használata során, jellemzõen (Murphy törvényit ismerve), a teljes kertészei beépítést követõen. Ilyenkor a vízszigetelés javítása csak hatalmas költségek árán javítható. Apró személyes élmény: Bécs belvárosában láttam, amint egy 5 emeletes épület elkészült teljes tetõkertjét kellet elbontani, mert a zárófödém alatti álmennyezetbõl csöpögött a víz. Minden anyagot le kellett daruzni (fák, bokrok, bútorok, föld, hõszigetelés stb.), elszállítani, a tetõn medencéket kialakítva színes vízzel megtöltve várta mindenki, hogy hol, milyen színû vízfolt jelenik meg. Nem volt mosoly senki arcán.

Gondolatok a zöldtetõrõl

A Büsscher & Hoffmann ennek elkerülésére olyan anyagokat és technológiai megoldásokat javasol, melyek gondos kivitelezés esetén csökkentik a rizikót. Extenzív zöldtetõ esetén például két réteg gyökérálló lemez alkalmazását javasolja, amit sajnos költségkímélési okokból sokszor egy rétegre csökkentenek, vagy alsó rétegként nem gyökérálló vízszigetelõ lemezt használnak. Intenzív növényzet telepítésekor javasolt három réteg gyökérálló lemez, amibõl a felsõ réteg rézbetétes. Sajnos ebben az esetben az alsó rétegbõl egyet általában kispórolnak, szintén a költségekre hivatkozva. E spórolások elõtt szeretnék visszautalni a korábban leírt személyes élményre!

Természetesen a zöldtetõ egyéb részleteirõl is lehet beszélni (statika, páratechnika, vízmegtartás/vízelvezetés stb.), de ezek külön fejezetet igényelnek.

A Büsscher & Hoffmann munkatársai jelentõs tapasztalattal bírnak, ezért javasolt mindenkinek, aki zöldtetõ tervezéssel foglalkozik, keresse meg cégünket, hogy segíthessünk, hogy a betervezett és gondosan kivitelezett zöldtetõ hosszú idõn keresztül szolgálja használóját.

Roszkopál Miklós

www.bueho.com/hu

(x)

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog