2022. prilis 28.

Fújható üveggyapot födémek és tetõk utólagos hõszigeteléséhez

Fújható üveggyapot födémek és tetõk utólagos hõszigeteléséhez

A Supafil kötõanyag nélküli tiszta üveggyapot, mely régi vagy új épületek hõszigetelésének javítására alkalmazható. A Supafil termékek tulajdonságait az EN 14064-1:2010 szabványnak megfelelõen vizsgálják és deklarálják. Az ígért hõtechnikai tulajdonságok eléréséhez a kivitelezõnek szakszerûen, a szükséges testsûrûségben kell beépíteni az anyagot.

Borított fafödémek utólagos hõszigetelése bontás nélkül

A magyarországi épületállomány jelentõs része gerendás borított fa zárófödémmel készült. A régen épült földszintes házak födémszerkezeteinél a 10–22 cm vastagság közötti és átlag 80–100 cm távolságra fektetett gerendázatot azokra merõleges deszkázattal fedték alulról és felülrõl. E megoldással az alsó és felsõ gerendázat között kitöltetlen üregek maradtak. Az üreges szerkezetû borított födém hõátbocsátási tényezõje a jelenlegi követelményeknek nem felel meg, a mai elvárásokat, a komfortot már nem tudja biztosítani. Kézenfekvõ megoldás viszont a járófelület megõrzésére a gerendaközök üregeinek kitöltése hõszigetelõ anyaggal. Az üregek méreteitõl függõen a Supafil Cavity vagy Supafil Timber Frame termékek ajánlottak e célra. A Supafil termékek könnyûek, alig juttatnak többletterhet a fafödémre.

Fújható üveggyapot födémek és tetõk utólagos hõszigeteléséhez

 

Nem hasznosított padlásfödémek hõszigetelése

A Knauf Insulation Supafil Loft 045 és Supafil Loft Pro termékek felülrõl befújható épületszerkezetek, például – és elsõsorban – padlásterek vízszintes vagy ferde felületei, valamint fûtött terek fölötti zárófödémek szigetelésére ajánlott. Alkalmazásuk olyan esetekben célszerû, amikor a padlástér hasznosítása nem szempont, vagy szilárd födém helyett a manapság egyre gyakrabban alkalmazott függesztett, szerelt gipszkarton mennyezet készül, amelyre nehéz lenne beépíteni gyári készítésû tekercses vagy táblás szigetelõanyagot.

 

Magastetõk utólagos hõszigetelése

A magastetõk gyakori problémája a régi hõszigetelés roskadása, lecsúszása. Ez a jelenség tetõtéri lakásokban komoly gondokat – kellemetlen téli és nyári hõmérsékletet, fûtési-hûtési költségnövekedést – okozhat. A héjalás megbontásával szarufaközönként, külsõ oldalról megoldható a megroskadt hõszigetelés pótlása vagy feljavítása. Ilyen módon a beépített tetõterek lakóinak zavarása nélkül elvégezhetõ a hõszigetelés. Az üregek méreteitõl függõen itt is a Supafil Cavity vagy Supafil Timber Frame termékek ajánlottak a kivitelezéshez.

Fújható üveggyapot födémek és tetõk utólagos hõszigeteléséhez

 

Vázas és üreges szerkezetek, kéthéjú lapostetõk

Az úgynevezett készházak elterjedését egyebek mellett a kivitelezési idõ lerövidítése és a szakemberek hiánya is elõsegíti. A külsõ falszerkezetek hõszigetelésére – a névtõl függetlenül nemcsak fa-, hanem fémvázas épületekhez is – a Supafil Timber Frame a megfelelõ termék.

Üreges szerkezetek – például elõtétfalas vagy maghõszigetelésû falszerkezetek – hõszigetelése rendkívül egyszerûen és gyorsan megoldható fújható hõszigeteléssel. A kivitelezés befejezése után, a téglák fugáinak helyreállításával gyakorlatilag észrevehetetlen a beavatkozás nyoma. A kis mélységû üregek esetében a Supafil Cavity alkalmazható.

A kéthéjú lapostetõk a panelépületek jellemzõ szerkezetei, amelyek óriási, több százezer négyzetméteres mennyiségben készültek. Épületszerkezeti szempontból kiváló megoldást nyújtanak, mivel a víz- és hõszigetelõ funkciót szétválasztják. Ezekkel az épületekkel az az általános gond, hogy kezdetben a két héj alkotta üregben mindössze 6 cm – késõbb 8 cm – vastag hõszigetelést helyeztek el, emiatt nem tudják teljesíteni a jelenlegi energetikai követelményeket. A felsõ héj megfúrásával, majd a kivitelezést követõ azonnali helyreállítással beázási veszély nélkül, gyorsan elhelyezhetõ a kiegészítõ hõszigetelés. Az üregek méretétõl függõen Supafil Loft 045 és Supafil Loft Pro vagy Supafil Cavity is befújható.

Elõnyök:

Fújható üveggyapot födémek és tetõk utólagos hõszigeteléséhez

Kapcsold cikkek:

hrlevl-feliratkozs

épjog