2018. december 05.

A mészhomok falazatok az összetett mûszaki igényeket is kielégítik

A mészhomok falazatok az összetett mûszaki igényeket is kielégítik

A kiemelkedõen nagy nyomószilárdságú Silka mészhomok falazóelemek a hazánkban megszokottnál vékonyabb teherhordó falak készítésére alkalmasak. Megfelelõ – talajpára, talajnedvesség, talajvíznyomás elleni – szigeteléssel ellátva alkalmazhatók többszintes épületek térszín alatti létesítményeinek építésére, valamint fokozott teherbírási igény esetén, kiegészítõ hõszigeteléssel ellátva, homlokzati falszerkezetek építésére is.

Épületenergetika

A Silka mészhomok tégla magas nyomószilárdságához a gyártási technológiából és az anyagszerkezetbõl adódóan falazati „felülettömeg” társul, ami kiváló hõkapacitási tulajdonságot eredményez. Alacsony energiaigényû épületeknél a Silka falazatok homlokzati falként is megjelennek, mivel az energetikai modellben a falazat a „hõtároló tömeg” szerepét tölti be. Az így elkészített épületnél a nyári túlmelegedés veszélye kevéssé áll fent, ugyanis az éjjel lehûlt szerkezet nappal hûti a belsõ légteret.

A mészhomok falazatok az összetett mûszaki igényeket is kielégítik

 

Épületakusztika, hangszigetelés

Magyarországon a hangszigeteléssel kapcsolatban az MSZ 15601-1:2007 szabvány az épületen belüli, az MSZ 15601-2:2007 a homlokzati falszerkezetekre vonatkozó követelményeket határozza meg. A környezeti zaj és rezgés határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza.

Az épületen belüli léghangszigetelés szubjektív követelményének teljesítésében a Silka mészhomok falazatok jelentõs szerepet játszanak, ugyanis a nagy felülettömegû (~400-450 kg/m2) egyhéjú szerkezetekkel a követelmények – helyes kivitelezés mellett – teljesíthetõk.

Az akusztikai falazatok teljesítményét jelentõsen befolyásolja a kivitelezés minõsége és a falazat felületképzésének módja. A nútféderes kialakítás lehetõvé teszi a függõleges elemkapcsolatok habarcs nélkül történõ kialakítását, azaz a munka gyorsan, hatékonyan végezhetõ vízszintes habarcsterítéssel. A függõleges illesztéseknél azonban nem lehet hézag, teljesen zártan kell az elemeket egymás mellé helyezni. Ha vágott elemfelületek találkoznak, ott viszont habarccsal kell az elemeket egymáshoz csatlakoztatni. A felületképzés is nagyon fontos a deklarált akusztikai teljesítmény elérése szempontjából. A Silka akusztikai falazatokra elsõsorban – mész-cement vagy gipsz kötõanyagú – vakolat ajánlott, ugyanis az elemek közötti nútféderes kapcsolat illesztéseinek tömítési funkcióját ez a réteg látja el.

Az akusztikai teljesítményt jelentõsen rontja, ha az elemek nem zártan illeszkednek, illetve ha a vakolat helyett pogácsásan ragasztott gipszkarton burkolat készül.

A mészhomok falazatok az összetett mûszaki igényeket is kielégítik

 

Akusztikus falak csatlakoztatásai

Vasbeton vázas, többszintes épületeknél a födém alakváltozását figyelembe véve kell az adott épületszerkezeti megoldást kiválasztani. Akusztikus falazatoknál alkalmazott rugalmas (PUR) ékelés esetén – a kerülõutas hatás csökkentése érdekében – ez lehetõleg maximum 2,0 cm (statikus tervezõvel egyeztetendõ) legyen. A PUR-kitöltést a falazat teljes szélességében el kell készíteni!

Az akusztikus fal vasbeton pillérekhez mereven csatlakoztatható, a csatlakozófelületek falazóhabarcs kitöltésével, valamint két soronként kialakított befúrt vagy dübelezett acél falbekötõ szalagos, mechanikus rögzítéssel.

Eltérõ anyagú homlokzati falszerkezethez történõ csatlakozását épületszerkezetileg szakszerûen megtervezett kialakítással végezzük. Teherhordó szerkezet esetén tompa vagy elõre elkészített horonyba történõ beépítéssel, soronkénti habarcskitöltéssel készülhet.

Az épület helyszíni léghanggátlásának egyik befolyásoló tényezõje a homlokzati falszerkezetek jellemzõen gyengébb léghanggátló képessége miatt kialakuló „kerülõhíd”, ami akusztikai szempontból kedvezõtlen. Vasbeton vázas épületeknél – amenynyiben nem vasbeton szerkezethez csatlakozik az akusztikus falazat – a kerülõutas hanghatás csökkentése érdekében javasolt megoldás a homlokzati falazatban elõre elkészített, körülbelül 5 cm mély horonyba történõ beépítése. Akusztikai szempontból az akusztikai fal homlokzatsíkig történõ kivezetése a leghatékonyabb megoldás. Könnyû válaszfalakat a Silka akusztikai falakhoz tompa ütközéssel, rugalmasan csatlakoztassunk.

Az adott esetben alkalmazandó megoldást mindig a tervezõi utasítás alapján kell meghatározni.

 

Tûzvédelem

Fajtájuk és beépítési helyük szerint az épületszerkezeteknek különbözõ tûzvédelmi követelményeknek kell megfelelniük. Ezeket a mindenkori hatályos Országos Tûzvédelmi Szabályzat (OTSZ) rögzíti. Tekintettel arra, hogy a Silka mészhomok falazóelem tisztán ásványi eredetû anyag, éghetõ komponenseket nem tartalmaz és a tûzzel való érintkezése során káros gázok nem szabadulnak fel, így – külön vizsgálat nélkül is – a nem éghetõ (A1) tûzvédelmi osztályba tartozik. Ezért a viszonylag vékony fal is eleget tesz a legszigorúbb tûzvédelmi követelményeknek. A Silka mészhomok szerkezetek tûzállóságával kapcsolatosan némi leegyszerûsítéssel mondható, hogy már a statikai igények kielégítése is olyan szerkezetet feltételez, mely tûzállósági szempontból is megfelelõ lehet. A szerkezetek pontos tûzállósági határértékeinek megállapítása szabványokban meghatározott módszerekkel történik. A 25 cm széles Silka falazat tûzállósági határérték-teljesítménye REI 240, azaz 4 órán keresztül (ez a meghatározott maximális követelményérték) megakadályozza a tûz átterjedését.

Kapcsold cikkek:

hrlevl-feliratkozs

épjog