2022. január 04.

Hidak és parkolótetõk szigetelése

Hidak és parkolótetõk szigetelése

Az építmények között különleges helyet foglalnak el a hidak és a parkolótetõk. A két építménytípus között sok azonosság és sok különbözõség van. Hasonlóság, hogy mindkettõ olyan építmény, ahol megjelenik a gépjármûforgalom és mindkét építmény erõsen kitett az idõjárásnak. Az egyik fontos különbség pedig az, hogy a parkolótetõk jellemzõen magánberuházásban készülnek, míg a hidak, különösen a közúti forgalom hídjai, közösségi beruházásban valósulnak meg.

A közösségi beruházásokra vonatkozó követelményeket, tervezési és kivitelezési elõírásokat az e-ÚT dokumentumok tartalmazzák. Ezen elõírások között van kimondottan a közúti hidak szigetelésére vonatkozó elõírás, amit a szigetelõanyag gyártójának be kell tartania. Mivel a szigetelés teljes rendszert képez, a szigetelõanyag gyártójának megfelelõ engedélyekkel is rendelkeznie kell. Ezek az engedélyek igazolják, hogy a szakszerûen elkészített szigetelési rendszer tartósan jól viselkedik, a vonatkozó követelményeknek megfelel.

Hidak és parkolótetõk szigetelése Hidak és parkolótetõk szigetelése

A Büsscher & Hofmann rendelkezik a KTI által kiadott rendszerengedéllyel, mind az egyrétegû, mind a kétrétegû hídszigetelésére vonatkozóan. Az egyrétegû szigetelés engedélyszáma NMÉ 29/23/2+/2018, míg a kétrétegûé NMÉ30/23/2+/2018. Természetesen ehhez kapcsolódóan a Büsscher & Hoffmann rendelkezik megfelelõ CPR dokumentumokkal is, amelyek az üzemi gyártásellenõrzést tanúsítják.

E dokumentumok nélkül a tervezõ jogszerûen nem tervezheti be az anyagokat, a kivitelezõ jogszerûen nem építhet. Fontos, hogy az engedélyekben foglaltaknak megfelelõen kell mind a tervezõnek, mind a kivitelezõnek eljárni, az abban rögzítettektõl jogszerûen eltérni nem lehet. Ezek kemény feltételek, de csak így biztosítható – a jó kivitelezés mellett – az elkészült szigetelés garantált jósága, minõsége. Fontos azért is betartani, mert egy közúti hidat nem lehet néhány éven belül újra lezárni, ismét szigetelni. A példák sokasága említhetõ a Büsscher & Hoffmann termékeivel készült közúti hidakra. A legtöbbje az egyszerû autós szemében „csak” egy híd – bele sem gondolunk abba, hogy mennyi munka van mögötte.

A képeken a pécsi Árpád-híd felújítása látható; ez a híd a belvárosból indulva vezet át a vasút felett és viszi az autóst a kertváros felé. A felújítás során biztosítani kellett a részleges forgalmat, valamint a biztonságos munkavégzést a vasút felett. A híd felülete körülbelül 6500 m2. Felújították a hídon lévõ teljes rétegrendet a teherhordó szerkezetig, a vasbeton tartószerkezetet, a dilatációkat és a csapadékvíz-elvezetõ rendszert, valamint a védõkorlátokat és a felépítmény egyéb berendezéseit. A hídszigetelés a kétrétegû rendszer felhasználásával készült. Büsscherit BVE 25 bitumenes emulzióval alapoztak, ennek száradása után a teljes felületre Baruplan KV E 45 B (H) elasztomerbitumenes lemezt hegesztettek. A poliészterfátyol hordozó biztosítja, hogy a lemez kövesse a híd szerkezeteinek apróbb mozgásait, az elasztomerbitumen adja a jó tapadást a fogadószerkezethez. Az elsõ rétegre – szintén teljes felületû lángolvasztással – Baruplast KV PL 4 B (H) plasztomerbitumenes lemezt helyeztek, amely hõtûrõ tulajdonságával lehetõvé teszi a forró aszfalt fogadását. A szigetelés elkészülte után tapadási vizsgálatra került sor, aminek eredménye igazolta a jó anyagválasztást, illetve a megfelelõ kivitelezést.

A parkolótetõk vízszigetelése is hasonló elven készül, és itt is figyelembe kell venni az e-ÚT vonatkozó elõírásait.

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog