2021. oktber 29.

Mészhomok falazatok: a tartósság mellett jó a hõkapacitásuk, a léghangszigetelésük és tûzállóak

Mészhomok falazatok: a tartósság mellett jó a hõkapacitásuk, a léghangszigetelésük és tûzállóak

A kiemelkedõen nagy nyomószilárdságú Silka mészhomok falazóelemek a hazánkban megszokottnál vékonyabb teherhordó falak készítésére alkalmasak. Megfelelõ – talajpára, talajnedvesség, talajvíznyomás elleni – szigeteléssel ellátva alkalmazhatók többszintes épületek térszín alatti létesítményeinek építésére, valamint fokozott teherbírási igény esetén, kiegészítõ hõszigeteléssel ellátva homlokzati falszerkezetek építésére is.

Épületenergetika

A Silka mészhomok tégla magas nyomószilárdságához a gyártási technológiából és az anyagszerkezetébõl adódóan falazati „felülettömeg” társul, ami kiváló hõkapacitási tulajdonságot eredményez. Alacsony energiaigényû épületeknél a Silka falazatok homlokzati falként is megjelennek, mivel az energetikai modellben a falazat a „hõtároló tömeg” szerepét tölti be. Az így elkészített épületnél a nyári túlmelegedés veszélye kevéssé áll fent, ugyanis az éjjel lehûlt szerkezet nappal hûti a belsõ légteret.

Mészhomok falazatok: a tartósság mellett jó a hõkapacitásuk, a léghangszigetelésük és tûzállóak

 

Épületakusztika, hangszigetelés

Magyarországon a hangszigeteléssel kapcsolatban az MSZ 15601-1:2007 szabvány az épületen belüli, az MSZ 15601-2:2007 a homlokzati falszerkezetekre vonatkozó követelményeket határozza meg. A környezeti zaj és rezgés határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza.

Az épületen belüli léghangszigetelés szubjektív követelményének teljesítésében a Silka mészhomok falazatok jelentõs szerepet játszanak, ugyanis a nagy felülettömegû (~400-450 kg/m2) egyhéjú szerkezetekkel a követelmények – helyes kivitelezés mellett – teljesíthetõk. Az akusztikai falazatok teljesítményét jelentõsen befolyásolja a kivitelezés minõsége és a falazat felületképzésének módja. A nút-féderes kialakítás lehetõvé teszi a függõleges elemkapcsolatok habarcs nélkül történõ kialakítását, azaz a munka gyorsan, hatékonyan végezhetõ vízszintes habarcsterítéssel. A függõleges illesztéseknél azonban nem lehet hézag, teljesen zártan kell az elemeket egymás mellé helyezni. Ha vágott elemfelületek találkoznak, ott viszont habarccsal kell az elemeket egymáshoz csatlakoztatni. A felületképzés is nagyon fontos a deklarált akusztikai teljesítmény elérése szempontjából.

A Silka akusztikai falazatokra elsõsorban – mész-cement vagy gipsz kötõanyagú – vakolat ajánlott, ugyanis az elemek közötti nút-féderes kapcsolat illesztéseinek tömítési funkcióját ez a réteg látja el.

Az akusztikai teljesítményt jelentõsen rontja, ha az elemek nem zártan illeszkednek, illetve, ha a vakolat helyett pogácsásan ragasztott gipszkarton burkolat készül.

 

Mûszaki adatok

Mészhomok falazatok: a tartósság mellett jó a hõkapacitásuk, a léghangszigetelésük és tûzállóak

 

Tûzvédelem

Fajtájuk és beépítési helyük szerint az épületszerkezeteknek különbözõ tûzvédelmi követelményeknek kell megfelelniük. Ezeket a mindenkori hatályos Országos Tûzvédelmi Szabályzat (OTSZ) rögzíti.

Mészhomok falazatok: a tartósság mellett jó a hõkapacitásuk, a léghangszigetelésük és tûzállóak

Tekintettel arra, hogy a Silka mészhomok falazóelem tisztán ásványi eredetû anyag, éghetõ komponenseket nem tartalmaz és a tûzzel való érintkezése során káros gázok nem szabadulnak fel, így – külön vizsgálat nélkül is – a nem éghetõ (A1) tûzvédelmi osztályba tartozik. Ezért a viszonylag vékony fal is eleget tesz a legszigorúbb tûzvédelmi követelményeknek. A Silka mészhomok szerkezetek tûzállóságával kapcsolatosan némi leegyszerûsítéssel mondható, hogy már a statikai igények kielégítése is olyan szerkezetet feltételez, mely tûzállósági szempontból is megfelelõ lehet. A szerkezetek pontos tûzállósági határértékeinek megállapítása szabványokban meghatározott módszerekkel történik. A 25 cm széles Silka falazat tûzállósági határérték teljesítménye REI 240, azaz 4 órán keresztül (ez a meghatározott maximális követelményérték) megakadályozza a tûz átterjedését.

Bõvebb információ: https://www.ytong.hu/termekek/silka

(x)

Kapcsold cikkek:

hrlevl-feliratkozs

épjog