2013. július 20.

Hatályba lépett az építési termékek beépítésének és betervezésének új rendelete

Hatályba lépett az építési termékek beépítésének és betervezésének új rendelete

2013. július 1-jétől többek között a kivitelezési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalma is módosult. A tervezőnek már a betervezett építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozatot kell készítenie a megfelelőség igazolására vonatkozó nyilatkozat helyett. 

Az építési termékek beépítési feltételeiben – az uniós előírásoknak megfelelően – több lépcsőben következett be változás. Az első lépcső a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 2013. július 1-jei hatályon kívül helyezése volt, amelyet 2013. július 19-i hatállyal az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályait rögzítő új kormányrendelet követett. Jelenleg tehát az uniós jogszabály, az Építési törvény és a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rögzíti az építési termékek beépítésére vonatkozó előírásokat.

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet valamennyi előírása feltétel nélkül alkalmazandó Magyarországon is 2013. július 1-étől.

A 305/2011/EU rendelet által nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan lépett hatályba 2013. július 19-én az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet. Ezzel a szabályozással a teljes építési termékkört érintően van hatályban a betervezésre és a beépítésre is előírás.

2013. július 1-jétől többek között a kivitelezési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalma is módosult. A tervezőnek már a betervezett építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozatot kell készítenie a megfelelőség igazolására vonatkozó nyilatkozat helyett.

 

A fentieknél részletesebb ismertetés olvasható a témakörről az Építésijog.hu oldalon, ahol az érintett jogszabályok szövegének elérhetőségét is megadja a tájékoztató:.

 

Az Építésijog.hu Hírlevél a későbbiekben még részletesebben foglalkozik majd az új rendelkezésekkel, érdemes ezért erre feliratkozni! (A hírlevél teljesen ingyenes, és az Epitesijog.hu portál jelentős része is díjmentesen elérhető. Az előfizetői tartalmakról itt található bővebb információ: http://www.epitesijog.hu/elofizetes ) 


Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

Építési jog

A Közbeszerzési Hatóság online tájékoztatót tart a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókat érintő válozásokról

2023. november 8. napján hatályba lépett az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény

Elérhető az új e-tanúsítás: az Épületenergetikai Tanúsítványok Országos Nyilvántartása

Kós Károly születésnapja, vagyis december 16-a lett a Magyar Építészet Napja

A köztársasági elnök is aláírta az állami építési beruházások rendjéről szóló, módosított törvényt

épjog