2013. augusztus 27.

Cégek milyen feltételek mellett végezhetnek szakmagyakorlási tevékenységet?

Cégek milyen feltételek mellett végezhetnek szakmagyakorlási tevékenységet?

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet egyik már hatályba lépett rendelkezése a cégek által végezhető szakmagyakorlási tevékenységek részletes feltételeit rögzíti. A cégek esetében a jogszabály generálisan előírja az írásbeli szerződési kötelezettséget. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhetett településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezői, építésügyi műszaki szakértői, beruházáslebonyolítói, építésügyi igazgatási szakértői, felelős műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri vagy energetikai tanúsítói tevékenységet, ha tagja vagy alkalmazottja rendelkezett megfelelő jogosultsággal, és ezt a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi (1997. évi LXXVIII. tv. 38/D. § (1) bek.). 2013. január 1-je előtt ilyen kikötés csak az energetikai tanúsítói és a beruházáslebonyolítói tevékenységet végző cégekre vonatkozott.

Az Étv. 38/D. § (1) bekezdése 2013. augusztus 1-jétől már csak hivatkozást tartalmaz arra, hogy a cégek kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett vállalhatják és folytathatják a szakmagyakorlási tevékenységet. Az Étv-ben hivatkozott kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a Szakmagyakorlási rendelet), amely már nemcsak tagsági vagy alkalmazott jogviszonyt ír elő lehetséges jogosultsági feltételként.

A Szakmagyakorlási rendelet alapján cég az alábbi feltételek mellett kezdheti meg és folytathatja az egyes szakmagyakorlási tevékenységeket [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 6. § (2) bek.]:

A cégek szakmagyakorlásához kapcsolódó részletes feltételeket táblázatos formában is bemutatja az Építésijog.hu portál cikke, mely arra is kitér, hogy lehet-e alvállalkozókat bevonni a szakmagyakorlási tevékenységbe.

Forrás:

http://www.epitesijog.hu/figyelo/1326-cegek-milyen-feltetelek-mellett-vegezhetnek-szakmagyakorlasi-tevekenyseget

 

A szakmagyakorlás feltételei fontos témaként szerepelnek a 2013. október 2-i Építési jog konferencián is! A rendezvényről itt található bővebb információ:

http://kamaraikepzesek.hu/epitesi-jog-konferencia-a-resztvevo-online-epitesjogi-tamogatast-is-kapnak Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog